Aarhus Universitets segl

Litteraturreview

Her kan du læse om opbygningen og indholdet af litteraturreviews

Et litteraturreview er en gennemgang af litteraturen inden for et bestemt område, som altid er systematisk opbygget og har til formål af afdække den eksisterende viden inden for et bestemt emne/problemfelt. Litteraturen sammenlignes, evalueres og organiseres på en måde, der er relevant i forhold til det konkrete emne/problemfelt. 

At lave et litteraturreview kan udgøre en opgave i sig selv, og det kan også indgå som en del af andre opgaver. I selvstændige opgaver vil litteraturgennemgangen ofte være med til at motivere dit valg af problemformulering/hypotese.  

Elementer i et litteraturreview

  • Introduktion, der præsenterer, motiverer og afgrænser det faglige emne/problemstilling præcist og klart med brug af relevant fagterminologi og med henvisning til eksisterende litteratur. Introduktionen beskriver, hvordan opgaven er bygget op, og hvad formålet er med de enkelte delelementer. Delelementerne sættes i relation til hinanden, og opgaven fremstår som en sammenhængende tekst med et overordnet formål.
  • Inddragelse og diskussion af kilder/undersøgelser. De valgte kilder er videnskabelige og relevante, og centrale kilder udelades ikke. De inddragne kilders/undersøgelsers centrale fund/resultater fremgår tydeligt, er uden mangler, relateres til emnet/problemstillingen og til andre kilder/undersøgelser, hvor det giver mening. De analyseres systematisk i forhold til emnet/problemstillingen og behandles på en balanceret og sammenhængende måde. Implikationer og potentielle problemer diskuteres grundigt i forlængelse af de inddragne kilder/undersøgelser, og alle kilder refereres og citeres på en korrekt og konsistent måde.
  • Konklusion, der opsummerer opgavens vigtigste pointer og diskussioner og afrundes med en samlet konklusion på hele opgaven. Konklusionen relateres tydeligt til opgavens overordnede formål og skal vise selvstændighed, fx i form af en vurdering af, hvad der mangler at blive undersøgt på området, ved at sætte emnet i relation til en større faglig sammenhæng eller ved at fremsætte en faglig begrundet undren ift. emnet.
     

Opsøg biblioteket og få gode råd og brugbare strategier, når du skal lave et litteraturreview, eller hent dette eksempel på et litteraturreview

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.