Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eksamensforberedelse

I forbindelse med eksamen lærer du en masse om dit stof, og du får øvelse i at formidle din viden om stoffet.

Eksamen er din mulighed for at lære en masse om dit stof og forbedre dine formidlingsevner enten skriftligt eller mundtligt. Jo bedre du forbereder dig til din eksamen, jo bedre går det oftest også.

Der er måske lige så mange måder at håndtere eksamen på, som der er studerende på universitetet. For nogle fungerer det eksempelvis rigtig godt at bruge en studiegruppe, mens andre har det bedst med at læse op alene. Nogle arbejder bedst under pres, mens andre har brug for at være færdige i god tid. Ligesom med så meget andet kan det tage lidt tid, før du finder lige præcis den arbejdsproces, der gør, at du får det bedste ud af din eksamensforberedelse.

Eksamenspræstationen er ikke alt

Et godt sted at starte er at finde ud af, hvilke forventninger og krav der er til dig og din eksamenspræstation. Hvad står der i studieordningen? Hvad forventer din underviser? Hvad forventer du af dig selv? Når du har et overblik over, hvilke forventninger der er til dig, er det lettere at planlægge, hvordan du skal arbejde frem mod eksamen.

 

Eksamen på universitetet

Overblik og forberedelse er afgørende for en god eksamen.

I videoen herunder kommer studerende og undervisere med gode råd til, hvordan det er at gå til eksamen på universitetet, og hvordan du planlægger og skaber overblik i din eksamensperiode.

 Videoen er produceret af Science & Technology, Media Lab - STLL.

Planlæg din eksamensperiode

Eksamensperioden kan opleves uoverskuelig, men ved at planlægge den på forhånd, kan du tage ejerskab over din forberedelsestid og bevare overblikket.

Få inspiration fra nedenstående råd:

Få overblik over, hvornår alle dine eksaminer ligger

Skriv datoerne for mundtlige eksaminer, udleveringer og afleveringer ind i din kalender. På den måde skaber du overblik og undgår at overse vigtige deadlines. Lav eksempelvis en særskilt månedsplan eller kalender for din eksamensperiode. Se et eksempel her.

Planlæg din tid før og mellem eksaminer 

Overvej, hvad du skal forberede op til og imellem dine eksaminer og hvor meget tid, du skal bruge på det. Du kan fx gennemgå pensum eller din semesterplan for at vurdere, om du skal have læst op. Det kan være tekster, som du ikke har fået læst i løbet af semestret, tekster som du skal have læst mere intensivt eller tekster, som du blot skal have skimmet igen. Læs mere om forskellige læsemåder her.

Hvis du vil forberede dig sammen med andre, eksempelvis din studiegruppe, kan I med fordel planlægge, hvornår I skal mødes i god tid.

Planlæg også gerne, hvornår du skal holde fri imellem dine eksaminer. Pusterum i eksamensperioden er vigtige for at sikre, at du får ladet op, så du kan arbejde koncentreret både i din forberedelse og under dine eksaminer.

Sæt realistiske mål og priotér

Nogle eksamensperioder er mere pressede end andre. Det er derfor vigtigt, at du sætter realistiske mål for dine eksaminer og dit arbejde i eksamensperioden. Hvis du eksempelvis er presset med flere eksaminer i en periode, kan du blive nødt til at prioritere mellem dem eller justere dine ambitioner for en eller flere af dem.

Overvej også gerne, hvor højt du vil prioritere fritid i din kommende eksamensperiode. Det kan være en fordel at få et afbræk fra eksaminerne, men det kan samtidigt være svært at finde overskud til, hvis din eksamensperiode er meget presset. Læs om stress, og hvordan du kan planlægge perioder med spidsbelastning her.

Start i god tid med det du kan 

Ved du eksempelvis, at du får brug for nogle populære bøger, kan du bestille dem hjem på forhånd. Skal du ud og indhente empiri, fx med interviews eller feltarbejde, så kan det være en god idé at lave aftaler før eksamensperioden, så du sikrer dig, at du har det materiale til rådighed, som du skal bruge.


Teksten på denne side er udarbejdet af Martina Greve Jensen, mentor ved SubUniversity og Cand.mag. i Musikvidenskab og Nordisk Sprog og Litteratur.

Gode råd til mundtlig eksamen

Herunder finder du en række gode råd om mundtlig eksamen, som kan hjælpe dig i din forberedelse.

 

Forberedelse til eksamen

Forventninger

Sæt dig ind i, hvad du faktisk forventes at kunne. Det handler sjældent blot om pensum, men om hvad man skal kunne med det. Du kan orientere dig i din studieordning for at få et overblik over det, som forventes af dig.

Lav en strategi

Læg en træningsstrategi, hvor du læser og øver roligt i perioden op til eksamen. Lav evt. en ugeplan for din eksamenslæsning - men husk også at sætte tid af til at lave noget andet end blot at læse op til eksamen. Husk at bevæge dig og spise varieret, det gør ofte din eksamenslæsning mere effektiv.

Læs for at forstå

Læs stoffet for at forstå, ikke for at lære udenad. Tænk i pointer, ikke i stofafliring. Tænk på eksamensforberedelse og eksamen som en måde, du lærer noget på. Du er ikke et offer, men omdrejningspunkt for ny viden og kunnen.

Øv dig

Øv dig på din formidling. Sørg for at stemmeføring, taletempo, gestik og påklædning styrker budskabet og ikke forstyrrer eller overdøver det. Øv eventuelt dit oplæg ved at optage dig selv for at se, hvad andre ser. Du kan også træne dit forberedte oplæg med din studiegruppe.

  • Læs om eksamensforberedelse i studiegruppen her.
  • Læs mere om mundtlig formidling her

Varm op

Varm op inden eksamen. Træn din stemme, stræk ud og slap af, så du føler dig fysisk tilpas. Det giver ro og selvtillid.

Vær beredt

Tænk over din kommunikation med eksaminator og censor. Husk at de stiller spørgsmål for at hjælpe dig til at leve op til målene.

Accepter nervøsitet

Accepter din nervøsitet og kend dine reaktioner. Vær forberedt på, at du kan blive nervøs og accepter det, hvis det sker, i stedet for at modarbejde din nervøsitet. Læs mere om håndtering af nervøsitet her.

Rådene stammer fra Hanne Leth Andersen, rektor på RUC.

Før, under og efter eksamen

Herunder finder du gode råd til eksamensperioden. 

Før eksamen: Læg en plan og lav en gruppe

Start med en plan At læse til eksamen uden en overordnet plan er stressende – når man det hele? Hvornår på dagen kan man holde fri fra eksamenslæsningen med god samvittighed?

Læs din studieordning for at se kravene til din eksamen og få så et overblik over pensum. Gennemgå noter, slides, mindre afleveringer og andet materiale fra undervisningen på et overordnet niveau for at få overblik. Lav så en samlet plan for, hvad du skal læse hvornår og ikke mindst hvordan.

Husk at læsning ikke bare er én ting, men dækker over flere strategier som overblikslæsning, nærlæsning, selektiv læsning og skimning.

  • Læs mere om akademisk læsning her.
  • Læs mere om at læse ind i et emne her

Under eksamen: Husk du har en krop og stop op

Husk du har en krop! Giv den ordentlig mad, vand og regelmæssige pauser med indlagt bevægelse. Så holder du dig både fysisk og mentalt på toppen længere og husker bedre.

Respekter din arbejdsrytme. Udkørt kl. 14? Så er det ikke der, du skal kaste dig over den sværeste del af pensum. Brug i stedet den tid på nemmere opgaver, og placér det mest mentalt krævende, når du er klarest i hovedet. Del fx arbejdsdagen ind i to-tre zoner alt efter din mentale effektivitetskurve, og fordel arbejdsopgaverne derefter.

Stop op. Får du lavet for lidt, selv om du sidder på læsesal hele dagen? Er brugen af Facebook og køleskab ude af kontrol derhjemme? Sover du dårligt, eller er du trist og ked af det hele tiden? Kører det ikke, så stop op, og skriv ned, hvad der ikke fungerer lige nu, og hvilke konkrete idéer du har til at gøre noget anderledes – og gør det så. Snak med dine medstuderende eller din studievejleder.

Efter eksamen: Evaluér

Evaluér! Eksamen er ovre, du overlevede og vil helst glemme alt om eksamenslæsning. Men allerede på næste semester står den næste eksamensperiode på lur. Brug derfor ti minutter på at samle op på din strategi: Hvad fungerede godt, og hvad vil du ændre til næste gang? Man bliver bedre til at læse til eksamen, hvis man bruger sine erfaringer fremadrettet.


Teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen.

Undgå eksamenssnyd

Hvis man ved, hvad der er tilladt under eksamen, er der mindre chance for, at man uforvarende kommer til at snyde.

Det er en god idé at være opmærksom på, hvad der er tilladt i forbindelse med eksamen, og hvad der ikke er.

Det bliver for eksempel anset som eksamenssnyd hvis:

  • du hjælper en af dine medstuderende under eksamen.

  • du bliver ved med at skrive efter eksamen er slut.

  • du glemmer at angive hvilke kilder, du har brugt i din opgave - det gælder også, hvis du bruger materiale fra dine egne tidligere opgaver.

Du kan hente en pjece til studerende om eksamenssnyd (pdf) fremstillet af Aarhus Universitet. Det er altid en god idé at undersøge, om der er særlige regler på dit eget institut.

Se også:


Brug din vejleder

Læs mere om hvordan du bedst bruger din vejleder i denne tekst fra Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Københavns Universitet.


Kend reglerne


Undgå eksamenssnyd


Skriv og skriv - Red din opgaveskrivning

I bogen Skriv og skriv - Red din opgaveskrivning (2017) kan du finde hjælp og inspiration til at arbejde med din opgaveskrivning. Bogen er skrevet af retorikere og undervisningsudviklere Helle Hvass og Stine Heger, som begge har erfaring med at vejlede studerende i opgaveskrivning. 


Teksten på denne side er udarbejdet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Konceptet for indholdet er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen.