Aarhus Universitets segl

Indledning

Indledningen introducerer læseren til dit opgaveemne og din behandling af det.

Den er vigtig, fordi det er her, din læsers forventninger til opgaven skabes. Vær tydelig og informativ i indledningen. Her introducerer du til det problem, du tager fat på i opgaven, og hvordan du vil løse det. Hvis det er relevant, kan du også bruge indledningen til at antyde, hvilken løsning eller konklusion du når frem til i opgaven.

I indledningen kan du komme ind på:


Skriv din indledning

Har du svært ved at komme i gang med din indledning? Prøv nonstopskrivning.


Besøg Opgavebank

På AU Library finder du en Opgavebank udviklet af fagligheder fra Arts Aarhus Universitet, hvor du kan se eksempler på autentiske indledninger fra andre studerendes opgaver.


Bed om feedback

Bed dine medstuderende om feedback på din indledning. En god idé kan være, at de læser konklusionen også. Dermed får du svar på, om din indledning lover for meget - og om din konklusion kommer rundt om alle de aspekter, du nævner i din indledning.


SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.