Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konklusion

Konklusionen er afslutningen på din akademiske opgave. Her fortæller du din læser, hvad du har fundet ud af i din undersøgelse/analyse, og hvorfor det er vigtigt.

Konklusionen kan indeholde:

 • opgavens hovedpunkter og resultater i kort form.
 • svar på problemformuleringen.
 • vurdering af metode i form af en nuancering og evaluering af din fremgangsmåde.
 • perspektivering af emnet – hvis der er basis for det.

Gode råd

 • Præsentér ikke nyt stof i konklusionen.
 • Brug stoffet fra dine delkonklusioner som inspiration til konklusionen.
 • Sæt indledningen og konklusionen op ved siden af hinanden når opgaven er skrevet. Dermed får du svar på, om din indledning lover for meget – og om din konklusion kommer rundt om alle de aspekter, du nævner i din indledning.
 • Læs gode konklusioner i andre opgaver og bliv inspireret.
 • Skriv tidligt i arbejdsprocessen noter til din konklusion. Så har du noget at gå ud fra, når du skal skrive den endelige konklusion.

Også relevant i forbindelse med konklusionen

 • Har du svært ved at komme i gang med at skrive din konklusion? Prøv nonstopskrivning.
 • Sørg for at din konklusion er velargumenteret. Belæg og hjemmel skal ligge i den del af opgaven, der leder frem til konklusionen. Læs mere om argumentation.
 • Bed dine medstuderende om at give dig feedback på din konklusion. Vis dem også gerne din indledning.
 • Tjek om du kan gå direkte fra at læse indledningen til at læse konklusionen. På den måde sikrer du, at du har svaret på alt det, du lovede i indledningen. 

Din opgaves konklusion

Aktivitetsskemaerne stammer fra Den gode opgave af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, Samfundslitteratur, 2012.


Besøg Opgavebank

På AU Library finder du en Opgavebank udviklet af fagligheder fra Arts Aarhus Universitet, hvor du kan se eksempler på autentiske konklusioner fra andre studerendes opgaver.


SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.