Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Online studiearbejde

Den særlige samfundssituation betyder,  at undervisningen på universitetet udelukkende er online. Det er en uvant situation for os alle, og derfor får du her en række tips til dit online studiearbejde.

Både undervisere og studerende skal finde sig til rette i den nye situation og vænne sig til omstændighederne. Situationen medfører, at din underviser og dine medstuderende kan virke længere væk eller mere fraværende end normalt. Det vil underviseren højest sandsynligt også selv opleve. Derfor finder du her en række gode råd til, hvordan du bedst muligt håndtere situationen og tager ejerskab over egen læreproces og undervisningsforløb. Det kan du eksempelvis gøre ved at få struktur på din hverdag, etablere en online studiegruppe eller samarbejde med en læsemakker.

Studiearbejdet rykket online

Mange af de studieaktiviteter, du er vant til, vil stadig være aktuelle. De vil bare foregå på en lidt anden måde. Du kan fortsat arbejde i studiegruppen, tage noter til tekster, løse opgaver, forberede dig til undervisningen - nu med morgenhår. Derudover giver den større mængde online undervisning større fleksibilitet i din hverdag, hvilket selvfølgelig kræver selvdisciplin og struktur.

Få struktur på din online hverdag

I et online studieforløb kan fritid og studietid nemt flyde sammen. Din online hverdag kan betyde, at mange overspringshandlinger er lige ved hånden. Ved at strukturere din tid kan det være lettere for dig at fokusere på dit studiearbejde i et bestemt tidsrum, og derefter “belønne” dig selv med en kattevideo på youtube eller online shopping. 

Uanset om du har al tid i verden og har svært ved at finde motivationen, eller om du jonglerer et fuldtidsstudie, børn og et studiejob, er det en god idé at have en plan for dit studiearbejde. Ved at lave en struktur for din hverdag kan du nemmere opretholde en balance mellem studietid og fritid. Planlægningen kan medvirke til, at du får deltaget i meningsfulde studieaktiviteter, eksempelvis samarbejde med studie- eller læsegrupper.

Forslag til aktiviteter

Lav en tjekliste

Når du laver en prioriteret tjekliste over dine opgaver og din læsning, kan du gøre din fremgang synlig ved at markere, når du er færdig med hver enkelt opgave. Det kan give motivation undervejs, så du kan se frem til, at du er færdig og kan holde fri, når listen er tom.

Bryd dagen op

Det kan være svært at holde fokus, når du sidder ved skærmen en hel dag. Nogle gange kan du få lavet mere, hvis du bryder dagen op i henholdsvis aktivt studiearbejde og pauser. Pauserne er vigtige for at undgå for mange overspringshandlinger.
  • Hav korte studiesekvenser.
   Du kan eventuelt bruge pomodoro-metoden (PDF), til at bryde dagens arbejde op og indtænke pauser til eksempelvis at få noget mad, gå en tur eller stene på facebook.

  • Lav et skema for dagen eller for ugen.
   Husk at være realistisk i din planlægning. Læg den faste undervisning, gruppearbejde og selvstudie ind i din plan.

Lav faste aftaler med dine medstuderende

I kan eksempelvis mødes på videoopkald eller aftale deadlines for jeres individuelle studiearbejde. Aftaler kan være med til at forpligte jer til hinanden, hvilket også kan være med til at strukturere hverdagen.

  • Afhold daglige check-in møder.
   Afsæt eksempelvis en halv time hver morgen med en eller flere af dine medstuderende, hvor I taler sammen om dagens arbejde. Det kan være til et fælles projekt eller jeres individuelle arbejde. På den måde har I hver dag en aftale at stå op til, hvor I kan få skabt overblik over dagens arbejde og eventuelt vende status på gårsdagens arbejde.

  • Hav faste kaffemøder.
   Hold et fast kaffe- eller frokostmøde med et par af dine medstuderende på videomøde eller fælles telefonmøde. Omlægningen til et online studieforløb kan til tider være udfordrende og det kan derfor være en god idé at holde fast i den daglige kontakt. Her kan I vende situationen, dele tanker og tale om jeres studiearbejde. Daglige kaffemøder kan også fungere som en social pause midt på dagen, hvor du får øjnene væk fra skærmen og får nogle andre inputs.

 

Hold fokus

Hvis du har let ved at blive distraheret, kan du bruge en applikation til at styre, hvilke hjemmesider du kan besøge i hvilke tidsrum. Ved brug af sådanne værktøjer til selvkontrol eller fokus kan du nemmere få hang på overspringshandlingerne.

Hold Fri

Det er vigtigt, at du prioriterer at holde pauser undervejs i løbet af din dag og giver dig selv lov til at holde fri. Det kan gøres som sociale online frokostpauser med medstuderende, gå eller løbe en tur, få noget mad, få luft ud i lejligheden og gjort rent, ringe til din mormor, hold online fredagsbar.

   

   

Online samarbejde

Når undervisningen foregår online, er der ofte et større behov for, at du samarbejder med dine medstuderende. Det kan være med til at give dig nogle forpligtelser samt give struktur i en hverdag, hvor du sidder meget alene. Gruppearbejde om projekter og opgaver kan foregå online via skriftlige samarbejdsværktøjer.

Forslag til aktiviteter

Afstem forventninger i grupper for jeres online samarbejde.

Har I behov for at mødes hver dag, uddelegere arbejdet eller blot snakke sammen om tekster, projekter eller undervisningen? Hvordan har I brug for at mødes, hvornår på dagen og hvor ofte? Vil I snakke sammen mens I arbejder eller uddelegere arbejdet og snakke sammen, når I har udført hver jeres del? Hvordan vil I dele arbejdet imellem jer? Find inspiration under det gode samarbejde.

Afhold daglige videomøder på et bestemt tidspunkt på dagen.

Aftal eksempelvis at mødes med gruppen på video hver dag kl 11. På den måde kan I alle lave noget inden mødet, snakke sammen om det under mødet og aftale, hvad I hver især skal have gjort inden næste møde.

Uddel teksterne mellem jer og lav fælles noter.

Ved at opdele arbejdet kan læsebyrden opleves mindre, og muliggøre at I kan læse nogle udvalgte tekster i dybden og skimme andre. Så kan I herefter på et videomøde i gruppen gennemgå teksterne for hinanden og dele jeres noter, så alle har adgang hertil. Læs mere om håndter pensum.

Online videomøder mens I arbejder.

I forbindelse med visse former for gruppearbejde kan det være en fordel at diskutere og snakke sammen, imens I producerer. På den måde kan I løbende diskutere spørgsmål, muligheder og udfordringer med opgaven.

Lav dagsorden for jeres videomøder i et delt dokument.

På den måde kan I løbende notere, hvis I har spørgsmål til dagens tekster, hvilke deadlines I har, og hvordan I skal løse opgaverne.

   

   

Online undervisningssession

Det er en ny situation for os alle, og vi er alle ved at lære, hvordan vi skal forholde os til den. Der er mange måder at afholde undervisning online - nogle undervisere vil afholde deres undervisning som videokonferencer, mens andre optager deres faglige oplæg og lægger dem online med tilhørende individuelle eller gruppeopgaver.

Forslag til aktiviteter

Forbered dig til undervisningen.

Det bliver endnu vigtigere at være velforberedt til online undervisning, da din underviser ikke på samme måde kan få en fornemmelse af rummet, som ved almindelig tilstedeværelsesundervisning. Ofte vil en online forelæsning eller holdundervisning være tilrettelagt anderledes og er meget afhængig af, at alle har forberedt sig grundigt. Læs mere om den gode forberedelse.

Kommuniker med din underviser

Mange undervisere er i en ny situation, og de har ikke samme fornemmelse med de studerendes perspektiv, som ved en almindelig undervisningssituation. Din konstruktive feedback kan være grundlag for, at din underviser kan lave de rette justeringer og forbedringer.

 • Forventningsafstem med din underviser

  For at undervisningen kan fungere godt for alle parter, kan I med fordel tale med jeres underviser om jeres forventninger til hinanden i det online forløb. Vil din underviser gerne have løbende kommentarer eller mails? Er din underviser tilgængelig på bestemte tidspunkter på dagen eller ugen? Kan der oprettes et diskussionsfora i Blackboard evt. med mulighed for at stille spørgsmål eller forslag anonymt? Er der eventuelt behov for at optage undervisningen? Må studerende afbryde undervejs i undervisningen eller skal der være procedurer for hvordan? 
 • Giv tilbagemeldinger til din underviser

  Det kan være brugbart at fortælle din underviser, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer knap så godt. Dette kan eksempelvis gøres ved at din underviser opretter diskussionsfora i Blackboard evt. med mulighed for at stille spørgsmål eller forslag anonymt.
  Du kan eventuelt konkretisere, hvilke behov du oplever. Har I eksempelvis behov for spørgsmål til diskussion i gruppearbejdet? Brug for at opgaver er i større eller mindre omfang? Brug for yderligere materiale, der kan guide selvstudiet?

Håndter fraværet af din underviser

Det kan være frustrerende, at din underviser virker længere væk eller fraværende i forhold til normalt. Det vil din underviser højest sandsynligt også selv synes. Tag derfor gerne kontakt til underviser, men brug de kanaler og evt. de tidspunkter, som din underviser selv anbefaler.

Vær aktiv deltager. 

Du kan hjælpe din underviser undervejs i undervisningen ved at være en aktiv deltager. Under videokonferencer, kan du eksempelvis bruge dit kropssprog eller nikke for at indikere, at du forstår indholdet eller på anden vis er engageret i det, der tales om. Deltag også i chatten og brug systemets funktioner f.eks. chat, diskussionsfora, menti-afstemninger. Det er meget ensomt at være online underviser, da man ikke er til stede i rummet med sine studerende. Underviseren er derfor afhængig af din feedback for at fornemme, om indholdet giver mening, og om I er med. Læs mere under ‘god online mødekultur’.

Tal sammen med din studiegruppe efter hver online undervisning.

Det kan være en god idé at vende det faglige indhold fra undervisningen med studiegruppen. På den måde kan I få afklaret, hvad I fik ud af undervisningen, hvad I fortsat ikke forstår eller om nogle af jer har misforstået noget eller lagt vægt på noget forskelligt. Gruppemøderne efter undervisningen kan reducere risikoen for faglige misforståelser. Læs mere om at bruge en studiegruppe.

God online mødekultur

Det er små ting, der kan gøre forskellen mellem en god og en frustrerende oplevelse af et online møder eller online undervisning. Det er derfor vigtigt, at alle gør en indsats for at skabe en god online mødekultur. 

Forslag til aktiviteter

God lyd

Det er vigtigt at sikre god lyd under online videomøder. Det betyder, at du skal begrænse baggrundsstøj samt eventuelt bruge et headset med mikrofon.

Mute din mikrofon

Ved undervisning med mange deltagere kan det være en fordel at mute mikrofonen, når du ikke ønsker at tale. Det kan være forstyrrende at høre på papir, der omarrangeres, kaffe, der drikkes, eller en hund, der gør i baggrunden.

Webcam

Tænd indledningsvist for dit webcam, så de andre deltagere kan se dig. Det er i forvejen en afkoblet situation, så det er rart at se de andre deltagere i videomødet. Det kan også give en fornemmelse af øjenkontakt og give en visuel bekræftelse af, at der lyttes aktivt eller det gennemgåede giver mening. Hvis der er mange deltagere, eller der er dårlig forbindelse, er det en god idé at slukke for kameraet. 

Del skærmen

Skærmdeling er et visuelt element, som kan hjælpe medstuderende med at forstå/følge med i dine pointer. Del gerne din skærm eller relevante dokumenter med underviser og medstuderende - husk at koordinere skærmdeling med underviser.

Dårlig forbindelse

Hvis der er dårlig forbindelse, kan det hjælpe at fjerne videoen, så systemets kræfter ikke bruges på at opretholde et sløret billede. Fjern derfor jeres video, så lydengår klarere igennem.


OBS: Denne side er under udarbejdelse og vil løbende blive opdateret med mere indhold.


Tekniske vejledninger

Vi er ved at udarbejde tekniske vejledninger. Flere kommer løbende.

Vejledninger til Blackboard:

Corona-information til studerende

 

Står du med mere personlige udfordringer, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til studievejledningen. Du kan også se mere på: