Aarhus Universitets segl

Afsnit og overskrifter

Det er en fordel - og nogle gange et krav - at du inddeler din opgave i kapitler, afsnit og overskrifter.

En opgaves brødtekst vil typisk bestå af kortere og længere dele. Når du deler din tekst op i mindre afsnit, gør du den mere læsevenlig og tilgængelig. Man kan skelne mellem to måder at markere nyt afsnit på: Med ét linjeskift og indryk eller med to linjeskift, der markerer et nyt afsnit. Dette nye afsnit kan have en overskrift og evt. nummereres (se overskrifter).

Bemærk

I din indholdsfortegnelse skal du klart markere, at du arbejder med forskellige afsnitsniveauer. Det gør du ved at være konsekvent i den typografi, du anvender i de afsnit, som er på samme niveau.

Indryk eller dobbelt linjeskift

Du bør dele din brødtekst op i afsnit for at gøre den lange tekst mere overskuelig at læse og for at markere skift i indholdet.

Om du bruger indryk eller dobbelt linjeskift viser noget om, hvor tæt to afsnit er forbundet til hinanden indholdsmæssigt. 

Indryk

Et indryk bruges, hvis du vil markere over for læseren, at der kommer en ny pointe med tilhørende belæg, men at den hænger tæt sammen med den forrige.

Hvordan?

Du laver indryk ved at skifte linje (Enter/Retur-tasten) og rykke teksten ind (Tab-tasten). Du kan indstille længden af indrykket i dit tekstbehandlingsprogram.

Brug ikke indryk efter:

 • nyt afsnit med overskrift.
 • citater.
 • figurer eller lignende.

   

Dobbelt linjeskift
Brug dobbelt linjeskift, hvis du vil markere, at den kommende pointe med tilhørende belæg også er et større skift indholdsmæssigt fra den forrige pointe.

Hvis indholdet skifter markant, bør du bruge afsnitsoverskrifter.

Læs også afsnittet om brødtekst.

Overskrifter

Når du deler din opgave ind i afsnit, bør du give dem overskrifter, hvis der indholdsmæssigt sker et markant skift.

Overskrifter er læserens vejvisere i forhold til indholdet af afsnittene. De gør opgaven:

 • overskuelig og informativ.
 • let at slå op i.
 • indbydende og fængende.

Forskellige overskriftstyper

Hvis din opgave bevæger sig på forskellige niveauer, og du gerne vil markere det, kan det være en god idé at inddele dine overskrifter i forskellige typer. Det kan du gøre ved at:

 • arbejde med flere forskellige skriftstørrelser i dine overskrifter. Dermed markerer du, hvilke der er underoverskrift(er) til andre.
 • nummerere dine afsnit, fx 2.1.1. (kapitel 2, afsnit 1, underafsnit 1). Du kan dog ikke nøjes med at bruge tal i dine overskrifter. Det er vigtigt, at læseren kan læse sig til, hvad afsnittet indeholder.

Gode råd

 • Overvej at gøre dine overskrifter mere interessante ved eksempelvis at bruge ordspil, et aktivt verbum eller spørgsmål. Husk, at de altid skal være relevante for indholdet i afsnittet.
 • Brug højst tre forskellige overskriftstyper.
 • Prioritér læselighed og overskuelighed frem for smarte grafiske detaljer.

Kapitelinddeling

Inddel længere opgaver i kapitler.

Hvis du skriver længere opgaver, kan du inddele den i kapitler. Ved et nyt kapitel skal du give kapitlet en selvstændig overskrift og evt. et nummer. Under hvert kapitel hører så et antal afsnit.

Skal et nyt kapitel begynde på en ny side?

Meningerne er delte, så spørg din vejleder, hvad han/hun foretrækker.

 • For sideskift: Det giver luft i læsningen og tydelig markering af, at forrige kapitel er ved at slutte.
 • Imod sideskift: Det ser tomt ud, hvis der er store blanke områder i opgaven.

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.