Aarhus Universitets segl

Mundtlig eksamen

Til en mundtlig eksamen skal du præstere intenst i kort tid, og det kræver en særlig forberedelse. Til det får du her en række gode råd.

Ofte indledes den mundtlige eksamen med, at du som studerende holder et oplæg om et bestemt emne eller en problemstilling, du har forberedt hjemmefra. Herefter åbnes der for en dialog med lærer og censor, hvor du skal svare på spørgsmål om dit oplæg og eksamineres i fagets pensum. En mundtlig eksamen kan dog også tage form som et mundtligt forsvar af en opgave, du har afleveret forud for den mundtlige eksamen. Desuden kan den foregå med fysisk tilstedeværelse eller online over fx Zoom.

På denne side finder du gode råd og tips til, hvordan du bedst kan forberede dig på en mundtlig eksamen, uanset om den foregår online eller med fysisk tilstedeværelse.

 

Forbered dig grundigt

Forbered dit oplæg.

Et godt mundtligt oplæg er velforberedt og velstruktureret. Sørg derfor for at forberede dit oplæg; hvad vil du sige og i hvilken rækkefølge. Ofte er der tid til at sige meget mindre, end man tror, på den tid, man har til rådighed. Ved at forberede oplægget grundigt kan du få mest muligt ud af den tid, oplægget må tage.   

Læs stoffet for at forstå, ikke for at lære udenad.

Tænk i pointer, ikke i udenadslære, når du læser op til eksamen. Eksamen er også en måde at lære på, og du lærer ikke stoffet ved at kunne gentage det, men ved at forstå det. For at kunne formidle stoffet mundtligt og svare grundigt på spørgsmål til eksamen er du nødt til at forstå og kunne forklare pensum. Overvej, hvilken læsestrategi der giver dig den bedste eksamenslæsning.

Øv dig på din formidling

Øv dig på din formidling - flere gange.

Ved at øve dit oplæg bliver du mere fortrolig med både indholdet og rækkefølgen, og du vil føle dig mere tilpas og tryg i oplægget til eksamen. Du skal også øve oplægget for at være sikker på, at det oplæg, du har forberedt, passer til den tid, du har til rådighed. Tænk over, at stemmeføring, taletempo og gestik styrker budskabet og ikke forstyrrer eller overdøver det. Øv gerne dit oplæg ved at optage dig selv for at se, hvad andre ser. Du kan også træne dit forberedte oplæg med din studiegruppe.

Træn formidlingen med studiegruppen.

I kan i studiegruppen med fordel træne jeres indledende oplæg til den mundtlige eksamen. Ved at konstruere en eksamenssituation træner I jeres mundtlige formidling og får muligvis et indtryk af, hvordan det føles at blive nervøs. I kan eksempelvis følge de 5 trin til at øve oplæg i grupper.

På eksamensdagen

Tal med andre.

Når du møder fysisk op til en eksamen, vil du for det meste lige inden eksamen hilse på og tale med en medstuderende. Det kan virke beroligende i situationen, og en kort samtale kan også være med til at varme stemmen op. 

Ved en online eksamen kan det være en god idé at aftale med en medstuderende, en ven eller et familiemedlem, at du ringer inden eksamen – måske bare for at fortælle, at du skal til eksamen, få ro på nerverne og vende dine tanker om dette. 

Varm op lige inden eksamen.

Stræk ud og slap af, så du føler dig fysisk tilpas, og så du får etableret en dyb og rolig vejrtrækning. Nogen har brug for at lukke øjnene og gå ind i deres egen krop og sind. Det giver ro og selvtillid. 

Varm også din stemme op, så den er klar til at præstere - især en grødet morgenstemme har godt af lige at komme i gang, inden du skal indtage eksamensrummet.

Eksaminator og censor er der for at hjælpe.

Husk, at de stiller spørgsmål for at hjælpe dig til at leve op til målene og gøre din præstation så god som mulig. Tænk derfor over din kommunikation med eksaminator og censor. Hvis der er et spørgsmål, du ikke forstår, så bed dem om at spørge på en anden måde, det er helt legalt. 

Accepter din nervøsitet.

Vær forberedt på, at du kan blive nervøs, og accepter det, hvis det sker, i stedet for at modarbejde din nervøsitet. Læs mere om håndtering af nervøsitet her.

Efter eksamen

Del din oplevelse

Både gode og mindre gode eksamensoplevelser kan være rare at dele med andre, da eksamen ofte vil være resultatet af en intensiv arbejdsproces, som kan være rar at få afsluttet. Ved en eksamen med fysisk tilstedeværelse vil det ofte være nærliggende at vende eksamen med de medstuderende, der også er til stede. Ved en online eksamen skal du selv opsøge samtalen. Overvej om du skal lave en aftale om, at du ringer til en ven eller et familiemedlem for at vende din eksamensoplevelse. 

Evaluér!

Eksamen er ovre, du overlevede og vil måske helst glemme alt om eksamenslæsning. Men allerede næste semester ligger den næste eksamensperiode på lur. Brug derfor, bare 10-15 minutter, på at samle op på din strategi for eksamensforberedelse: Hvad fungerede godt, og hvad vil du ændre til næste gang? Man bliver bedre til at læse til eksamen, hvis man bruger sine erfaringer fremadrettet.


   

Online mundtlig eksamen

En online mundtlig eksamen vil oftest foregå meget lig en mundtlig eksamen med fysisk tilstedeværelse. Kig derfor også på de gode råd ovenfor. Men der er få ting, der er særlige for online eksamen, du bør være opmærksom på.

Bliv fortrolig med eksamensformen

ONLINE OMSTÆNDIGHEDER

Det er vigtigt, at du får afprøvet og øvet dig i det format, som du skal til eksamen i. I en online mundtlig eksamen i Zoom, vil der være lidt andre omstændigheder end ved en mundtlig eksamen, hvor både du og eksaminatorer er fysisk til stede. Du vil eksempelvis ikke kunne hilse på eksaminatorer med et håndtryk, og det kan føles anderledes at bryde ind for at sige noget, og det kan virke fremmed at snakke længe ad gangen, hvis eksaminator eller censor har slukket deres mikrofoner, mens du taler. Du kan læse mere om online mødekultur her.

Du bliver højst sandsynligt ledt ind i et online waiting room, før du hentes ind i det egentlige online eksamensrum. Tjek op på eventuelle retningslinjer i god tid, eller spørg din underviser, hvis du er i tvivl herom.

Prøv det studiegruppen

Du kan med fordel vende nogle af dine tanker om eksamensformen med din studiegruppe, eksempelvis ved at afprøve den med et par medstuderende, hvor I skiftevis agerer censor, eksaminator og eksaminand. I kan altså lave en slags rollespil for blandt andet at få en fornemmelse af, hvor længe 20 minutters online eksamination i virkeligheden føles som, hvordan samtalen flyder, når der stilles spørgsmål og gives svar, samt hvordan det føles at blive set via webcam.

TEKNISK TRYGHED 

Sørg for, at du er bekendt med platformen Zoom, hvor din eksamen kommer til at foregå. Det vil give dig det bedste udgangspunkt for, at din online eksamen forløber bedst muligt, og erfaring med platformen vil desuden være et godt værktøj mod eventuelle bekymringer, som kan komme til at fylde unødvendig meget. Overvej, hvad du skal kunne til din eksamen - måske skal du dele din skærm, illustrere noget på en tavle eller lignende? Det er som udgangspunkt en god idé at sikre, at du kan:

  • Dele din skærm

  • Dele slides og andre dokumenter

  • Evt. bruge whiteboard/tavle-funktion til at tegne eller illustrere noget live

  • Har en stabil internetforbindelse

  • Har god lyd - brug gerne headset

  • Ændre dit navn i Zoom. Der kan være krav om enten at oplyse dit AU-id eller dit fulde navn.

Træn det i studiegruppen

Det kan være en god idé at lave en aftale med din studiegruppe, eksamensgruppe eller et par medstuderende om, at I sammen afprøver forskellige funktioner Zoom. I kan I sammen afprøve funktioner som deling af slides, brug af whiteboard/tavle, dele en fil i chatten samt teste lyd og billede, og herefter give hinanden feedback på eksempelvis lyd og video. Det giver jer også anledning til at øve jeres eventuelle faglige oplæg og få feedback på det indholdsmæssige. 

Vær opmærksom på rollerne i Zoom, fx host, co-host eller participant. Til eksamen vil du som udgangspunkt optræde som participant. For at alle i gruppen kan afprøve alle roller, kan den der opretter mødet ændre deltagernes roller under “participants”.


 

Dit hjemme-eksamenslokale

FORHOLD DIG TIL SÆRLIGE KRAV OG RETNINGSLINJER

I nogle fag kan der eksempelvis være regler om, at man som eksaminand skal sidde i et lokale med én indgang og evt. give en 360 graders visning af lokalet i starten af eksamen for at sikre, at ingen personer eller ikke-godkendte hjælpemidler er til stede, eksempelvis tablets/telefoner eller lignende til kommunikation. Tjek op på eventuelle retningslinjer i god tid eller spørg din underviser, hvis du er i tvivl herom.

Det kan eksempelvis være et krav på nogle uddannelser, at du skal vise eksempelvis studiekort eller andet ID. Det kan derfor være en god idé at have det liggende tæt ved dig.

SKAB GODE OMGIVELSER

Overvej, hvordan du bedst muligt forbereder det fysiske rum, du skal sidde til eksamen i. En online eksamen vil ofte foregå i vante omgivelser som eksempelvis hjemme i egen stue eller soveværelse. Det er her vi normalt slapper af og ikke et sted, hvor vi normalt skal “være på”, som vi er i en eksamenssituation. Prøv derfor at skabe et hjemme-eksamenslokale, hvor du sidder behageligt og roligt, og hvor du ikke bliver distraheret.

Sæt dig ikke med ryggen til en stærk lyskilde (eksempelvis et vindue), da denne belysning kan gøre det svært for eksaminator og censor at se dig samt gøre det sværere at afkode kropssprog og mimik, som kan understrege det, du siger.

FIND DE RETTE REMEDIER

Sørg for at tilladte hjælpemidler er let tilgængelige, uden at du skal fjerne dig fra skærmbilledet. Hvis du rejser dig eller rykker dig ud af billedet, kan det virke forstyrrende undervejs til eksamen. Du kan ligeledes overveje, om du har brug for kuglepen og papir samt huske et headset for at opnå den bedste lyd. Du kan læse mere om online mødekultur her.

Sørg også for, at du har nogle remedier, der giver tryghed. Du kan eksempelvis stille et ur tæt ved, så du kan holde øje med tiden undervejs. Normalt vil der være vand i et eksamenslokale, som kan være rart at have ved hånden, hvis du undervejs bliver nervøs eller tør i munden.

   

Hvis du er i tvivl om, hvordan du teknisk begår dig til den online mundtlige eksamen, kan du finde støtte i vores tekniske vejledninger til Zoom. Prøv gerne platformen af selv og med din studiegruppe inden eksamen afholdes.


Se også


Studieordning

Orienter dig i din studieordning om krav til hvert enkel fag på din uddannelse.


Kend reglerne

Læs om reglerne i forhold til eksamen på Aarhus Universitet.


Brug din studievejleder

Studievejledningen kan hjælpe dig med at forberede dig til dine eksaminer samt lægge en strategi, til hvis din eksamen ikke går efter planen. Du kan desuden få vejledning til at håndtere nervøsitet og eksamensangst samt forbedre din eksamensteknik. Find studievejlederen på dit fakultet eller uddannelse her.


Podcast til studerende

Studiekammeraten er en podcast til dig, der studerer på universitetet. Den handler om de udfordringer og muligheder, studielivet byder på, og i hvert afsnit taler podcastens to værter, som er studievejledere, med studerende eller eksperter om forskellige aspekter ved livet som universitetsstuderende. Lyt til podcasten her:

 

Podcasten er produceret af Studievejledningen på Fakultetet Health.