Aarhus Universitets segl

Som ny studerende på Aarhus Universitet vil du møde nye måder at gøre tingene på. På siden her, vil vi hjælpe dig med at spore dig ind på den akademiske side af dit nye studieliv. Du kan se siden som en startpakke med det vigtigste materiale for dig, der er ny studerende.

Der er måske lige så mange måder at tilrettelægge sit studie og studietiden på, som der er studerende på Aarhus Universitet. Det er samtidig meget forskelligt, hvad man som studerende mangler hjælp til, og hvornår behovet er der, men på denne side har vi samlet en række råd og emner, som i vores erfaring er særligt vigtige at forholde sig til i starten af ens studietid.

Brug af AU Studypedia som ny studerende

AU Studypedia giver dig konkrete råd, øvelser, skemaer m.m. om akademiske skrive- og arbejdsformer, som du vil støde på som universitetsstuderende. Det er derfor en god idé at kende til siden, så du kan gøre brug af den som en ressource under din uddannelse. Du finder eksempelvis øvelser, som du kan bruge, når du skal opbygge et argument i en skriftlig opgave, eller hvis du går i stå i skriveprocessen. Og hvis opgaveskrivningen bliver for hård, tiden knap og din motivation daler, kommer vi med gode råd til, hvordan du kan højne din studiemotivation.

Studievaner

Selvom studiet er en fantastisk tid, oplever mange nye studerende også, at kravene om selvstændighed og selvdisciplin er udfordrende. På universitetet forventes det nemlig, at du selv tager ansvar for dit studieliv. Derfor er det vigtigt allerede fra starten at opbygge gode studievaner.

Dit studie er dit ansvar

Som universitetsstuderende er det dit eget ansvar at vide, hvornår du har undervisning, hvilket lokale du skal være i, og hvad du skal forberede inden du møder op til undervisningen. Du skal også selv være opmærksom på praktiske informationer og tidsfrister, eksempelvis at du får tilmeldt dig undervisning og eksamen.

Studiet er ikke bare undervisning og læsning

Din studietid består af mere end bare undervisning. Alt det, der foregår uden for undervisningen, er en lige så vigtig del af dit studie - og det er noget, som du selv skal administrere. Det vil eksempelvis være pensumlæsning, gruppearbejde, projektarbejde, øvelser, eksamensperioder og måske praktikperioder mm. Din studietid skal desuden tilpasses dit øvrige liv med venner, familie, interesser og evt. studiejob. Du skal selv sørge for, at det hele hænger sammen for dig, og det kræver ofte nogle gode vaner. På siderne herunder finder du konkrete forslag til, hvordan du kan skabe gode studievaner.

 • Strukturer din tid handler om, hvordan du planlægger din studietid, så du får mest muligt ud af den. 
 • Studiemotivation handler om, hvordan du kan motivere dig selv til at få tingene gjort, også når det ikke er lysten, der driver værket. 
 • Den gode forberedelse handler om, hvordan du kan håndtere din forberedelse hensigtsmæssigt. Det er vigtigt, fordi den vil fylde meget under din uddannelse.

Studiestrategier

Der er mange måder at håndtere studiearbejde på - nok lige så mange måder, som der er studerende på universitetet. For det er nemlig forskelligt, hvad der virker for den enkelte i arbejdet med det faglige indhold, og vi har alle forskellige præferencer. 

At lære at lære 

Studiestrategier har til formål at styrke din faglige forståelse og hjælpe dig med at håndtere dit studiearbejde. Som ny studerende skal du først finde ud af dine personlige præferencer. dette gør mange ubevidst over længere tid på studiet, men hvis du har en tanke på det fra start, kan det hjælpe dig godt i gang. At arbejde bevidst med egne studiestrategier hjælper dig med at tilegne dig ny faglig viden - det handler altså om at lære at lære.

Arbejd med dine studiestrategier

Der vil være forskel på, hvilke strategier, der er hensigtsmæssige i forskellige fag, og uanset hvilke strategier du finder gavnlige, så vil det tage tid at mestre dem. Ved at afprøve forskellige strategier og tilpasse dem gennem dit faglige arbejde, opbygger du gode studiekompetencer, som du kan bruge gennem hele din universitetsuddannelse - så hvorfor ikke starte nu? På siderne herunder finder du forslag til forskellige måder at arbejde med dine studiestrategier i dit faglige arbejde.

 • Tænkestrategier handler om at blive bevidst om, ikke kun hvad, men også hvordan og hvorfor du lærer. 
 • Læsestrategier handler om, hvordan du læser på en måde, så du faktisk også forstår og husker det, du læser. Forståelsen er det primære, når du læser, og du kan bruge forskellige læsestrategier til at understøtte din forståelse. 
 • Notestrategier handler om at tage gode noter, frem for mange noter. Sådan bliver du bedre til at forstå og huske det faglige indhold.

Studietrivsel

Mange studerende vil opleve, at det tager tid at vænne sig til de nye omgivelser på universitetet. Overgangen vil for de fleste involvere mange forskellige følelser – både positive og negative. Det er helt naturligt. Og det er også helt naturligt, at du undervejs i din studietid vil møde udfordringer, der kan være af både faglig, social og personlig karakter.

Det er vigtigt at forsøge at hænge i, hvis du oplever, at studiet er udfordrende, uanset om det er på et faglig, socialt eller personligt plan.

 • Faglig trivsel handler om din indstilling til dit faglige studiearbejde. Én måde at styrke sin faglige trivsel på er ved at opbygge og udvikle et mindset, der hjælper dig til at acceptere og rumme, at det er svært.
 • Social trivsel handler om at indgå i godt i forskellige relationer på din uddannelse. Du kan styrke din sociale trivsel ved at bidrage til et godt samarbejde i din studiegruppe, og til at lære at bruge din studiegruppen på en måde, som både løfter dit og dine medstuderendes faglige niveau. Det kan give en følelse af at høre til og være en del af et fællesskab.
 • Personlig trivsel handler om, hvordan du har det i dit studieliv, og hvordan du kan tackle eventuelle oplevelser af stress, ensomhed eller utilstrækkelighed. Hvis du oplever udfordringer med din personlige trivsel, kan du benytte dig af nogle af Aarhus Universitets gratis vejledningstilbud.

Hvis du oplever udfordringer med din faglige, sociale eller personlige trivsel er det vigtigt at huske, at du kan søge hjælp og støtte hos en række forskellige instanser på Aarhus Universitet.

Andres oplevelse af at starte på universitetet

Overgangen til universitetet

I nedenstående video fortæller andre studerende om deres erfaringer med overgangen til en universitetsuddannelse. 

 

Videoen er produceret af Ivan Steffen Moses, Center for undervisningsudvikling og digitale medier. 

Hvordan er det at starte?

I nedenstående video fortæller studerende og undervisere om, hvordan det er at starte på universitetet. De studerende giver dig et indblik i, hvilke tanker de gjorde sig forud og undervejs, hvordan de oplevede det faglige niveau, og hvordan de tilpassede sig det nye studieliv og -miljø. 

Videoen er produceret af Science & Technology, Media Lab - STLL.

Gode råd fra ældre studerende

I nedenstående video fortæller mentorer fra SubUniversity ud fra deres egne erfaringer om, hvad de gerne ville have vidst, da de begyndte på Aarhus Universitet.

Videoen er produceret af Ivan Steffen Moses, Center for undervisningsudvikling og digitale medier.Kom godt i gang

 • Læs Studenterhåndbogen der introducerer dig til AU, Aarhus som by og livet udenfor studierne. 
 • Styrkditstudieliv.au.dk er en side med alle de tilbud, du kan benytte, hvis du vil øge din trivsel eller generelt savner inspiration til dit studieliv.
 • Study@AU er et frivilligt, online forløb for nye studerende, der handler om almene studiekompetencer. Det er tilgængeligt for alle nye studerende via Brightspace. På forløbet lærer du gennem forskellige aktiviteter at få øje på gode studievaner, brugbare studiestrategier, og hvordan du skaber god studietrivsel.

Brightspace

Som studerende på AU vil du møde undervisnings­portalen Brightspace, hvor du bl.a. får vigtig information fra dine undervisere. Du kan logge ind på Brightspace her.

Hvordan kan jeg bruge Studypedia?

Du kan gå til Studypedia som en værktøjskasse, som du kan rode lidt rundt i og finde præcis de værktøjer, du skal bruge for at opbygge en god ramme for din læring og den akademiske side af dit studieliv.

Studypedias forside er opbygget omkring 9 forskellige emner, som berører forskellige aspekter af den akademiske side af studielivet. Logikken bag opbygningen er, at du hurtigt kan orientere dig, alt efter hvad dit behov er. 

Find et fællesskab

Studenterforening

Du kan tage del af et af de mange studenterforeninger på AU og blive en del af et fællesskab med andre studerende. Find en studenterforening her.

Genlyd

Bliv en del af et fællesskab i Aarhus via genlydaarhus.dk, hvor du kan finde andre unge, der gerne vil mødes og tage i biffen, træne, spille brætspil, lave krea-ting og meget andet. Find eller opret invitationer på genlydaarhus.dk