Aarhus Universitets segl

Opgavens struktur

Strukturen i videnskabelige opgaver afhænger meget af de forskellige fag og ikke mindst af opgavens emne og type.

Selvom strukturen i videnskabelige opgaver ofte er varierende, kan man dog tale om en standardstruktur, hvor bestemte elementer kan indgå:

På siden om Opgavens opbygning kan du få uddybet, hvad de forskellige opgavedele indeholder, og hvilken funktion de har i opgaven. Inden for nogle fagtraditioner kan man yderligere have afsnit med literature review/state of the art, videnskabsteori, eller indblik i fagtraditionen eller forskningsfeltet på anden vis. Spørg altid din vejleder, og kig i din studieordning efter de mere formelle krav til disse afsnit, da det varierer meget på tværs af fag.

Bemærk! Nogle af punkterne vil måske være irrelevante i din opgave eller hedde noget andet. Så de behøver ikke nødvendigvis at optræde i ovennævnte orden. Naturvidenskabelige opgaver vil eksempelvis ofte benytte en IMRAD-struktur

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.