Aarhus Universitets segl

Udgave

Læs om hvordan du henviser til en bog i forskellige udgaver.

Bøger udkommer gerne i flere oplag – og nogle gange også i flere udgaver. Du kan se på bogens titelblad, hvilken udgave det drejer sig om.

Du skal tage udgangspunkt i den udgave, du bruger. Du skal altså anføre, hvilken udgave af bogen du bruger i litteraturlisten, men kan ligeledes angive førsteudgavens publikationsår i [] eller () afhængig af dit referencesystem.

Eksempel

MLA: Bal, Mieke: Narratology. Introduction to the Theory of Narrative, 2. udgave, University of Toronto Press, Toronto, 1997 (1985).

APA: Bal, Mieke (1997) [1985]. Narratology. Introduction to the Theory of Narrative, 2. udgave, University of Toronto Press, Toronto.

Chicago:  Bal, Mieke. Narratology :  Introduction to the Theory of Narrative  2. ed. Toronto: University of Toronto Press, 1997.

Harvard:  Bal, M. (1997) Narratology :  introduction to the theory of narrative . 2. ed. Toronto: University of Toronto Press.

Udgivelsesår

Udgivelsesåret fremgår af bogens titelblad eller af forsiden på det tidsskrift eller den antologi, din artikel findes i.

Når du angiver det rigtige årstal, får din læser mulighed for at opsøge den præcise udgave af kilden, du har brugt.

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.