Ny studerende

Som førsteårsstuderende på Aarhus Universitet vil du møde nye måder at gøre tingene på. Spor dig ind på den akademiske side af studielivet med Studiemetroen.


Studiemetroen giver dig konkrete råd, øvelser, skemaer m.m. om akademiske skrive og -arbejdsformer som du vil støde på som universitetsstuderende.

Du kan bruge Studiemetroen alene eller sammen med andre igennem hele din studietid.

Hvor skal jeg begynde?

Studiemetroens forside er opbygget som et metrokort med 4 forskellige ruter. På hver rute er der stop som berører forskellige aspekter af den akademiske side af studielivet.

Et godt sted at begynde som ny studerende er ruten At studere som handler om aktiviteter og processer når man lærer det faglige stof, og om at skabe gode rammer for sin læring. Se fx nærmere på:

  • Aktiv akademisk læsning om hvordan du kan gå til læsestoffet i forbindelse med undervisning, oplæg og opgaveskrivning.

  • Noteskrivning som kan hjælpe dig med at lære, forstå og forholde dig aktivt til det du læser eller lytter til.

  • Gruppearbejde om at skabe og bruge studiegrupper i det daglige liv på universitet.

Guidet tur

Tag også en af vores guidede ture, som guider dig igennem Studiemetroens indhold ud fra bestemte temaer. Prøv fx turen om at få mere studieglæde og få inspiration til gode studievaner som du kan have glæde af fremover.