Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indledning

Indledningen introducerer læseren til dit opgaveemne og din behandling af det. Den er vigtig, fordi det er her, din læsers forventninger til opgaven skabes.

Vær tydelig og informativ i indledningen. Her introducerer du til det problem, du tager fat på i opgaven, og hvordan du vil løse det. Hvis det er relevant, kan du også bruge indledningen til at antyde hvilken løsning eller konklusion, du når frem til i opgaven.

I indledningen kan du komme ind på:

God skik

  • Begrund gerne dine valg i indledningen – men diskutér dem ikke her. Læs også om argumentation.
  • Undlad at undskylde eller beklage det du af den ene eller anden grund ikke fik med i opgaven – i indledningen skal du stemme din læser positivt.

Gode ideer

  • Læs gode indledninger i andre opgaver og bliv inspireret.
  • Lav foreløbige udkast under skriveprocessen.
  • Skriv først indledningen helt færdig når hele opgaven er på plads.
  • Sæt indledningen og konklusionen op ved siden af hinanden når opgaven er skrevet. Dermed får du svar på, om din indledning lover for meget – og om din konklusion kommer rundt om alle de aspekter, du nævner i din indledning.

Også relevant i forhold til indledningen

  • Har du svært ved at komme i gang med din indledning? Prøv nonstopskrivning.
  • Bed dine medstuderende om feedback på din indledning.

Skriv din indledning

Hent et skema med forslag til hvad du kan skrive i din indledning (s. 16). Skemaet stammer fra Den gode opgave af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, 2012.


Besøg Opgavebank

På AU Library finder du en Opgavebank udviklet af fagligheder fra Arts Aarhus Universitet, hvor du kan se eksempler på autentiske indledninger fra andre studerendes opgaver.


SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.