Aarhus Universitets segl

Figurer, skemaer & tabeller

Lær mere om, hvordan du bruger figurer, skemaer og tabeller i opgaven.

Figurer, skemaer og tabeller kan bruges i opgaver, når du gerne vil understøtte og supplere din tekst.

Et par tommelfingerregler er, at figurerne, skemaerne og tabeller:

  • skal forsynes med bogstav/nummer og kort tekst. Teksten sættes med mindre skriftstørrelse end brødteksten.
  • skal forklares og kommenteres i brødteksten. Du skal altså bruge dem aktivt, så de ikke står alene.
  • placeres på den side, hvor de omtales i brødteksten.

Husk, at:

  • du kan ikke bruge figurer, skemaer og tabeller som pynt. De skal have en funktion i din opgave. Det kan dog nogle steder lette læsningen med en visualisering.
  • figurer, skemaer og tabeller skal give selvstændig information til din tekst og understøtte den.
  • de er ikke selvforklarende. Deres brug skal fremgå af brødteksten.
  • hvis du vil bruge et billede, en tabel eller grafik som er udarbejdet af en anden, så henvis direkte og krediter ophavsmanden. I nogle tilfælde skal du spørge om lov til at bruge grafikken/billedet. Se mere på AU Librarys sider om ophavsret.
     

Integrér din figur i teksten

Det skal fremgå af din tekst, at der kommer en figur, og den skal kommenteres i teksten, der følger efter

Eksempel

Indlæring af stoffet sker ofte på tre forskellige måder: undervisning, gruppearbejde og selvstudium. De er repræsenteret i nedenstående figur.

figurer eksempel

Som figur 1 viser er der overlap mellem de tre felter. Dette understøtter det tidligere præsenterede argument om at...

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.