Aarhus Universitets segl

Titel og undertitel

Opgavens titel er det første, der møder læseren, og den sætter dermed rammen for opgaven.

Din opgave skal have en titel. Titlen skal stå på opgavens forside, og den må gerne være kort. Samtidig skal den være en præcis angivelse af opgavens emne. Du kan udvide titlen med en undertitel, der tydeligere markerer opgavens fokus.

Vær kreativ

Alt efter hvilken type opgave, du har skrevet, kan det være en god idé at være kreativ. Titlen skal gerne give læseren lyst til at finde ud af, hvad der videre sker i opgaven. Brug lidt tid på at kigge din opgave igennem efter velformulerede, sjove, provokerende eller fængende udsagn, overskrifter og vendinger. Måske ligger der en god titel gemt i noget af det, du allerede har skrevet.  

Eksempler på titler

There is no character – David Mamets kritik af skuespillerens karakterbegreb. Af Henrik Vestergaard Nielsen, BA-opgave 2002, Dramaturgi, Aarhus Universitet

Udviklingslandene og landbrugsområdet i WTO – liberaliseringer eller nye former for protektionisme? Af Ingeborg Vind, BA-opgave 2001, Geografi, Københavns Universitet

Forestillinger om Holocaust – fiktionen som hukommelsesgrundlag for den identitetssøgende jødiske efterkommer. Af Iris Galili, Speciale 2007, Litteraturhistorie, Aarhus Universitet 

Friskpresset fællesskab - en receptionsanalyse af festivalavisen Orange Press. Af Mathilde Andersen, Majse Voss, Niclas Christensen, Jakob Skoffer & Simon Ørberg, analyse-opgave 2015, Medievidenskab, Aarhus Universitet.


Find inspiration i Opgavebank

På AU Library finder du en Opgavebank udviklet af fagligheder fra Arts Aarhus Universitet, hvor du kan se eksempler på titler og undertitler fra andre studerendes opgaver.


SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.