Sådan citerer du fra Studiemetroen

Når du citerer fra Studiemetroen, skal du følge regler for citering af digitale kilder.


En reference til en digital kilde skal mindst indeholde følgende oplysninger: ophav (år/seneste opdatering), titel (evt. udgave), lokaliseret (besøgsdato) på URL.

  • Hvis du vil henvise til Studiemetroen i sin helhed, skal du angive Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet som ophav.
  • Hvis du vil henvise til eller citere indhold fra en specifik side hvor det fremgår at en bestemt person har udarbejdet sidens indhold, skal du angive den person som ophav.

Et eksempel: På siden Forbered dig under stoppet Opgavevejledning på ruten At skrive universitetsopgaver fremgår det at Tine Wirenfeldt Jensen har udarbejdet sidens indhold. Tine Wirenfeldt Jensen er altså ophavsperson til den specifikke side i Studiemetroen.

  • Hvis du vil citere en person som udtaler sig i Studiemetroen, skal du angive at personen er citeret i Studiemetroen, og at Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier er ophav.

Et eksempel: Under Eksamensråd på ruten At studere citeres Hanne Leth Andersen. Hanne Leth Andersen er altså citeret i Studiemetroen som Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier er ophav til.

  • Bemærk at de personer der nævnes nederst på alle sider efter ordene "Henvendelse om denne sides indhold", ikke er identiske med sidernes ophavspersoner.
  • Hvis ingen ophavsperson er nævnt, skal du angive Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier som ophav.