Tips og tricks

Tips og tricks

I oversigten finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om akademisk litteratursøgning.

Hvordan skaffer jeg en bog?

Hvis en bog optræder i AU Librarys søgemaskine, er den som regel at finde på et af AU Librarys betjeningssteder.

Du kan enten hente den selv på det pågældende bibliotek, eller du kan bestille den til afhentning på et andet bibliotek, hvis du foretrækker det. Er bogen udlånt eller i Statsbibliotekets magasin, skal du først bestille den.

Hvis bogen ikke findes i fælleskataloget, kan du prøve at  søge den på Bibliotek.dk.

Optræder bogen her, kan du enten hente den på det bibliotek hvor den findes, eller du kan bestille den til afhentning på dit foretrukne bibliotek.

Bøger der ikke optræder på Bibliotek.dk, er ikke at finde på et dansk bibliotek. De skal enten købes eller lånes fra udlandet. Det sidste kan sagtens lade sig gøre og er gratis hvis bogen findes i Norden. Læs mere om lån fra andre biblioteker.

Husk: Du kan altid bede en bibliotekar om hjælp til at skaffe dig adgang til materiale.

Hvordan skaffer jeg en artikel fra et tidsskrift eller en antologi?

Tidsskriftsartikler

Tidsskriftsartikler får du fat i ved at notere tidsskriftets navn, nummer, årgang og sidetal. Søg derefter i AU Librarys database over tidsskrifter.

Hvis artiklen findes på et lokalt bibliotek, er det tit hurtigere at hente den selv frem for at bestille den til afhentning.

Artikler i antologier

For at skaffe en artikel i en antologi skal du først skaffe bogen som artiklen optræder i. Se "Hvordan skaffer jeg en bog?".

Elektroniske tekster

Finder du i løbet af din søgning en henvisning til en e-bog, en online artikel eller et andet elektronisk værk, klikker du bare teksten frem.

Husk at gemme referencen eller webadressen, så du kan genfinde dokumentet senere hvis det bliver nødvendigt. Her kan et program til informationshåndtering være en hjælp – se Tjenester til kildehåndtering.

Hvis du ikke finder det, du leder efter, kan du læse om lån fra andre biblioteker.

Hvordan skaffer jeg en avisartikel?

Det er gennem AU Library og Statsbiblioteket muligt at få adgang til forskellige samlinger af danske og udenlandske avisartikler.

Hvordan skaffer jeg en radio/tv-udsendelse?

En lang række TV- og radioudsendelser, samt reklamefilm er tilgængelige for studerende på Aarhus Universitet og Statsbibliotekets øvrige brugere. AU Library har samlet en oversigt over de forskellige tjenester.

Hvordan skaffer jeg et speciale?

Mulighederne for at tilgå gamle specialer varierer fra fag til fag. AU Library har samlet en oversigt over regler og muligheder på specialesiden.

Hvordan skaffer jeg lovstof?

Brug AU Librarys databaseliste, og søg på lov. Herefter får du en oversigt over de databaser med love, lovkommentarer og lignende, som du har adgang til gennem AU Library.

Hvis du ikke har arbejdet med databaser før, kan du læse mere om databaser og hvordan du kan bruge dem på siderne Hvad er en database? og Valg af databaser.

Hvordan skaffer jeg statistik?

Brug AU Librarys databaseliste, og søg på statistik. Herefter får du en oversigt over de databaser med statistisk materiale, som du har adgang til gennem AU Library.

Hvis du ikke har arbejdet med databaser før, kan du læse mere om databaser og hvordan du kan bruge dem på siderne Hvad er en database? og Valg af databaser.

Hvordan finder jeg ud af, hvor jeg skal søge indenfor mit fag?

fagsiderne finder du vejledning fra bibliotekarer indenfor dit faglige område.

Jeg får alt for få hits på min søgning. Hvad skal jeg gøre?

Læs mere på stoppet For få, for mange eller forkerte hits.

Jeg får alt for mange hits på min søgning. Hvad kan jeg gøre?

Læs mere på stoppet For få, for mange eller forkerte hits.

Jeg får de forkerte hits på min søgning. Hvad kan jeg gøre?

Læs mere på stoppet For få, for mange eller forkerte hits.

Hvad er trunkering og maskering - og hvordan bruger jeg det?

Du kan i næsten alle databaser bruge et særligt trunkeringstegn.

Med et trunkeringstegn får du muligheden for at kombinere en søgning på alle et ords forskellige endelser. Du kan også søge på forskellige stavemåder af samme ord.

Eksempel:

"Diskurs*" søger på ordstammen og alle afledte former heraf, blandt andet:

 • diskurs
 • diskurser
 • diskursteori
 • diskursteorier

I nogle databaser har du muligheden for at erstatte netop et, to eller tre tegn med et maskeringstegn.

Skriv "Pe?ersen" for at få poster med både "Petersen" og "Pedersen".

En anden mulighed er "col?r" for at tage højde for stavemåderne: "colour" og "color".

Trunkerings- og maskeringstegnet er næsten overalt enten "*" eller "?".

Hvordan søger jeg, når jeg vil søge på mere end et ord?

Du kan angive relationerne mellem dine søgeord ved at bruge de såkaldte booelske operatorer.

Operatorerne er de tre ord: "og", "eller" og "ikke":

 • Og - finder alle poster hvor begge ord optræder: Læring OG uddannelse
 • Eller - finder alle poster hvor bare et af ordene optræder: Læring ELLER uddannelse
 • Ikke - finder den andel af poster hvor første ord optræder, men ikke andet: Læring IKKE uddannelse

Hvis du søger på engelsksprogede sider, skal du i stedet bruge AND, OR, NOT.

Hvad er databaser, og hvordan bruges de?

Læs mere om databaser og deres funktion på siderne Hvad er en database? og Valg af databaser.

Hvad er en “thesaurus”, og hvordan bruger jeg den?

En thesaurus er en emneordsliste som er udbygget med relationer mellem de enkelte ord. Når du finder et begreb i listen får du derfor også:

 • en kort beskrivelse af begrebet
 • hvilke andre begreber det erstatter
 • nærtbeslægtede begreber
 • over- og underordnede begreber.