Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den gode forberedelse

God forberedelse indebærer ikke kun at læse teksterne, men ligeledes at arbejde bevidst med det du læser, og reflektere over hvordan du håndterer pensum og tilegner dig viden.

På universitetet bruger du meget tid på at forberede dig til forelæsninger, holdundervisning, fremlæggelser og deltagelse i gruppearbejde. Ofte skal du som en del af din forberedelse læse meget litteratur, og det kan være svært at nå det hele.

Da det ofte er komplekst og tidskrævende litteratur, du skal læse, kan det være nødvendigt at prioritere i pensum, og arbejde bevidst med hvordan du bedst tilegner dig og forstår ny viden. Det handler om at reflektere over din forståelse og skabe en god læreproces for dig selv.

Individuelle præferencer

Det er meget forskelligt, hvilke studie- og læsestrategier der virker for den enkelte, men det handler om at prøve sig frem og finde de metoder, der virker for dig. Det handler også om at dele erfaringer med medstuderende og give hinanden gode råd og inspiration. Herunder finder du konkrete forslag til, hvordan du konstruktivt kan strukturere og arbejde med din forberedelse ud fra andres erfaringer.

Ved semesterstart

Læs studieordningen i alle fag  

Det er en god idé at forholde sig til din studieordning hvert semester og læse de formelle krav til hvert fag, så du har en idé om, hvad der forventes af dig i løbet af semestret og til eksamen. Tal gerne med din underviser eller medstuderende om, hvordan kravene skal forstås, da det ikke altid er entydigt. Når du sætter dig grundigt ind i studieordningen forbereder du dig mentalt til semesteret, og  det bliver mere overskueligt, hvad der forventes. Det er let at miste pusten i løbet af semestret, hvis du ikke har forholdt dig til de formelle krav og lavet en forventningsafstemning med dig selv. Tænk over, hvad der er vigtigst, hvad der kræves, og hvordan du vil arbejde med det og nå dine mål.

  • Læs mere om studieordninger her.
  • Læs mere om eksamen her.

Læg en plan for din dagligdag

Få styr på din hverdag og læg aktivt din forberedelsestid ind i din kalender. Du kan eksempelvis sætte timer af til læsning eller gruppearbejde både før og efter forelæsningen, så din studiedag ligner en typisk arbejdsdag. Dette kan hjælpe til at begrænse de mere passive timer af læsningen, gøre dem mere effektive og give følelsen af, at du får fri fra studiet, når arbejdsdagen er forbi.

  • Læs mere om, hvordan du lægger en plan for din dag her.

Lav aftaler med og brug en studiegruppe  

Det er en god idé at lave en forventningsafstemning med din studiegruppe hvert semester. Måske er det en ny studiegruppe, eller måske er det den samme gruppe, som tidligere semestre, men hvert semester er forskelligt og kræver planlægning og aftaler. Ved at lægge en plan fra starten, kan I opbygge gode vaner med at mødes hele semestret. I kan eksempelvis hjælpe hinanden med at forstå stoffet i faget ved brug af Feyman-metoden (pdf).

  • Læs mere om, hvordan du laver aftaler og bruger din studiegruppe her.

Før, under og efter forelæsningen

På universitetet er der mange former for undervisning. De fleste vil kende til forelæsninger og holdundervisning, men andre vil også have eksempelvis laboratorieundervisning, klinikundervisning og TØ. Nedenfor giver vi eksempler på, hvordan du som studerende kan gå til din forberedelse til undervisningen, deltagelse i undervisningen og efterbearbejdning af undervisningen.

FØR UNDERVISNINGEN

Orienter dig i emnet: Læs den overordnede beskrivelse af emnet for den aktuelle undervisningsgang og orientér dig herefter i opgaver og tekster, som du skal forberede hertil. Hvis opgaverne eller teksterne er meget specifikke, er det måske en god idé at lave en kort google-søgning på emnet/fremhævede begreber/teoretikere eller andet. Brug eksempelvis et opslagsværk eller se et par faglige videoer på nettet omkring emnet. Dette indledende arbejde giver dig en bedre forståelse for emnet, så det bliver nemmere at udføre opgaverne eller læse teksterne.

Hvis du skal læse tekster før undervisningen: Vælg en læseteknik til at komme gennem det store pensum og brug din tid effektivt. Du kan finde inspiration til læseteknikker under studiestrategier her. Prøv eksempelvis Pomodoro-metoden, som du kan downloade her (pdf).

Skriv noter: Som en del af din forberedelse er det en god idé at overveje, om du forstår stoffet - opgave eller tekst. Skriv gerne noter til din forberedelse, så du får formuleret du, hvad du ved om emnet. Skriv også hvad du ikke forstår og tag dine spørgsmål eller videnshuller med til forelæsningen eller din studiegruppe.

UNDER UNDERVISNINGEN

Deltag aktivt i undervisningen: Med udgangspunkt i det, du muligvis har spørgsmål til eller ikke forstod i din forberedelse, bør du gå i dialog med medstuderende eller undervisere enten undervejs i undervisningen eller efter eksempelvis underviserens faglige oplæg.

Ved at være aktiv til undervisningen og tage noter undervejs, aktiverer du flere dele af hjernen, så det bliver lettere at bearbejde informationerne. Luk computeren (eller som minimum facebook) og prøv at engagere dig i emnet, der gennemgås og lytte aktivt. Skriv gerne spørgsmål til emnet op undervejs.

Tag noter: Når du tager noter, forholder du dig anderledes til stoffet, end hvis du blot sidder og lytter. Det hjælper at få tankerne ud gennem hænderne. Strukturer med fordel dine noter ud fra Cornell-metoden og tag gerne visuelle noter, da de er nemmere at forholde sig til og fremkalde, når du skal læse op til eksamen. Skriv evt. videre på de noter, du tog under din forberedelse. På den måde bliver det synligt for dig selv, hvordan din viden vokser og hvordan du bedst tilegner dig ny viden. Du kan downloade Cornell-metoden her (pdf).

EFTER UNDERVISNINGEN

Opsummér 5 min. efter hver undervisningsgang: For at huske indholdet fra undervisningen bedst muligt, kan du afsætte 5 minutter til at opsummere, hvad du lært og spørge dig selv, om du faktisk forstod det, der blev gennemgået: Er der noget, der stadig er uklart? Var det et interessant emne, der dukkede op, som du gerne vil vide mere om?  Skriv gerne hovedpointerne ned fra undervisningen og herefter fem spørgsmål, som du vil drøfte med din studiegrupper eller spørge underviser ind til.

Udbyg din viden: Tal med din studiegruppe om dine spørgsmål eller brug lidt tid på at arbejde videre med emnet, fx med brug af læsemåden “selektiv læsning”, som fokuserer din læsning på præcis dét, du gerne vil vide noget om. Du kan også søge Youtube-videoer om emnet eller bruge opslagsværker, for at få en anden kontekst på emnet. Læs mere om selektiv læsning her.

Prøv denne øvelse, der hjælper dig til at forholde dig aktivt til det faglige stof både før, under og efter forelæsningen.


Kurser ved Studenterrådet

Studenterrådet ved Aarhus Universitet afholder blandt andet kurser i studieteknik og lynlæsning.


Vær tilstede og fokuseret

Har du svært ved at lægge mobilen og de sociale medier fra dig under dit studiearbejde?

  • Prøv appen Forest til at holde fokus, når du studerer. Her vokser der en skov på din skærm, som bliver frodigere, jo længere du arbejder.

Sidens indhold er udarbejdet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, på baggrund af: Ringom, B. (1997). Lær dig selv at lære og Jørgensen, P., S. (2009). Studiehåndbogen.