Hvad er en database?

Studerende på AU har adgang til mange forskellige databaser gennem AU Library. I databaserne kan du finde videnskabelige kilder, du normalt ikke kan finde med almindelige søgemaskiner. 

En database er en samling af faglige kilder og ressourcer, fx artikler, tidsskrifter og ordbøger. Da databaserne er lukkede for omverdenen og har deres egne søgefunktioner, kan du ikke finde kilderne i almindelige søgemaskiner som Google Scholar og AU Librarys søgemaskine.

Når du søger efter kilder til dine akademiske opgaver, kan det derfor være en god idé at benytte dig af databaserne i kombination med de almindelige søgemaskiner, så du får alle de relevante kilder.

Hvordan finder du databaserne?

Når du skal have adgang til den enkelte database, skal du bruge AU Library's databaseliste. På databaselisten finder du bibliotekets online-ressourcer. De enkelte databaser er oftest specialiseret i bestemte fagområder.

Søger du information og litteratur publiceret indenfor det seneste halve århundrede, vil databaselisten være det naturlige sted at begynde. Ældre information vil dog stadig skulle søges i papirbibliografier og papirsamlinger. Kontakt dit bibliotek for hjælp og vejledning.

Hvad kan du med databaselisten?

På selve databaselisten kan du få hjælp til at finde netop de ressourcer, du har brug for:

Du vil...

Sådan gør du

... søge i databaselisten

Der er et søgefelt i toppen af databaselisten. Her kan du søge i beskrivelsen af de enkelte ressourcer.

Søg f.eks. på ”opslagsværk*”, ”tysk”, ”e-bøger” eller ”avis*”.

... lave en faglig afgrænsning i databaselisten

Til venstre for søgefeltet i databaselisten er der en drop down-menu, hvor du kan afgrænse til ressourcer indenfor enkelte fag.

For eksempel ”Nordisk”, ”Æstetiske fag” eller ”Samfundsvidenskab”.

... benytte Den virtuelle håndbogssamling til at finde opslagsværker indenfor dit fag

Brug dette link: Den virtuelle håndbogssamling, og vælg dit fagområde fra listen. Herfra får du adgang til en liste over de bedste opslagsværker indenfor dit fag udvalgt af bibliotekarer.

... benytte Find artikler indenfor humaniora til at vælge de bedste bibliografiske databaser indenfor dit fagområde

Brug dette link: Find artikler indenfor humaniora, og vælg dit fagområde fra listen. Herfra får du adgang til en række fagspecifikke råd om informationssøgning.

... have adgang til en fagside

Under indgangen fagsider, kan du i venstre margen se en liste over de fag, hvor biblioteket har en fagside med forslag til relevante ressourcer i litteratursøgningen.