Aarhus Universitets segl

Eksamensforberedelse

I forbindelse med eksamen lærer du en masse om dit stof, og du får øvelse i at formidle din viden om stoffet.

Eksamen er din mulighed for at lære en masse om dit stof og forbedre dine formidlingsevner enten skriftligt eller mundtligt. Jo bedre du forbereder dig til din eksamen, jo bedre går det oftest også.

Der er måske lige så mange måder at håndtere eksamensperioden på, som der er studerende på universitetet. For nogle fungerer det eksempelvis rigtig godt at bruge en studiegruppe, mens andre har det bedst med at læse op alene. Nogle arbejder bedst under pres, mens andre har brug for at være færdige i god tid. Ligesom med så meget andet kan det tage lidt tid, før du finder lige præcis den arbejdsproces, der gør, at du får det bedste ud af din eksamensforberedelse.

Eksamenspræstationen er ikke alt

Et godt sted at starte er at finde ud af, hvilke forventninger og krav der er til dig og din eksamenspræstation. Hvad står der i studieordningen? Hvad forventer din underviser? Hvad forventer du af dig selv? Når du har et overblik over, hvilke forventninger der er til dig, er det lettere at planlægge, hvordan du skal arbejde frem mod eksamen.

Eksamen på universitetet

Overblik og forberedelse er afgørende for en god eksamen.

I videoen herunder kommer studerende og undervisere med gode råd til, hvordan det er at gå til eksamen på universitetet, og hvordan du planlægger og skaber overblik i din eksamensperiode.

Planlæg din eksamensperiode

Eksamensperioden kan opleves uoverskuelig, men ved at planlægge den på forhånd, kan du tage ejerskab over din forberedelsestid og bevare overblikket.

Få inspiration fra nedenstående råd:

Få overblik over, hvornår alle dine eksaminer ligger

Skriv datoerne for mundtlige eksaminer, udleveringer og afleveringer ind i din kalender. På den måde skaber du overblik og undgår at overse vigtige deadlines. Lav eksempelvis en månedsplan eller kalender for din eksamensperiode. Eksempel på kalender. 

Planlæg din tid før og mellem eksaminer 

Overvej, hvad du skal forberede op til og imellem dine eksaminer og hvor meget tid, du skal bruge på det. Du kan fx gennemgå pensum eller din semesterplan for at vurdere, hvad du skal have læst op. Det kan være tekster, som du ikke har fået læst i løbet af semestret, tekster, som du skal have læst mere intensivt, eller tekster, som du blot skal have skimmet igen. Læs mere om forskellige læsemåder her.

Hvis du vil forberede dig sammen med andre, eksempelvis din studiegruppe, kan I med fordel planlægge, hvornår I skal mødes, i god tid.

Planlæg også gerne, hvornår du skal holde fri imellem dine eksaminer. Pusterum i eksamensperioden er vigtige for at sikre, at du får ladet op, så du kan arbejde koncentreret både i din forberedelse og under dine eksaminer.

Sæt realistiske mål og priotér

Nogle eksamensperioder er mere pressede end andre. Det er derfor vigtigt, at du sætter realistiske mål for dine eksaminer og dit arbejde i eksamensperioden. Hvis du eksempelvis er presset med flere eksaminer i en periode, kan du blive nødt til at prioritere mellem dem eller justere dine ambitioner for en eller flere af dem.

Overvej også gerne, hvor højt du vil prioritere fritid i din eksamensperiode. Det kan være en fordel at få et afbræk fra eksaminerne, men det kan samtidigt være svært at finde overskud til, hvis din eksamensperiode er meget presset. Læs om stress, og hvordan du kan planlægge perioder med spidsbelastning her.

Start i god tid med det, du kan 

Ved du eksempelvis, at du får brug for nogle populære bøger, kan du bestille dem hjem på forhånd. Skal du ud og indhente empiri, fx med interviews eller feltarbejde, så kan det være en god idé at lave aftaler før eksamensperioden, så du sikrer dig, at du har det materiale til rådighed, som du skal bruge.

Få overblik over kurset

Det er en god idé at læse din studieordning for at se kravene til din eksamen, og få så et overblik over kursets pensum. Gennemgå noter, slides, mindre afleveringer og andet materiale fra undervisningen på et overordnet niveau for at få overblik. Lav så en samlet plan for, hvad du skal læse hvornår og ikke mindst hvordan. Læs mere om krav til eksamen her.


Kom godt igennem eksamensperioden

Herunder finder du gode råd til eksamensperioden både under og efter.

Under eksamensperioden

Opbyg nogle faste rutiner.

Tænk på din dag i eksamensperioden som en arbejdsdag, hvor du arbejder målrettet på fastlagte tidspunkter. Du kan med fordel bruge en ugeplan til at planlægge, hvornår du arbejder, og hvornår du holder fri.

Respekter din arbejdsrytme.    Udkørt kl. 14? Så er det ikke der, du skal kaste dig over den sværeste del af pensum. Brug i stedet den tid på nemmere opgaver, og placér det mest mentalt krævende, når du er klarest i hovedet. Del fx arbejdsdagen ind i to-tre intervaller alt efter din mentale effektivitetskurve, og fordel arbejdsopgaverne derefter.  
Lyt til din krop! Giv den ordentlig mad, vand og regelmæssige pauser med indlagt bevægelse. Så holder du dig både fysisk og mentalt på toppen længere og husker bedre.  
Stop op. Får du lavet for lidt, selv om du sidder på læsesal hele dagen? Er brugen af Facebook og køleskab ude af kontrol derhjemme? Sover du dårligt, eller er du trist og ked af det hele tiden? Kører det ikke, så stop op, og skriv ned, hvad der ikke fungerer lige nu, og hvilke konkrete idéer du har til at gøre noget anderledes – og gør det så. Snak med dine medstuderende eller din studievejleder.  
Husk livet ved siden af studierne. Især i eksamensperioder kan man let komme til at isolere sig fra omverdenen og bruge alle vågne timer på at forberede eksamen. Men giv dig selv lov til at komme ud og få frisk luft. Det giver dig nemlig fornyet energi og holder din hjerne skarp, så du bedre kan koncentrere dig, når du arbejder.  
Tilpas din læsestrategi

Du behøver højst sandsynligt ikke læse samtlige tekster grundigt fra ende til anden i din eksamensforberedelse. Alt efter, hvilken slags tekst, det er, hvor grundigt du har læst den tidligere (og kan huske den), og hvor central den er i pensum, kan du bruge forskellige læseteknikker: overblikslæsning, nærlæsning, selektiv læsning og skimning. Hvis du ikke skal læse op, men skal læse dig ind i et emne, fx til en fri skriftlig eksamensopgave, kan du også have gavn af særlige metoder til emnespecifik læsning.

Efter eksamen

Evaluér!

Eksamen er ovre, du overlevede og vil måske helst glemme alt om eksamenslæsning. Men allerede næste semester ligger den næste eksamensperiode på lur. Brug derfor, bare 10-15 minutter, på at samle op på din strategi: Hvad fungerede godt, og hvad vil du ændre til næste gang? Man bliver bedre til at læse til eksamen, hvis man bruger sine erfaringer fremadrettet.

Del din oplevelse. Både gode og mindre gode eksamensoplevelser kan være rare at dele med andre, da eksamen ofte vil være resultatet af en intensiv arbejdsproces, som kan være rar at få afsluttet. Ved en eksamen med fysisk tilstedeværelse vil det ofte være nærliggende at vende eksamen med de medstuderende, der også er til stede. Ved en online eksamen skal du selv opsøge samtalen. Overvej om du skal lave en aftale om, at du ringer til en ven eller et familiemedlem for at vende din eksamensoplevelse.  

Eksamensforberedelse i grupper

Samarbejd med din studiegruppe om eksamensforberedelsen. På den måde får du faglig sparring i din forberedelse, som kan hjælpe til et bedre slutresultat.

Gennem gruppearbejdet kan I hjælpe hinanden med at gennemgå stoffet og forberede jer til eksamen. Aftal fx at kigge på hinandens noter, dele noter eller at fremlægge stoffet for hinanden. I kan også hjælpe hinanden med at lave gode aftaler om arbejdsplanlægning og pauser.

Studerende, der har arbejdet sammen undervejs, får en masse foræret til eksamen: De har fået træning i at udtrykke sig om stoffet, og de har fået flere vinkler på stoffet af at arbejde sammen. Du kan du læse mere om, hvordan I kan bearbejde fagligt stof sammen, og hvordan du giver og modtager feedback her.

Herunder finder du eksempler på aktiviteter, som I kan bruge som eksamensforberedelse i gruppen:

BRUG VENDESPIL TIL AT REPETERE PENSUM

Når I skal forberede og repetere fagligt stof med henblik på eksamen, kan I med fordel bruge et vendespil. Igennem vendespillet træner I jeres evne til at formulere jer om det faglige stof og får samtidig et indblik i eventuelle huller i jeres forståelse.

Hvordan udfører I øvelsen?

1. Skriv stikord: Nedskriv en masse stikord fra det faglige stof, fx centrale begreber eller teoretikere, som I ønsker at gennemgå. Inddrag gerne både overordnede emner og mere konkret stof. Find fx inspiration fra jeres noter, PowerPoints fra undervisningen og semesterplanen.

2. Lav brikker: Klip stikordene ud som brikker, og vend dem ned mod et bord.

3. Træk og fortæl: Skiftevis trækker et af gruppemedlemmerne ét af brikkerne fra bordet og fortæller så meget vedkommende ved omkring emnet på brikken.

4. Supplér: Efterfølgende kan de resterende medlemmer i gruppen spørge ind, supplere og kommentere.

5. Gentag: Herefter er det et nyt gruppemedlems tur til at trække en brik og fortælle derudfra. Fortsæt gerne øvelsen, indtil alle brikker er vendt.

Læs mere om, hvordan I kan træne til den mundtlige eksamen i grupper her.


Øv det mundtlige oplæg i grupper.

I kan i studiegruppen med fordel træne jeres indledende oplæg til den mundtlige eksamen. Ved at konstruere en eksamenssituation træner I jeres mundtlige formidling og får muligvis et indtryk af, hvordan det føles at blive nervøs.

1. Vælg oplægsholder og oplæg: Lad på skift én i gruppen fremlægge det forberedte oplæg. Hvis I skal trække et ud af flere forberedte emner til eksamen, kan I lave en lodtrækning blandt emnerne eller lade de lyttende gruppemedlemmer bestemme, hvilket oplæg de vil høre.

2. Tag tid: Sæt gerne et stopur eller tag tid, så oplægsholderen træner at overholde den tid, som vil være til rådighed i en rigtig eksamenssituation.

3. Hold oplægget: Oplægsholderen afholder sit forberedte oplæg og øver sig i at formidle stoffet klart. Hav gerne fokus på taletempo, kropssprog og toneleje, så formidlingen bliver god og sikker. Læs mere om mundtlig formidling.

4. Diskussion: Når tiden er gået kan de resterende medlemmer i gruppen stille uddybende spørgsmål til oplæggets faglige indhold, hvor oplægsholderen får mulighed for at svare. På den måde træner I den dialog, der typisk vil opstå mellem den studerende og eksaminator/censor i en eksamenssituation, og I får samtidig en bedre forståelse for stoffet ved at diskutere det.

5. Feedback: Til sidst kan I evaluere oplægget og diskussionen. Sørg for at give oplægsholderen brugbar feedback på både fagligt indhold og mundtlig formidling. Læs om, hvordan I giver hinanden feedback.

Undgå eksamenssnyd

Hvis man ved, hvad der er tilladt under eksamen, er der mindre chance for, at man uforvarende kommer til at snyde.

Det er derfor en god idé at være opmærksom på, hvad der er tilladt i forbindelse med eksamen, og hvad der ikke er.

Læs mere om de forskellige former for eksamenssnyd, og sæt dig ind i reglerne her

Du kan også teste din viden om eksamenssnyd ved at tage testen her.


Se også

Studieordning

Orienter dig i din studieordning om krav til hvert enkel fag på din uddannelse.


Kend reglerne

Læs om reglerne i forhold til eksamen på Aarhus Universitet.


Undgå snyd i din opgave

Det er vigtigt at forholde dig til regler og retningslinjer om eksamenssnyd og plagiering. AU Library guider dig til hvordan, så du let kan undgå det.


Brug din studievejleder

Studievejledningen kan hjælpe dig med at forberede dig til dine eksaminer samt lægge en strategi, til hvis din eksamen ikke går efter planen. Du kan desuden få vejledning til at håndtere nervøsitet og eksamensangst samt forbedre din eksamensteknik. Find studievejlederen på dit fakultet eller uddannelse her.


Podcast til studerende

Studiekammeraten er en podcast til dig, der studerer på universitetet. Den handler om de udfordringer og muligheder, studielivet byder på, og i hvert afsnit taler podcastens to værter, som er studievejledere, med studerende eller eksperter om forskellige aspekter ved livet som universitetsstuderende. Lyt til podcasten her:

 

Podcasten er produceret af Studievejledningen på Fakultetet Health.