Søgning med emneord

I mange databaser er der tildelt præcise emneord til de enkelte poster. Dem kan du udnytte til at lave en meget målrettet søgning.

I stedet for at bruge dine egne ord når du søger – se quick 'n' dirty-søgning – er det en god idé at begynde med at finde de begreber, som databasen bruger til at karakterisere de enkelte bøger og artikler i basen.

Næsten alle databaser som du finder på AU Librarys databaseliste har en liste over anvendte emneord. Du skal lede efter:

  • subject terms
  • index (keyword index eller descriptor index)
  • thesaurus.

I listen har du nu mulighed for at søge efter egnede søgeord til din søgning. Det kan du bruge til at lave en oversigt over de begreber og de synonymer som du vil anvende i en søgning. Se søgestrategi.

Du kan også lave en søgning på de ord og begreber du finder i emneordslisten, og bagefter kombinere de enkelte søgninger.

Du kan her se et eksempel på hvordan du kan udnytte en databases emneordsliste.