Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Krav til eksamen

Blooms taksonomi viser, hvad der forventes af dit akademiske arbejde og kan samtidig hjælpe dig med at forbedre dit daglige arbejde og dine eksamenspræstationer.

Hvordan demonstrerer jeg bedst mine færdigheder, når jeg går til eksamen? Hvornår og hvordan er jeg akademisk? Hvilke forventninger har min underviser og censor til mig? Lever jeg op til de akademiske krav på universitetet? 

At gå til eksamen kan være forbundet med mange spørgsmål til både arbejdsmetoder og de akademiske krav, du skal leve op til. 

Du kan bruge Blooms taksonomi til at tilpasse dine arbejdsmetoder og dit akademiske arbejde. Modellen er et redskab, der både kan hjælpe dig i dit daglig arbejde på studiet og til at forbedre dine eksamenspræstationer.

Trappemodel over Blooms taxonomi, med begreberne huske, forstå, anvende, analysere, vurdere og skabe listet fra simpelt til avanceret.

Fokuser og prioriter din arbejdsindsats

Blooms taksonomi viser, hvordan du kan demonstrere, at du kender og forstår en række teoretiske eller metodiske positioner, og at du ved, hvordan du kan anvende, analysere og vurdere dem.

Det kan hjælpe dig med at fokusere på det rigtige i dine daglige studier og til både mundtlige og skriftlige eksamener. At kunne identificere og skelne mellem forskellige taksonomiske niveauer i eksamensspørgsmål kan hjælpe dig med at prioritere mellem dem.

Taksonomien placerer seks læringsmål i en hierarkisk struktur, der går fra simpel til avanceret. Generelt kan man sige, at jo højere et taksonomisk niveau du demonstrerer at kunne arbejde på, jo højere karakter får du. Det betyder dog ikke, at du kan springe de lavere niveauer over, hvis du gerne vil have en høj karakter.

Husk

Når du demonstrerer, at du har tilstrækkelig faktuel viden, relevant fagsprog og viden om grundlæggende koncepter, viser du, at du har nået det taksonomiske niveau “At huske”.

Demonstrer at du kan huske ved at:

 

 • Beskrive
 • Opliste
 • Navngive
 • Identificere
 • Genkalde
 • Genkende
 • Nævne

Relevante handlinger kunne være at:

 

 • Beskrive, hvad der er sket
 • Nævne, hvor mange …
 • Fortælle, hvem …
 • Beskrive, hvad der er …
 • Identificere, hvad der er sandt og falskt. 

Forstå

For at vise at du har nået det taksonomiske niveau “At forstå”, skal du demonstrere din forståelse af relevante fakta og idéer.

Du demonstrerer din forståelse ved at:

 
 • Organisere
 • Forklare
 • Fortolke
 • Sammenligne
 • Oversætte
 • Parafrasere (genfortælle med dine egne ord)
 • Give eksempler

Relevante handlinger kunne være at:

Give et overblik over …

Forklare, hvad hovedpointen var

Fortolke en tekst for at vise, hvem der var hovedpersonen

Lave en sammenligning for at belyse forskellene mellem to ting

Give eksempler på ...

Anvend

Ved at demonstrere at du kan bruge din viden om fakta, metoder og idéer til at løse problemer på en ny og anderledes måde, kan du vise, at du har nået det taksonomiske niveau “At anvende”.

Demonstrer at du kan anvende viden ved at:

 
 • Vise
 • Bruge
 • Konstruere
 • Undersøge
 • Klassificere

Relevante handlinger kunne være at:

 
 • Vise, at du kender et andet tilfælde af det samme
 • Klassificere noget ud fra bestemte kendetegn
 • Anvende en metode på dine egne erfaringer
 • Formulere dine egne spørgsmål til emnet
 • Udvikle et sæt instruktioner baseret på emnet

Analyser

Når du har nået det taksonomiske niveau “At analysere”, kan du undersøge og nedbryde din viden til mindre dele og vise, at du kan skelne mellem de forskellige dele. 

Demonstrer at du kan analysere ved at:

 

 • Sammenligne
 • Analysere
 • Kategorisere
 • Undersøge
 • Identificere

 

Relevante handlinger kunne være at:

 

 • Sammenligne med andre tilfælde og finde ligheder
 • Sammenligne med andre tilfælde og finde forskelle
 • Identificere bagvedliggende temaer
 • Identificere problemer
 • Skabe brugbare distinktioner og kategorier
 • Undersøge motiver, vendepunkter og vigtige perspektiver

 

Vurder

At vurdere og bruge sin dømmekraft til at tjekke, kritisere og forsvare dine beslutninger og dit standpunkt er måder at demonstrere, at du har nået det taksonomiske niveau “At vurdere”.

Demonstrer at du kan vurdere viden ved at: 

 

 • Bedømme
 • Diskutere
 • Kritisere
 • Anbefale
 • Retfærdiggøre
 • Argumentere
 • Evaluere
 • Efterprøve

 

Relevante handlinger kunne være at:

 

 • Rangere forskellige løsninger
 • Diskutere, om der findes bedre løsninger på problemet
 • Kritisere et perspektiv
 • Anbefale en løsning frem for andre
 • Forsvare dit synspunkt
 • Argumentere for, hvorfor noget er godt eller dårligt

 

Skab

Du kan vise, at du har nået det taksonomiske niveau “At skabe”, når du laver et nyt produkt, får en ny idé eller fremsætter et nyt perspektiv.

Du demonstrerer, at du kan skabe viden, når du:

 
 • Opfinder
 • Designer
 • Forudser
 • Forestiller dig noget
 • Formulerer noget nyt

Relevante handlinger kunne være at:

 
 • Opfinder nye måder at anvende...
 • Designe en eller to mulige løsninger på...
 • Fremsætter mulige scenarier for ønskelige ændringer
 • Forestiller dig, hvordan du ville handle i en situation
 • Udvikler forslag til handlinger, der kan løse et problem

Trappemodellen

Alternativt til Blooms taksonomi kan du anvende trappemodellen.

Trappemodellen giver dig et overblik over fremstillingsformerne i akademiske opgaver. De enkelte trin bygger ovenpå hinanden, hvilket betyder, at du fx ikke kan hoppe direkte til en diskussion af noget, uden først at beskrive eller redegøre for det.

  

I opgaver med bunden problemformulering vil du ofte blive bedt om fx at beskrive/redegørefor noget, derefter analyseredet og endeligt diskutere det. I opgaver med selvstændig problemformulering vil du få brug for at gøre det samme for at kunne besvare din egen problemformulering.

At beskriveredegøreanalysere og diskutere er akademiske fremstillingsformer, og de betyder noget bestemt og tillægges forskellig værdi. Ikke-akademiske fremstillingsformer er fx synes og føler. Disse hører ikke hjemme i akademiske opgaver. Se et ST-eksempel på brug af akademiske fremstillingsformer her.


Kilde: Teksten i modellen er citeret og tilpasset fra Stray Jørgensen, P.; Rienecker, L. (2009): Studiehåndbogen. Samfundslitteratur og S. Skov (2008), Bundne opgaver.

Se også:


Brug din vejleder

Læs mere om, hvordan du bedst bruger din vejleder i denne tekst fra Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Københavns Universitet.


Kend reglerne


Undgå eksamenssnyd


Håndtér eksamensnervøsitet

Styrkditstudieliv.au.dk's tema om eksamensnervøsitet får du hjælp til at gennemføre en eksamensperiode med mål og hensigtsmæssige adfærdsmønstre.


Sidens indhold er udarbejdet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Det specifikke indhold om trappemodellen er udarbejdet af ph.d. i Læring & Uddannelse, Trine Wirenfeldt Jensen.