Aarhus Universitets segl

Disposition

En disposition er en plan for, hvordan du strukturerer dit stof i en videnskabelig opgave, afhandling eller artikel.

Dispositionen kan tænkes som en struktur for, hvordan og med hvilke elementer du vil besvare din problemformulering – og i hvilken rækkefølge. Du kan også bruge dispositionen til at få overblik over, hvor meget hvert kapitel eller afsnit ca. kan og skal fylde i din opgave.

Når du laver en disposition, kan det give dig et foreløbigt overblik over, hvordan din opgave kan se ud. Den adskiller sig fra indholdsfortegnelsen ved netop at være foreløbig.

Du kan evt. tage udgangspunkt i en standardopbygning

Skriv en disposition

Når du skal lave en disposition for din opgave, kan du med fordel følge nedenstående punkter.

  • Først skal du skrive din problemformulering.
  • Skriv alt det ned, der kan komme med i opgaven. Vær kritisk for, om de enkelte delemner er relevante i forhold til at besvare problemformuleringen. 
  • Sørg for, at der er en god sammenhæng mellem og fremdrift i opgavens delelementer. Bidrager de på hver deres måde til at besvare problemformuleringen?

Det kan tit være nødvendigt at ændre dispositionen undervejs i skriveprocessen. Den endelige disposition har man som regel først sent i forløbet. Find inspiration til ovenstående på siden Skriveprocessen.

Tips & tricks

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.