Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den gode forberedelse

God forberedelse indebærer ikke kun at læse teksterne, men ligeledes at arbejde bevidst med det du læser, og reflektere over hvordan du håndterer pensum og tilegner dig viden.

På universitetet bruger du meget tid på at forberede dig til forelæsninger, holdundervisning, fremlæggelser og deltagelse i gruppearbejde. Ofte skal du som en del af din forberedelse læse meget litteratur, og det kan være svært at nå det hele.

Da det ofte er komplekst og tidskrævende litteratur, du skal læse, kan det være nødvendigt at prioritere i pensum, og arbejde bevidst med hvordan du bedst tilegner dig og forstår ny viden. Det handler om at reflektere over din forståelse og skabe en god læreproces for dig selv.

Individuelle præferencer

Det er meget forskelligt, hvilke studie- og læsestrategier der virker for den enkelte, men det handler om at prøve sig frem og finde de metoder, der virker for dig. Det handler også om at dele erfaringer med medstuderende og give hinanden gode råd og inspiration. Herunder finder du konkrete forslag til, hvordan du konstruktivt kan strukturere og arbejde med din forberedelse ud fra andres erfaringer.

Ved semesterstart

Læs studieordningen i alle fag  

Det er en god idé at forholde sig til din studieordning hvert semester og læse de formelle krav til hvert fag, så du har en idé om, hvad der forventes af dig i løbet af semestret og til eksamen. Tal gerne med din underviser eller medstuderende om, hvordan kravene skal forstås, da det ikke altid er entydigt. Når du sætter dig grundigt ind i studieordningen forbereder du dig mentalt til semesteret, og  det bliver mere overskueligt, hvad der forventes. Det er let at miste pusten i løbet af semestret, hvis du ikke har forholdt dig til de formelle krav og lavet en forventningsafstemning med dig selv. Tænk over, hvad der er vigtigst, hvad der kræves, og hvordan du vil arbejde med det og nå dine mål.

Læg en plan for din dagligdag

Få styr på din hverdag og læg aktivt din forberedelsestid ind i din kalender. Du kan eksempelvis sætte timer af til læsning eller gruppearbejde både før og efter forelæsningen, så din studiedag ligner en typisk arbejdsdag. Dette kan hjælpe til at begrænse de mere passive timer af læsningen, gøre dem mere effektive og give følelsen af, at du får fri fra studiet, når arbejdsdagen er forbi.

Lav aftaler med og brug en studiegruppe  

Det er en god idé at lave en forventningsafstemning med din studiegruppe hvert semester. Måske er det en ny studiegruppe, eller måske er det den samme gruppe, som tidligere semestre, men hvert semester er forskelligt og kræver planlægning og aftaler. Ved at lægge en plan fra starten, kan I opbygge gode vaner med at mødes hele semestret. I kan eksempelvis hjælpe hinanden med at forstå stoffet i faget ved brug af Feynman-metoden.  

Før, under og efter forelæsningen

FØR FORELÆSNINGEN

Orienter dig i emnet: Læs den overordnede beskrivelse af emnet for forelæsningen og orientér dig herefter i teksternes overskrifter. Er teksterne meget specifikke eller overordnede? Hvis de er meget specifikke, er det måske en god idé at lave en kort google-søgning på emnet/fremhævede begreber/teoretikere eller andet. Brug et opslagsværk eller se et par faglige videoer på nettet omkring emnet. Dette arbejde forbereder dig på at forholde dig til det emne, der præsenteres mere specifikt og dybdegående i teksterne.

Læs til undervisningen: Vælg en læseteknik til at komme gennem det store pensum og brug din tid effektivt. Find inspiration til læseteknikker, du kan bruge, under Akademisk læsning. Se eksempelvis Pensumlæsning eller Pomodoro-metoden.

Skriv noter: Skriv et referat af eller spørgsmål til teksten og reflekter over, hvordan du på nuværende tidspunkt - inden forelæsningen - forstår stoffet. Dermed formulerer du, hvad du ved om emnet, og det hjælper dig til at forstå forelæsningen bedre. Skriv også hvad du ikke forstår og tag dine spørgsmål eller videnshuller med til forelæsningen eller din studiegruppe.

UNDER FORELÆSNINGEN

Deltag aktivt i undervisningen: Med udgangspunkt i det, du muligvis har spørgsmål til eller ikke forstod, da du læste op, bør du gå i dialog med medstuderende eller undervisere. Ved at være aktiv i forelæsningen og tage noter undervejs, aktiverer du flere dele af hjernen, så det bliver lettere at bearbejde informationerne. Luk computeren (eller som minimum facebook) og prøv at engagere dig i emnet, der gennemgås og lytte aktivt. Skriv gerne spørgsmål til emnet op undervejs.

Tag noter: Når du tager noter, forholder du dig anderledes til stoffet, end hvis du blot sidder og lytter. Det hjælper at få tankerne ud gennem hænderne. Strukturer med fordel dine noter ud fra Cornell-metoden og tag gerne visuelle noter, da de er nemmere at forholde sig til og fremkalde, når du skal læse op til eksamen. Skriv evt. videre på de noter, du tog under din forberedelse. På den måde bliver det synligt for dig selv, hvordan din viden vokser og hvordan du bedst tilegner dig ny viden.

Opsummér 5 min. efter hver forelæsning: For at huske indholdet fra forelæsningen bedst muligt, kan du afsætte 5 minutter til at opsummere, hvad forelæsningen gik ud på, hvad du lærte, samt hvad du mangler at vide noget om. Skriv eksempelvis overskrifter i marginen på dine noter, opsummér med en kort tekst eller skriv fem spørgsmål ned, som du mangler at forstå omkring dagens forelæsning. En forelæsning rummer ofte 3-5 pointer eller hovedpunkter. Skriv dem ned og noter, hvordan du forstår dem.

EFTER FORELÆSNINGEN

Afklaring af videnshuller: På baggrund af din opsummering af forelæsningen kan du spørge dig selv, om du faktisk forstod, hvad forelæsningen handlede om: Er der noget, der stadig er uklart? Var det et interessant emne, der dukkede op, som du gerne vil vide mere om?

Udbyg din viden: Tal med din studiegruppe om dine spørgsmål eller brug lidt tid på at læse dele af teksterne igen, fx med brug af læsemåden selektiv læsning, som fokuserer din læsning på præcis dét, du gerne vil vide noget om. Du kan også søge Youtube-videoer om emnet eller bruge opslagsværker, for at få en anden kontekst på emnet. Udbyg den viden, du præsenteres for her og relater den til forelæsningen.


Kurser ved Studenterrådet

Studenterrådet ved Aarhus Universitet afholder blandt andet kurser i studieteknik og lynlæsning.


Vær tilstede og fokuseret

Har du svært ved at lægge mobilen og de sociale medier fra dig under dit studiearbejde?

  • Prøv appen Forest til at holde fokus, når du studerer. Her vokser der en skov på din skærm, som bliver frodigere, jo længere du arbejder.

Sidens indhold er udarbejdet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, på baggrund af: Ringom, B. (1997). Lær dig selv at lære og Jørgensen, P., S. (2009). Studiehåndbogen.