Formuler problemet

Det kan være udfordrende at formulere en klar og præcis problemformulering.

Det er vigtigt, at det, problemformuleringen vil undersøge, passer til, hvor meget tid og hvor mange sider, du har til rådighed. En god problemformulering er gerne specifik og indeholder oplysninger om, hvad du vil undersøge (genstand), og hvordan du vil gøre det (teori/metode). Problemformuleringen skal ofte tage udgangspunkt i et fagligt problem.

Konkret vil problemformuleringen enten være placeret i begyndelsen af opgaven som et markeret og afgrænset afsnit, eller den vil være skrevet ind i en længere indledning.

Ændr din problemformulering

Vær opmærksom på at en problemformulering ofte kan ændre sig undervejs i skriveprocessen. Det kan være nødvendigt at ændre alt fra problemformulerings fokus til en enkelt mindre central formulering. Hvor meget der er behov for, at du ændrer din problemformulering løbende, varierer fra studie til studie og fra opgavetype til opgavetype. Spørg derfor altid din underviser til råds. 

 

Arbejd med din problemformulering

Problemformuleringen stiller rammen for din opgave

Din problemformulering skal stille det spørgsmål, som din konklusion skal svare på. Selve opgaven, der kommer mellem din problemformulering og din konklusion, er behandlingen af dit hovedspørgsmål. Problemformuleringen og konklusionen skal derfor kunne læses sammenhængende.

 

En problemformulering skal leve op til nogle specifikke krav

Din problemformulering skal både leve op til nogle formelle krav, men du skal også overveje andre elementer i din problemformulering. Fx om sproget er tilstrækkeligt præcist, eller om det er et relevant eller interessant emne.

 

Eksempler på problemformuleringer

Det kan være en god idé at finde inspiration for din egen problemformulering ved at kigge på andres. Du kan tage udgangspunkt i medstuderendes opgaver eller offentliggjorte opgaver på biblioteket.

I videoen herunder gennemgås en række konkrete eksempler på problemformuleringer.

Tjekliste til problemformuleringen

Du kan bruge nogle overordnede retningslinjer for at formulere en klar og præcis problemformulering.

Du kan bruge tjeklistens punkter til at kvalitetssikre din problemformulering. Sæt et flueben for hvert af de punkter, som din problemformulering opfylder. Arbejd videre med din problemformulering, så den til sidst opfylder de fleste eller alle punkter på listen. På denne måde sikrer du dig, at din problemformulering er fyldestgørende.

Du kan downloade tjekliste til problemformulering her.

 

Tjeklisten er udarbejdet i samarbejde med Susanne Højlund, Lektor på Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet.

Scribo - et problemformuleringsværktøj

Scribo er et interaktivt værktøj, som du kan bruge til at komme i gang med opgaver, projekter og specialer.

Scribo er en elektronisk spørgeguide, der systematisk fører dig eller din gruppe gennem indledende dele af opgaveskrivningen fra idé til færdig problemformulering. Den hjælper også til afklaring af brug af teori og metode og strukturering af informations- og litteratursøgning. Du kan bl.a. få afklaret:

  • Hvad er formålet med min opgave?

  • Hvordan skal jeg vinkle min problemformulering?

  • Hvilken litteratur og information skal jeg anvende?

  • Hvilken teori og metode skal jeg benytte?

Scribo henvender sig principielt til alle studerende, og der er gode opgaveeksempler at hente til inspiration. Problemformuleringsguiden er dog specielt god til større opgaver som bachelorprojektet eller specialet.

Brug af Scribo

Du kan bruge Scribo løbende gennem din arbejdsproces, da dine svar gemmes automatisk. Du kan altså gå tilbage til din udfyldning af redskabet efter et vejledningsmøde, eller når du er i gang med at skrive, og du bliver i tvivl om dit fokus. Du kan også eksportere teksten ind i din opgave eller bruge den som huskeliste til litteratursøgning. Det er også muligt at arbejde med flere opgaver ad gangen, så du på denne måde kan afprøve forskellige emnevalg og ikke mister dine data fra tidligere opgaver.

Studerende fra Aarhus Universitet kan få direkte adgang til Scribo via deres selvbetjeningslogin. Tryk på ikonet "Log ind med WAYF" og brug dit login til AU Selvbetjening.

 

 

Se også:


Inspiration fra andres problemformuleringer

Skaf en oversigt over specialetitler fra dit fag, og lad dig inspirere af andres problemformulering.


Brug Scribo

Brug Scribo til at udarbejde en velovervejet problemformulering. Det er gratis for studerende ved Aarhus Universitet at bruge Scribo – log in med dit WAYF.


StuDIY kurser

Med StuDIY kan du tage kurser i seks centrale emner inden for skriftlig akademisk formidling og læsning.


Sidens indhold er udarbejdet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.