Opslagsværker og håndbøger

Her vil du blive introduceret til nogle af de forskellige typer af ressourcer, du kan benytte i din litteratursøgning.

Opslagsværker og håndbøger

Opslagsværker giver overblik og struktur, og er autoritative kilder udarbejdet af de bedste inden for et felt.

Encyklopædier og diverse håndbøger og ordbøger indeholder kortere oversigtsartikler om dit emne og grænseområderne i det. Her har du mulighed for at orientere dig på kort tid i både forskningsfelter, specifikke emner eller begreber.

Brug gerne online opslagsværker og håndbøger. De er lette at søge i, så man kan få hurtig adgang til relevante afsnit og artikler. Vær opmærksom på, at du for at anvende nogle af online-ressourcerne skal være på campus.

Hvilke fordele har opslagsværker og håndbøger?

Håndbøger er et værdifuldt redskab i enhver fase af din skrivning af flere grunde.

  • Skribenterne til de enkelte artikler er nøje udvalgt. Kun de bedste inden for et fagområde får tilbudt dette job.

  • Du vil få en koncentreret oversigt over et emne, og ofte henvisninger til oversigter over beslægtede emner.

  • Du vil få et indblik i fagets terminologi, og dermed ideer til gode søgeord i den videre litteratursøgning.

  • Hvert opslag afsluttes som regel med korte og præcise litteraturlister med kernelæsning.

Du kan sagtens citere fra opslagsartikler i din opgave, men husk at følge de retningslinjer, der gælder for dit fag.

Typer af opslagsværker og håndbøger

  • Biografiske leksika: Hvis dit forskningsfelt er historisk eller tager decideret udgangspunkt i en person, kan du drage fordel af at slå personen op i et biografisk leksikon.

  • Etymologiske ordbøger: Hvis du er interesseret i et ords ”egentlige”, oprindelige betydning, så brug en etymologisk ordbog over det pågældende sprog.

  • Fagspecifikke opslagsværker: Der findes gerne én – og ofte flere – fagencyklopædier indenfor alle tænkelige fagområder.