Akademiske søgeteknikker

Akademiske søgeteknikker

På dette stop vil du blive præsenteret for metoder og redskaber til at udføre en udtømmende og fokuseret emnesøgning.

Er du i en indledende fase, hvor du har brug for en mere bred, eksplorativ litteratursøgning, så kan du med fordel gå til Inspirationssøgning og læse om, hvordan du kommer i gang med din litteratursøgning.

Brug metoderne på dette stop når du:

 • Har overblik over dit emne.
 • Har – eller er tæt på – en problemformulering.

Begynd med at overveje, hvilke typer af materialer, der passer med dit informationsbehov (se faktaboks nedenfor). Find netop de redskaber du har brug for til at finde bøger, artikler, love, billeder m.m. i Databaselisten. Hvis du ikke har arbejdet med databaser før, kan du begynde med at lære mere om, hvad databaser kan bruges til.

Forskellige typer af litteratursøgning

 • Begynd med Opslagsværker for overblikket. Du finder et bredt udvalg af elektroniske opslagsværker på Databaselisten.
 • Brug bøger til den brede baggrund. Du finder i første omgang bøger på bibliotek.dk og AU Library.
 • Brug artikler til ny og fokuseret viden. Danske artikler findes i bibliotek.dk. Du kan finde tidsskrifter fra dit eget fag under AU Library's fagsider.
 • Udnyt derefter de muligheder bibliotekets baser giver for at lave fokuserede søgninger, ved at lave en Søgestrategi, og ved at udnytte muligheden for at Søge med emneord i bibliotekets baser.
 • Hvis du har problemer med at skaffe den litteratur, du finder frem til, så kan du finde hjælp hertil i vores FAQ.

Typer af kilder

Universitetsopgaver bygger på kilder – bøger, artikler, websider og andet – som du bruger, læser og bearbejder i din tekst. Hvilke kilder du har brug for, afhænger af dit informationsbehov, som igen afhænger af den opgave du er i gang med. 

Der er forskellige typer af kilder, som er velegnede til at opfylde forskellige informationsbehov:

 • Bøger leverer sammenhæng, forskningshistorie, bred dækning og behandler emner i deres kontekst.

 • Tidsskriftartikler sætter typisk fokus på snævre forskningsspørgsmål, har uddybende karakter og indeholder de nyeste forskningsresultater.
 • Oversigtsartikler opsamler den nye viden indenfor et forskningsfelt (”overview”, ”critical review” eller ”review article”)
 • Opslagsværker kan anvendes til definitioner, begrebsafklaring og kan give et overblik.
 • Avisartikler behandler aktuelle emner og anmeldelser kan give nye vinkler på en kilde.
 • Websites gengiver facts om f.eks. organisationer og forsyner dig med aktuelle informationer, analyser osv.
 • Statistikker, love og billeder er humanioras nye kilder/empiri.