Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Online mundtlig eksamen

For at gøre dig klar til din online mundtlig eksamen kan du forholde dig til nedenstående råd under din forberedelse

Grundet situationen vil den normale mundtlige eksamen blive lagt om, så den kan foregå online. Situationen med online eksamen er ny for de fleste, og det kan skabe lidt ekstra nervøsitet. Husk dog på, at både eksaminator og censor vil have forberedt sig på situationen, og systemerne er valgt til at håndtere eksamensformen. Men det er også vigtigt, at du selv forbereder dig og forholder dig til din online eksamen samt den platform, som der gøres brug af. Stil gerne spørgsmål til din underviser inden eksamen, hvis der er noget, du er usikker på.

Forskellige former for online mundtlig eksamen:

Online mundtlig eksamen kan foregå på flere måder, men vil oftest foregå meget lig en almindelig mundtlig eksamen, dog via videokonferencesystemet Zoom. Her vil du, ligesom til en normal mundtlig eksamen, mødes med eksaminator og censor i et rum - der i dette tilfælde vil være et online møderum. Det er vigtigt, at du taler med din underviser om det konkrete format, som jeres online eksamination, kommer til at foregå i.

Har du en online mundtlig eksamen, kan du forholde dig til nedenstående råd under din forberedelse, men husk at orientere dig i officielle retningslinjer fra dit eget fakultet. Husk også at henvende spørgsmål til din underviser i god tid.

 

1. Lær platformen at kende

Teknisk tryghed

Sørg for, at du er bekendt med platformen Zoom, hvor din eksamen kommer til at foregå. Det vil give dig det bedste udgangspunkt for, at din online eksamen forløber bedst muligt, og erfaring med platformen vil desuden være et godt værktøj mod eventuelle bekymringer, som kan komme til at fylde unødvendig meget og eventuelt gøre dig nervøs. Det er altså rigtig vigtigt, at du stifter bekendtskab med platformen og dens muligheder inden eksamen. Overvej, hvad du skal kunne til din eksamen - måske skal du dele din skærm, illustrere noget på en tavle eller lignende? Det er som udgangspunkt en god idé at sikre, at du kan:

  • Dele din skærm

  • Dele slides og andre dokumenter

  • Evt. bruge whiteboard/tavle-funktion til at tegne eller illustrere noget live

  • Har en stabil internetforbindelse

  • Har god lyd - brug gerne headset

  • Ændre dit navn i Zoom. Der kan være krav om enten at oplyse dit AU-id eller dit fulde navn.

Prøv det med studiegruppen 

De online mundtlige eksaminer vil foregå i Zoom. Her vil du som studerende have mulighed for at oprette dit eget møderum, hvori du kan afprøve de forskellige muligheder og blive fortrolig med programmet inden eksaminationen. Det kan være en god idé at lave en aftale med din studiegruppe, eksamensgruppe eller et par medstuderende om, at I sammen afprøver Zoom. I Zoom kan I sammen afprøve funktioner som deling af slides, brug af whiteboard/tavle, dele en fil i chatten samt teste lyd og billede, og herefter give hinanden feedback på eksempelvis lyd og video. Det giver jer også anledning til at øve jeres eventuelle faglige oplæg og få feedback på det indholdsmæssige. Vær opmærksom på rollerne i Zoom, fx om du er host, co-host eller participant. Til eksamen vil du som udgangspunkt optræde som participant. For at alle i gruppen kan afprøve alle roller, kan den der opretter mødet ændre rollerne under “participants”, hvor man ved hver deltager kan give rollen som host til denne person.

2. Forhold dig til krav og retningslinjer

Forhold dig til eventuelle krav

I nogle fag kan der eksempelvis være regler om, at man som eksaminand skal sidde i et lokale med én indgang og evt. give en 360 graders visning af lokalet i starten af eksamen for at sikre, at ingen personer eller ikke-godkendte hjælpemidler er til stede, eksempelvis tablets/telefoner eller lignende til kommunikation. Tjek op på eventuelle retningslinjer i god tid eller spørg din underviser, hvis du er i tvivl herom.

Det kan eksempelvis være et krav på nogle uddannelser, at du skal vise eksempelvis studiekort eller andet ID. Det kan derfor være en god idé at have det liggende tæt ved dig.

3. Bliv fortrolig med eksamensformen

Online omstændigheder 

Det er vigtigt, at du får afprøvet og øvet dig i det format, som du skal til eksamen i. I en online mundtlig eksamen i Zoom, vil der være lidt andre omstændigheder end ved en mundtlig eksamen, hvor både du og eksaminatorer er fysisk til stede. Du vil eksempelvis ikke kunne hilse på eksaminatorer med et håndtryk, og det kan føles anderledes at bryde ind for at sige noget, og det kan virke fremmed at snakke længe ad gangen, hvis eksaminator eller censor har slukket deres mikrofoner, mens du taler. Du kan læse mere om online mødekultur her.

Du bliver højst sandsynligt ledt ind i et online waiting room, før du hentes ind i det egentlige online eksamensrum. Tjek op på eventuelle retningslinjer i god tid eller spørg din underviser, hvis du er i tvivl herom.

Prøv det med studiegruppen 

Du kan med fordel vende nogle af dine tanker om det nye eksamensformat med din studiegruppe, eksempelvis ved at afprøve eksamensformen med et par medstuderende, hvor I skiftevis agerer censor, eksaminator og eksaminand. I kan altså lave en slags rollespil for blandt andet at få en fornemmelse af, hvor længe 20 minutters online eksamination i virkeligheden føles som, hvordan samtalen flyder, når der stilles spørgsmål og gives svar, samt hvordan det føles at blive set via webcam.

4. Skab behagelige omgivelser

Hjemme-eksamenslokale

Overvej, hvordan du bedst muligt forbereder det fysisk rum, du skal sidde til eksamen i. En online eksamen vil ofte foregå i vante omgivelser som eksempelvis hjemme i egen stue eller soveværelse. Det er her vi normalt slapper af og ikke et sted, hvor vi normalt skal “være på”, som vi er i en eksamenssituation. Prøv derfor at skabe et hjemme-eksamenslokale, hvor du sidder behageligt og roligt, og hvor du ikke bliver distraheret.

Sæt dig ikke med ryggen til en stærk lyskilde (eksempelvis et vindue), da denne belysning kan gøre det svært for eksaminator og censor at se dig, samt gør det sværere at afkode kropssprog og mimik, som kan fungere understøttende eller tydeliggørende ift. det, du siger. 

Find de rette remedier 

Sørg for at tilladte hjælpemidler er let tilgængelige, uden at du skal fjerne dig fra skærmbilledet. Hvis du rejser dig eller rykker dig ud af billedet, kan det virke forstyrrende undervejs til eksamen. Du kan ligeledes overveje, om du har brug for kuglepen og papir samt huske et headset for at opnå den bedste lyd. Du kan læse mere om online mødekultur her.

Sørg også for, at du har nogle remedier, der giver tryghed. Du kan eksempelvis stille et ur tæt ved, så du kan holde øje med tiden undervejs. Normalt vil der være vand i et eksamenslokale, som kan være rart at have ved hånden, hvis du undervejs bliver nervøs eller tør i munden.

5. Tal med nogen før og efter eksamen

Kom i den rette stemning 

Når du møder fysisk op til en eksamen, vil du måske lige inden eksamen hilse på en medstuderende eller smile til en forbipasserende. Det kan virke beroligende i situationen og en kort samtale kan også være med til at varme stemmen op. Ved en online eksamen vil du ikke nødvendigvis tale med nogen inden din eksamen. Det er derfor vigtigt, at du overvejer, om du kan have behov for at ringe til et familiemedlem, en ven eller studiekammeret inden din eksamen – måske bare for at fortælle, at du skal til eksamen og vende dine tanker om dette. 

Del din oplevelse

Efter din online eksamen vil du heller ikke møde nogen, og det kan derfor på samme måde være relevant at overveje, om du skal have lavet en aftale om, at du ringer til en ven eller et familiemedlem for at vende din eksamensoplevelse. Både gode og mindre gode eksamensoplevelser kan være rare at dele med andre, da eksamen ofte vil være resultatet af en intensiv arbejdsproces, som kan være rar at få afsluttet. 

OBS:

Sidens indhold er udelukkende gode råd og vejledninger i forbindelse med online mundtlig eksamen. Det er altså ikke retningslinjer, regler eller krav til din eksamen. 

Se også: