Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Formuler problemet

Det kan være udfordrende at formulere en klar og præcis problemformulering.

Det er vigtigt, at det, problemformuleringen vil undersøge, passer til, hvor meget tid og hvor mange sider, du har til rådighed. En god problemformulering er gerne specifik og indeholder oplysninger om, hvad du vil undersøge (genstand), og hvordan du vil gøre det (teori/metode). Problemformuleringen skal ofte tage udgangspunkt i et fagligt problem. Læs mere om faglige problemer her

Konkret vil problemformuleringen enten være placeret i begyndelsen af opgaven som et markeret og afgrænset afsnit, eller den vil være skrevet ind i en længere indledning.

Ændr din problemformulering

Vær opmærksom på at en problemformulering ofte kan ændre sig undervejs i skriveprocessen. Det kan være nødvendigt at ændre alt fra problemformulerings fokus til en enkelt mindre central formulering. Hvor meget der er behov for, at du ændrer din problemformulering løbende, varierer fra studie til studie og fra opgavetype til opgavetype. Spørg derfor altid din underviser til råds. 

 

Arbejd med din problemformulering

Problemformuleringen stiller rammen for din opgave

Din problemformulering skal stille det spørgsmål, som din konklusion skal svare på. Selve opgaven, der kommer mellem din problemformulering og din konklusion, er behandlingen af dit hovedspørgsmål. Problemformuleringen og konklusionen skal derfor kunne læses sammenhængende.

 

En problemformulering skal leve op til nogle specifikke krav

Din problemformulering skal både leve op til nogle formelle krav, men du skal også overveje andre elementer i din problemformulering. Fx om sproget er tilstrækkeligt præcist, eller om det er et relevant eller interessant emne.

Tjekliste til problemformuleringen

Du kan bruge nogle overordnede retningslinjer for at formulere en klar og præcis problemformulering.

Du kan bruge tjeklistens punkter til at kvalitetssikre din problemformulering. Sæt et flueben for hvert af de punkter, som din problemformulering opfylder. Arbejd videre med din problemformulering, så den til sidst opfylder de fleste eller alle punkter på listen. På denne måde sikrer du dig, at din problemformulering er fyldestgørende.


Tjeklisten er udarbejdet i samarbejde med Susanne Højlund, Lektor på Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet.

Se også:


Inspiration fra andres problemformuleringer

Skaf en oversigt over specialetitler fra dit fag, og lad dig inspirere af andres problemformulering.


Sidens indhold er udarbejdet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.