Aarhus Universitets segl

Bilag

Her kan du læse om, hvad et bilag eller appendiks er.

Et bilag eller appendiks er en samling af det materiale, du gerne vil stille til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme inde i opgaven, fx på grund af materialets omfang. Bilag tæller derfor normalt ikke med i opgivelsen af tegn i din opgave.
Af den grund bør bilag ikke indeholde oplysninger, som er afgørende for din opgave eller argumentation.

Vær opmærksom på, at bilag kan være underlagt ophavsret, se AU Library's side om ophavsret.

Et bilag kan fx indeholde større tekst-, illustrations- eller nodeuddrag, interviewudskrifter, udskrift af websites, skemaer og tabeller. 

Et bilag kan:

  • stå sidst i opgaven.
  • have en overskrift, et nummer/bogstav.
  • evt. have en forklarende tekst.

Hvis der er flere bilag, kan de:

  • samles i et bilagsafsnit med sidetal.
  • registreres i en bilagsoversigt (en indholdsfortegnelse over bilagene).

Bilagsoversigten placeres enten lige før bilagene eller i opgavens indholdsfortegnelse.

Henvisning til bilag:

  • Medtag kun materiale som bilag, hvis du henviser til det i opgaven.
  • Når du henviser til et bilag, skal du angive dets nr./bogstav og sidetal, fx: (Se bilag 3, s. 47).

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.