Aarhus Universitets segl

Strukturer din tid

At strukturere din tid handler først og fremmest om at lære at prioritere og planlægge

   

Når du planlægger din tid, er det vigtigt at være realistisk med, hvad du kan nå og spørge dig selv, hvad der er vigtigst at nå i mål med. Nogle gange kan det være nødvendigt at vælge aktiviteter eller aftaler til og fra eller lægge mere eller mindre energi i forskellige typer af studieaktiviteter. 

Sæt tid af til dine studieaktiviteter

Det er en god idé at overveje hvor og hvornår, du arbejder bedst for at være mest effektiv. Du kan eksempelvis se studiet som et arbejde, så det bliver lettere at sætte bestemte tidsrum af til at studere. På den måde kan du også få mere plads til aktiviteter ved siden af studiet, hvilket kan fremme din studiemotivation. Fordelene ved dette er blandt andet at:

  • Du ved, hvad du skal foretage dig og kan målrettet gå i kast med dagens aktiviteter, når du vågner om morgenen.
  • Du bliver ikke lige så let distraheret.
  • Du opnår følelsen af at have gennemført noget.

  

Studieaktiviteter

Studieaktiviteter er ikke kun læsning og undervisning

Dit studie består af mange forskellige studieaktiviteter, som du skal finde tid til. Det er både aktiviteter i undervisningen, til eksamen og i din forberedelsestid. Når du planlægger din studietid, skal du derfor ikke kun indtænke læsning og undervisning.

   

Studieaktivitetsmodellen

I studieaktivitetsmodellen herunder kan du se fire forskellige studierelaterede aktiviteter, som det forventes, at du deltager i som studerende, og som du skal indtænke i struktureringen af din tid.

   

Den vandrette linje i modellen skelner mellem hvem, der initierer aktiviteterne, hvor den øverste del er initieret af underviseren, og den nederste er initieret af studerende.

Den lodrette linje i modellen skelner mellem hvem, der deltager i aktiviteterne, hvor den venstre side er med deltagelse af både studerende og undervisere, og den højre side er udelukkende med deltagelse af studerende.

  

Aktiviteterne:

undervisning og eksamen forventes det, at du som studerende møder op og deltager aktivt.
I de bundne studieaktiviteter  forventes det, at du udfører de aktiviteter, som din underviser giver som forberedelse til eller i forlængelse af undervisningen eller eksamen.
I de selvstændige studieaktiviteter  forventes det, at du som studerende forbereder dig eksempelvis gennem yderligere læsning, brug af studiegrupper til forberedelse til undervisning eller giver feedback på medstuderendes opgaver i eksamensperioder.
I de studenterinitierede undervisningssituationer  forventes det, at du og dine medstuderende arrangerer eksempelvis debatter omkring faglige emner eller planlægger faglige og frivillige aktiviteter eller udflugter, hvor underviseren også er til stede.  

Uanset studieaktivitetens form, så er dit engagement med til at øge kvaliteten af din læring. Læs mere om engagement og studiemotivation her.

   


Indholdet om studieaktivitetsmodellen er udarbejdet på baggrund af bogen "Studieaktivitetsmodellen - erfaringer og refleksioner" af Mine Susanne Rasmussen, Grete Dolmer, Pia Rauff Krøyer, Janne Klok, Hanna Mølgaard, Tina Bering Keiding, Ane Qvortrup, Chung Kim.

Prioriter din studietid

Vær realistisk med, hvad du kan nå

Det er vigtigt at kunne prioritere i dit studiearbejde. Det kan af og til være nødvendigt at vælge aktiviteter eller aftaler til og fra eller lægge mere eller mindre energi i forskellige typer af studiearbejde, fordi du simpelthen ikke har nok timer i døgnet til at nå det hele.

  

Hvad haster mest og hvad er vigtigst

For at prioritere din tid kan du fokusere på, hvad der haster og hvad der er vigtigt. Der kan være vigtige aktiviteter, som ikke haster - derfor kan det være en fordel først at sætte tid af til de aktiviteter, der haster, selvom de synes mindre vigtige. Du kan eksempelvis prioritere i dine aktiviteter, ved at stille dem op som følgende:

Haster

Haster ikke

Vigtigt

a

fx forberedelse til undervisningen i morgen

b

fx forberedelse til undervisning i næste uge

Ikke vigtigt

c

fx lave en flot forside til din skriftlige opgave

d

fx genlæse noter fra sidste forelæsning

 Denne video giver dig gode råd til både at prioritere dine aftaler og aktiviteter og strukturere dem hensigtsmæssigt i din kalender.

   

Lær at sige nej

Du har selvfølgelig en masse konkrete aftaler, opgaver og aktiviteter som du sætter tid af til i din kalender. Men du har også en masse“fyld”, såsom facebook, kattevideoer på youtube eller et enkelt afsnit af din yndlingsserie. “Fyldet” kan være en befrielse i pauserne fra de andre ting, og er ikke noget du skal fuldstændig undgå - målet er at kunne prioritere det vigtige først og så springe til “fyldet”, når det passer ind.

Det er dig, der skal opveje de forskellige aktiviteter mod hinanden - både de studiemæssige og de personlige aktiviteter. Nogle gange må du vælge studieaktiviteter fra til fordel for noget vigtigt i dit privatliv. Andre gange er det omvendt. Nogle gange er det nødvendigt, at sige nej til en tur i biografen, for at læse korrektur på en aflevering. Det er svært at sige nej, men kan være nødvendigt.

Lav en ugeplan

Ved at lave en ugeplan får du bedre overblik over din tid

Når du bruger en ugeplan, kan du afsætte tid til undervisning, forberedelsestid, gruppearbejde, studiejob og diverse fritidsaktiviteter. På den måde kan du bedre overskue din tid og sætte din læsning og forberedelse i system. Samtidig kan det hjælpe dig til at undgå, at studietid og fritid flyder sammen og dermed give dig en følelse af aldrig rigtigt at have fri.

Du kan lave en ugeplan for et helt semester eller lave separate planer for perioder, hvor du forbereder en eksamen.

   

Eksempel på en ugeplan

Herunder finder du et eksempel på en ugeplan, som du kan downloade og udfylde. Planlæg din tid på de tidspunkter og med de aktiviteter, der giver mening for dig. Nogle foretrækker måske at studere sent om aftenen og holde fri på andre tidspunkter. Der er intet rigtigt og forkert, så længe der er balance i fritid og studietid.

Du kan ændre skemaet, så det passer på dine foretrukne tidspunkter at arbejde på eller enten inddele i halve timer eller større tidsblokke - fx formiddag/eftermiddag/aften.

   

   

   

Gode råd når du laver din ugeplan

Lav et fast mønster

Ved at lave et fast mønster i din hverdag får du opbygget nogle vaner og rutiner, som bliver en naturlig del af din hverdag. Det kan eksempelvis være læsning før eller efter din undervisning eller faste arbejdstimer hver dag i din eksamensperiode.

Husk også at holde fast i dine spisepauser, dit sociale liv og et eventuelt studiejob.

Koordinér med andre

Kan du samarbejde med din studiegruppe om jeres forberedelse til undervisning, læsning af tekster eller løsning af forskellige opgaver? Det kan være tidsoptimerende at uddelegere noget af forberedelsen mellem jer og derefter gennemgå det for hinanden, så I alle er godt forberedte.

Planlæg også din hverdag med tanke på menneskerne omkring dig, eksempelvis din studiegruppe, rumbo, kæreste og familie. Ved at tage hensyn til andre og deres faste mønster gør du det mere realistisk, at du kan fastholde dit eget mønster og ikke skal ændre for meget i din planlægning.

Vær realistisk

Pas på, at du ikke overbelaster din plan. Planlæg din uge, så du er sikker på, at du kan nå det vigtigste. Giv gerne luft til ændringer undervejs, så det ikke bliver overvældende, hvis noget går galt, eller du kommer bagud i forhold til dine planer. Vær også realistisk omkring dine egne præferencer. Er du eksempelvis A-menneske, kan du med fordel udnytte morgentimerne.

Prioriter og sæt mål

Planlæg de vigtigste aktiviteter først på dagen, og gå direkte i gang med dem. På den måde behøver du ikke gå og tage dig sammen hele dagen, men kommer hurtigt i gang og får gennemført noget. Dette kan motivere resten af dagens arbejde. Har du lav selvdisciplin, kan det være hjælpsomt at lave specifikke tidsfrister for hver aktivitet, så du er sikker på at få færdiggjort dit arbejde, før du kan gå videre med det næste. 

Indholdet er udarbejdet med inspiration fra bogen "Lær dig selv at lære. Opnå bedre koncentration, forståelse og hukommelse." af Bjørn Ringom.

Track din produktivitet

 

Det er ikke på alle tidspunkter af døgnet, du arbejder lige koncentreret

Måske arbejder du bedst om morgenen, eftermiddagen eller om aftenen. Og måske arbejder du bedst med bestemte typer af studieaktiviteter på forskellige tidspunkter. Vær derfor gerne opmærksom på, hvad du bedst koncenterer sig om hvornår. Hvis du har styr på det, kan du planlægge dine studieaktiviteter mest hensigtsmæssigt i forhold til eksempelvis undervisning eller et studiejob. På den måde får du udnyttet dine mest produktive timer til de rigtige aktiviteter, og du giver samtidig dig selv mere luft i din kalender.

   

Opdag dit koncentrationsmønster med aktivitetstrackeren

Til at opdage, hvornår du arbejder mest effektivt og med hvilke aktiviteter, kan du prøve en aktivitetstracker. I aktivitetstrackeren nedenfor kan du indføre aktiviteter for hver dag eksempelvis i en uge og på denne måde sammenholde dine dages aktiviteter og graden af produktivitet og strukturere din tid efter det fremadrettet.

Du kan bruge aktivitetstrackeren fx i løbet af semesteret men også særligt i eksamensperioder og under større opgaver, hvor du kun står til regnskab overfor dig selv.

Arbejd med tidsintervaller

Brug tidsintervaller

For at udnytte den tid, du har sat af til studiearbejde effektivt, kan du også prøve Pomodoro-metoden, hvor du arbejder i intervaller.

Pomodoro-metoden

Få overblik

Dan dig et overblik over, hvad du arbejde dig igennem. Brug et par minutter på at gøre dig nogle overvejelser. Det kunne fx være: Hvad skal jeg kunne forstå ved stoffet? Er det et svært emne, eller kender jeg til det i forvejen? Hvad skal projektet indeholde?

Tag en beslutning

Beslut dig på baggrund af dine overvejelser for, hvad du vil bruge de næste 25 minutter på. Måske kan du gå direkte i gang, måske skal du foretage yderligere forberedelse.

Arbejd koncentreret i 25 minutter

Sæt et stopur til 25 minutter og fokusér på det, du har besluttet dig for. Hvis du undervejs kommer i tanke om andre ting, du skal gøre, så skriv det ned på en seddel. Vent med det til du holder pause

Hold en pause

Efter 25 minutter holder du en pause på 5 minutter. Sæt en streg på et stykke papir (så du kan holde styr på det samlede antal pomodoros). Prøv at finde måder at holde pauser på, der giver et mentalt afbræk. Bevæg dig eller lav noget praktisk.

Evaluér

Tænk over, hvad du fik ud af de 25 minutter. Fx Begynder du at forstå stoffet? Fik du afgrænset dit emne? Hvis ikke, er der så noget, du mangler viden om eller kan gøre anderledes for at komme videre?

Gentag - og hold en længere pause

Gentag trin 2-5 fire gange. Hold derefter en længere pause på 15-30 minutter, hvor du bevæger dig rundt eller laver noget praktisk

Download skemaet med Pomodoro metoden nedenfor.


Se også


Vær til stede og fokuser

Har du svært ved at lægge mobilen og de sociale medier fra dig under dit studiearbejde?

  • Prøv appen Forest til at holde fokus, når du studerer. Her vokser der en skov på din skærm, som bliver frodigere, jo længere du arbejder.
  • Med appen Noisli kan du sætte atmosfærisk baggrundslyde eller statisk støj, der kan hjælpe dig med at fokusere.
  • Appen Focus-to-do kombinerer to-do-lister og Pomodoro-metoden til at optimere din produktivitet.