Aarhus Universitets segl

Forside

Forsiden præsenterer opgavens indhold og de praktiske oplysninger omkring den.

Det er vigtigt, at din læser (underviser og censor) hurtigt kan skelne din opgave fra alle de andres.

Forsideskema

På nogle fag får du udleveret et forsideskema, hvor alle de formelle oplysninger skal anføres. Her er forsideskemaet opgavens første side, men den nummereres ikke. Andre fag bruger udelukkende formularen på digital eksamen, når du afleverer.

Vær forberedt på, at din forside skal oplyse om:

  • titel og undertitel
  • forfatternavn(e)
  • studienummer
  • opgavetype og fag
  • vejleder
  • institut og uddannelsesinstitution
  • afleveringsdato (eller eksamenssemester)

Egen forside

Som regel kan man stadig lave sin egen forside til opgaven, som kommer før indledningen. Det er absolut frivilligt og ikke et krav at gøre noget særligt ud af forsidens layout og opsætning. Det er opgavens indhold, der er det vigtigste.

Billeder

Hvis du indsætter billeder eller figurer på forsiden, skal de:

  • henvise til eller kommentere opgavens indhold og ikke blot være til pynt.
  • minimum forsynes med oplysninger om kunstner, titel og årstal (se billedmateriale).

Billedoplysninger kan stå ved siden af billedet eller inde i opgaven, fx nederst i indholdsfortegnelsen. Se mere på AU Library's side om billeder og figurer.

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.