Aarhus Universitets segl

Et al.

Hvad betyder udtrykket et al., og hvordan bruger du det i din opgave?

Et al. kommer af latin: af et (og) samt alius (anden). Udtrykket bruges i litteraturhenvisninger og som udgangspunkt ikke i litteraturlister og angiver, at et værk har tre eller flere forfattere.

Eksempel

"Parentesnoter skal være så korte at de forstyrrer læsningen mindst muligt" (Rienecker et al. 1997, p. 223)

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.