Akademisk læsning

Som studerende skal du forholde dig til store mængder tekst i forbindelse med undervisning, oplæg og opgaveskrivning.

At læse tekster kræver meget tid og energi. Ved at være bevidst om dine egne læsemåder og -strategier bruger du din tid mest hensigtsmæssigt, og du får så meget som muligt ud af din studielæsning.

Formålet med din læsning

Det er vigtigt at huske, at det ikke er alt, der skal læses lige grundigt. Ofte skal du som studerende gennem store mængder tekst og håndtere et stort pensum, og det kan derfor være nødvendigt at prioritere din læsning. Noget skal læses meget grundigt, andet kan man læse mere overfladisk og med det formål at orientere sig i indholdet frem for at kunne huske det, der står. Hvis du tænker over, hvilket formål du har med din læsning, inden du går i gang med den konkrete tekst, kan du få meget mere ud af din læsning.

 

Vælg læsemåde

Afhængigt af dit formål kan du bruge forskellige metoder og læseteknikker, så du får mest muligt ud af din læsning.

Læsemåde

Formål og metode

Overblikslæsning

En forudsætning for senere læsning. Du læser for at få indtryk af teksten. Du gennemser teksten. Du læser kun titel, kapitel og afsnitsoverskrifter, forord, abstract, indholdsfortegnelse og konklusion for at finde ud af inddeling, sværhedsgrad og brugbarhed.

Skimning

”Overfladisk” ufokuseret læsemåde. Du læser for at orientere dig om indhold (omfang, art og niveau) og form (fremstilling og sprog). Du læser hurtigt og overfladisk. Du ønsker at få overblik over indholdet og hovedlinjerne i teksten eller finde steder i teksten, du vil læse grundigere.

Normallæsning

En måde at komme godt ind i stoffet. Du læser for at forstå og tilegne dig en forståelse for tekstens indhold og mening. Det hele læses for at få fat på: budskabet, helheden, tankegangen, den røde tråd, argumentationen, opbygningen, problemstillingen og resultaterne.

Grundig intensiv læsning

Du læser for at lære i detaljer. Du læser ”ord for ord” for at lære indholdet, hente præcise, konkrete informationer, kunne det udenad, gengive nuancer.

Opslagslæsning

Læsning fokuseret på konkrete oplysninger. Du henter konkrete informationer, som du skal bruge, og som du finder via opslagsværkets systematik.

Selektiv læsning

En styret læsning. Du læser for at finde særlige informationer. Du læser bestemte dele af teksten eller læser teksten med særlige ”briller”, dvs. ud fra en særlig synsvinkel, som du har brug for fx til en konkret opgave.

Du kan supplere din læsning med forskellige notatteknikker.

Pensumlæsning

Gå metodisk til din læsning.

I løbet af et semester skal du læse store mængder tekst. Det kan være svært at nå at læse det hele - og det er heller ikke altid nødvendigt, hvis du går metodisk til din læsning. Til hver undervisningsgang kan du med fordel følge denne metode til pensumlæsning:

 Du kan downloade metoden til pensumlæsning her.

Emnespecifik læsning

Det kan være udfordrende at tilgå et specifikt emne, når du eksempelvis skal skrive en større opgave.

Ved at være bevidst omkring din tilgang, kan du hurtigere skabe overblik over et emne og få et større udbytte af dit arbejde. Herunder finder du konkrete forslag til, hvordan du kan tilgå din emnespecifikke læsning.

Metoder til emnespecifik læsning

Læs dig ind på et nyt emne: start bredt og snævr ind

Skal du i gang med et nyt emne eller fagligt felt så begynd hellere med brede oversigtsværker end med den sværeste teoribog. Læs herefter en almen lærebog eller generel indføring i emnet, hvorefter du kan læse teoribøger, faglige antologier og almene professionsfagskrifter om emnet. Slut af med at læse de nyeste videnskabelige artikler om emnet.

Få det vigtigste med: læs udefra og ind mod midten

De fleste centrale og vigtige informationer står skrevet i begyndelser og i slutninger. Derfor kan du med fordel læse hele bøger, hele kapitler og hele afsnit udefra og indad. Dvs. at du ikke læser hverken hele bogen, hele kapitlet eller hele afsnittet lineært, men tværtimod fra begge ender.

Vælg et fokus med din læsning

Den måde du vælger at forholde dig til teksten på, giver også grundlag for forskellige forståelser.

  • Læs teksten empatisk (indfølende og medrivende).
  • Læs teksten kritisk.
  • Læs teksten analytisk med fokus på struktur, stil, formål, fokus, argumentation.
  • Læs teksten i dens kontekst. Hvem henviser denne tekst til, og hvem henviser til den? Hvor er den placeret i det faglige landskab?
  • Læs teksten ind i din egen kontekst – til dit brug, formål, egne forestillinger.

Brug "læsebriller"

Hvis du læser med flere ”læsebriller” på én gang, risikerer du at gøre udbyttet af læsningen uklar, ufokuseret og upræcis. Derfor kan det være en god idé at læse teksten flere gange og tilsvarende tage fokuserede notater. Eksempler på forskellige læsebriller kan være:  

  • Historiske briller
  • Retoriske briller
  • Argumentationsbriller
  • Litterære briller
  • Specielle teoribriller

Se også:


Få en læseplads

Mange studerende har glæde af at have en læseplads. Se hvilke faciliteter Statsbiblioteket kan tilbyde dig som studerende. Forhør dig også om mulighederne for at få en læseplads på dit institut.


StuDIY kurser

Med StuDIY kan du tage kurser i seks centrale emner inden for skriftlig akademisk formidling og læsning.

 

 


Sidens indhold er udarbejdet af studielektor Pia Hildebrand Møller. Kilder: Peter Stray Jørgensen: ”Notatteknik for studerende – Lyt, læs – noter og skriv”, Samfundslitteratur, 2001. Peter Stray Jørgensen: ”Studielæsning på videregående uddannelser”, Samfundslitteratur, 2007.