Aarhus Universitets segl

Konklusion

Konklusionen er afslutningen på din akademiske opgave.

Her fortæller du din læser, hvad du har fundet ud af i din undersøgelse/analyse, og hvorfor det er vigtigt.

Konklusionen skal opsummere din opgave. Derfor skal du ikke præsentere nyt stof her. En vigtig del af konklusionen er desuden, at du svarer klart og tydeligt på din problemformulering eller hypotese.

Konklusionen kan indeholde:

  • opgavens hovedpunkter og resultater i kort form.
  • svar på problemformuleringen.
  • vurdering af metode i form af en nuancering og evaluering af din fremgangsmåde.
  • perspektivering af emnet – hvis der er basis for det.

Hvordan konklusionen tager sig ud, afhænger desuden af, hvilken type opgave du har skrevet.


Skriv din konklusion

Har du svært ved at komme i gang med at skrive din konklusion? Prøv nonstopskrivning.


Bed om feedback

Bed dine medstuderende om at give dig feedback på din konklusion. Vis dem også gerne din indledning, så du får svar på, om din konklusion får svaret på alt det, du lovede i indledningen.


SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.