Indholdsfortegnelse

Læs om hvad en indholdsfortegnelse indeholder.


Indholdsfortegnelsen viser den konkrete og endelige udformning af din opgaves disposition.

Her giver du læseren et første overblik over din opgaves omfang, opbygning og enkeltelementer.

Indholdsfortegnelsen

  • står forrest i opgaven
  • oplister alle opgavens kapitler, afsnit, litteraturliste og evt. bilag
  • afspejler opgavens forskellige overskriftstyper både i ordlyd og typografi
  • har afsnitsbetegnelser til venstre og sidetal til højre
  • er ikke selv forsynet med sidetal
  • er obligatorisk i universitetsopgaver.

Eksempel på en indholdsfortegnelse: Se side 5-6 i Markedet for TV-formater. Speciale fra 2006, Medievidenskab, Københavns Universitet. Af Thomas Wedell-Wedellsborg: wedellsblog.wordpress.com

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.