Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Noteskrivning

Noter skal bruges til at bearbejde fagligt stof, så du forstår det bedre og dermed bedre kan huske det. Noteskrivning er således en central del af dit arbejde som studerende og bør være en fast del af din studiestrategi. 

Før du går i gang

Før du går i gang bør du orientere dig i stoffet og gøre dig klart, hvad formålet med dine noter er: Skal du have et indholdsmæssigt fokus? Skal du sætte dig ind i et nyt fagområde med ny fagterminologi? Når du ved, hvad du vil fokusere på, kan du lettere koncentrere dig om at selektere og notere det relevante. Find også gerne dit eget effektive notatsprog fx med brug af forkortelser, symboler og ”koder”, der passer til dig og dit fag. Du kan se eksempler på forkortelser brugt i noter her.

Find din egen stil 

Ligesom noter har forskellige formål, kan de tilsvarende struktureres på mange måder, og du kan vælge mellem mange forskellige teknikker både til undervisningsnoter og noter til tekster. Prøv dig frem, bland teknikkerne og lad dig inspirere til at finde din egen stil.

Efterbehandling af noter 

Det er en god vane at efterbehandle dine notater, eksempelvis ved at tilføje kommentarer og referencer. Overvej om dine noter er brugbare, og om din notatteknik fungerede for dig i den givne situation. Arkivér dine notater, og sørg for, at de er lette at finde og slå op i, når du har brug for det.

 

Hvorfor tage noter?

Noteskrivning kan bruges til at bearbejde det faglige stof og fremme din læring.

I nedenstående video fortæller studerende og undervisere om, hvorfor du skal tage noter, og hvordan du efterfølgende bruger dine noter aktivt i din studiegruppe, i opgaveskrivningen eller til eksamen. 

Videoen er produceret af Science & Technology, Media Lab - STLL.

Vælg notatteknik

Ved at skrive notater kan du forholde dig aktivt til det, du læser eller lytter til. Det kan hjælpe dig med at lære og forstå stoffet bedre.

Notatteknik

Formål og metode

Markeringsnoter

Markér og skriv kommentarer i teksten. Markeringsnoter skaber overblik over din tekst, så du hurtigt kan tilgå det relevante indhold efterfølgende. Du kan overveje at bruge forskellige farver til at markere forskellig slags indhold eller efter indholdets vigtighed. Du kan også markere afsnit, emner eller kapitler med selvklæbende faner eller skrive nøgleord i margenen på teksten, for at inddele afsnittene i emner.

Orienteringsnoter

Gå ikke i dybden, men tydeliggør det overordnede. Orienteringsnoter kan være med til at fremhæve de generelle informationer i en tekst og danne overblik over tekstens indhold og relevans. Du kan referere tekstens hovedidé, indhold, formål eller struktur. Du kan senere bruge dine orienteringsnoter til at udvælge relevant litteratur til din eksamen eller opgave.

Pensumnoter

Gengiv hovedpointer for at forstå emnet. Pensumnoter er en god måde at tilegne dig viden om et emne, så du kan gengive litteraturen til eksamen og/eller få overblik over emnet før mere selektiv læsning af teksten. Skriv eksempelvis en sammenfatning af tekstens hovedtese, referat af tekstens konklusioner, en oversigt over tekstens dispositionen, eller redegør for tekstens begreber eller undersøgelser.

Opgavenoter

Vær målrettet og selektiv. Opgavenoter er bedst, når du har en problemformulering, så du kan målrette din læsning og noteskrivning til din opgave. Du kan bruge din læsning og noteskrivning til at blive klogere på et emne og stille spørgsmål til dele, som har relevans for din opgave, eller som skal undersøges nærmere.

Stil spørgsmål til teksten

Gennemgå teksten reflekteret. Ved at opstille spørgsmål til teksten og forsøge at svare på dem, mens du læser, forholder du dig reflekteret til teksten. Stil gerne kritiske spørgsmål, eksempelvis til tekstens argumentation eller dokumentation, eller opstil spørgsmål ud fra en konkret opgave eller problemformulering, så du fokuserer din læsning til din opgaveskrivning.

  Du kan bruge et skema til at stille spørgsmål (Word) til teksten og opstille dine spørgsmål og svar, så du nemt kan finde dine refleksioner senere.

Begrebsnoter

Hold styr på begreber og fagterminologien. Ved at skrive begreber og deres definitioner op undervejs på semesteret kan du skabe større overblik og lette din læsning til eksamen.

Du kan bruge et begrebsskema (Word) til at holde generelle noter og begrebsnoter adskilt, så det er nemt at terpe begreberne senere.

Brug nøgleord

Redegør for centralt indhold undervejs. Skriv nøgleord, teoretikere og begreber ned undervejs som de præsenteres i tekster og undervisningen. Hvis du redegør for dem løbende og eventuelt knytter egne kommentarer til dem undervejs, kan du bedre huske dem til eksamen.

Du kan bruge et nøgleordsskema (Word) til at fastholde det centrale indhold fra oplæg eller slides og bidrage med dine egne kommentarer til emnet. 

Kortlægning af forståelse 

Kortlæg din forståelse og eventuelle videnshuller. Reflektér over og notér, hvad du lærer, hvad du vil undersøge nærmere og hvad du eventuelt ikke forstår både mens du forbereder dig og under din undervisning. Brug også refleksionerne som udgangspunkt for arbejdet i studiegruppen. 

  Du kan bruge noteskrivningsmetoden Nifty notes (Word) til at kortlægge din forståelse af det faglige stof. 

Visuelle noter

Visuelle noter giver overskuelighed.

Ved at lave visuelle notater kan du lettere overskue dine noter, når du vender tilbage til dem i slutningen af semesteret eller til eksamen. Med visuelle noter kan du lave illustrationer, tilføje uddybende forklaringer og skabe din egen sammenhængende forståelse af tekster og teori. Det kan hjælpe dig til at huske stoffet bedre.

Tegninger og illustrationer

Ved at bruge tegninger som noter, får du overblik over emnet og kan lettere tilgå dine noter senere. At lave tegninger og figurer kan også hjælpe dig til bedre at huske pensum. Se et autentisk eksempel på tegnede noter af en studerende på Aarhus Universitet her:


Lav et mindmap

Mindmaps kan gøre fx et emne, en artikel eller en forelæsning mere overskuelig. Ved at forbinde de enkelte delelementer, og fremstille dem på en visuelt meningsfuld måde, skaber du din egen sammenhængende forståelse. Se et autentisk eksempel på mindmap-noter af en studerende på Aarhus Universitet her: 

Klik på billederne og tegningerne for at se dem i en større version.

Mundtlige noter

Ved at tale om et emne, et begreb eller et problem forstår man det bedre. Og jo flere gange man taler om det, des bedre forstår man det, og des mere klart kan man forklare det. Derfor er det en god idé at tale om fx den tekst man har læst eller den opgave man skal skrive.

Kommenter din læsning

I kan prøve at forklare en tekst fra jeres forberedelse for hinanden i studiegruppen - gerne helt frit uden noter. Det vil også gøre jer klogere på, hvad I har forstået, og hvad I ikke helt har fået greb om endnu.

Indtal kommentarer om de akademiske tekster for at fremhæve tekstens hovedpointer og opdage huller i din egen forståelse. Det er en uforpligtende notatteknik, hvor du ikke behøver at få alle detaljer med. Indtal dine noter under læsning på din telefon, pc (fx via OneNote), diktafon eller andet. Se hvordan du går fra mundtlige til skriftlige noter i videoen herunder.

Cornell-metoden

Brug Cornell-metoden som notatteknik og styrk din faglige forståelse.

Ved at bruge Cornell-metoden forholder du dig aktivt til stoffet og styrker din forståelse. Her inddeler du din noteskrivning i en visuel feltinddeling, hvor du blandt andet skal stille spørgsmål til og opsummere emnet. Med denne notatteknik får du brugbare noter til din eksamen. Se en uddybende forklaring på metoden her:

Noter i beregningstunge fag

At skrive noter i beregningstunge fag hjælper dig med at lære.

Især i beregningstunge fag kan notatskrivning og visuelle fremstillinger være en meningsfuld måde at skabe din egen sammenhængende forståelse af stoffet. Det gælder både under din læsning, undervisning og når du skal løse opgaver. 

Når du har løst opgaven, eller den er gennemgået på holdet

Prøv at skrive dine løsninger ned på en måde, så du kan rekonstruere processen senere. Du kan også tilføje et par forklarende noter til løsningen. Det kan være dét, der afgør, om du kan bruge noterne senere til eksamenslæsningen. Marker eventuelt, hvis der er noget, du finder særlig svært, eller hvilke fejl, det er nærliggende at komme til at lave.

Forskellige notatteknikker 

Tænk over, hvordan du bedst skriver noter til dine beregningstunge fag og afprøv flere forskellige metoder. Indstil dig på, at nye metoder kan kræve lidt træning, før du rigtig kan afgøre, om de virker for dig. Forskellige metoder kan hjælpe dig forskelligt til at forstå stoffet. Hav derfor den givne situation og det ønskede udbytte i tankerne, når du vælger en bestemt notatteknik. Cornell-metoden (pdf) er eksempelvis en god teknik til at lave noter, du senere kan bruge til eksamen. Nedenfor kan du se et eksempel på brug af Cornell-metoden i beregningstunge fag.

Begrebskortlægning er en anden velegnet metode, du kan bruge til at øge forståelsen af sammenhænge i det faglige stof. 


Indholdet om beregningstunge fag er udarbejdet af ph.d. i Læring & Uddannelse, Tine Wirenfeldt Jensen. Eksemplet på brug af Cornell-metoden i beregningstunge fag er fra kilde: jameskennedymonash.wordpress.com.

Gruppearbejde og deling af noter

Del noter med din studiegruppe eller medstuderende.

Det kan være en god idé at dele noter fra undervisningen og forelæsningerne med din studiegruppe eller medstuderende. Dette kan være til stor hjælp ved repetition af pensum og til eksamen, hvis du har været fraværende, eller der er noget i dine egne noter, du har formuleret upræcist eller ukorrekt. Ved at dele noter med andre, kan du få adgang til forskellige formuleringer af stoffet, hvilket kan hjælpe til en større og bedre forståelse.

Google Docs

Til deling af noter med dine medstuderende kan det online tekstprogram Google Docs benyttes. Dette er et nemt og brugbart værktøj, der gør det muligt at producere tekster i fællesskab fra egen computer. Her kan I skrive, redigere og kopiere jeres noter ind i et dokument samtidig, eller I kan skiftes til at tage noter til de forskellige forelæsninger. På denne måde er alles noter lettilgængelige og samlet et sted. Det kan være en god idé, at hver studerende eller gruppemedlem skriver med hver sin farve, så I har et overblik over, hvem der har skrevet hvad. Gå til Google Docs her

Google Slides

Google Slides er et nyttigt redskab til gruppefremlæggelser, hvor du og dine medstuderende kan oprette og lave power-point præsentationer online. Her kan I gå ind og udfylde de slides, I hver især skal tale ud fra. Power-points er ikke blot et visuelt supplement til jeres fremlæggelser og oplæg i undervisningen, men kan også gemmes og fungere som nyttige notater, der kan findes frem og bruges på et senere tidspunkt. Gå til Google Slides her.

   



Indholdet er udarbejdet i samarbejde med Martina Greve Jensen, mentor ved SubUniversity og Cand.mag. i Musikvidenskab og Nordisk Sprog og Litteratur. 

Se også:


Lav et digitalt notearkiv

Evernote er et gratis program hvor man kan gemme noter i tekst, billede, lyd og film, tilgå dem og søge i dem fra pc'er, tablets og smartphones.

OneNote er et Office-værktøj, der er velegnet til at tage noter i. Som studerende på Aarhus Universitet kan du få gratis adgang til noteprogrammet, der kan bruges både online og offline.  


Værktøj til brainstorm og mindmaps

Bubbl.us er et gratis online værktøj til brainstorm og mindmaps.  Programmet kører direkte i browseren, er simpelt og lige til at gå til.


Noteskrivning i Google Docs

Google Docs er et gratis, online tekstprogram, hvor flere brugere kan skrive og redigere dokumenter samtidig. Det er et brugbart redskab til fælles noteskrivning og gruppearbejde.


Sidens indhold er udarbejdet af Ina Schmidt, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet.