Aarhus Universitets segl

Omfang

I akademiske opgaver er der ofte en begrænsning på antal enheder, tegn eller ord, opgaven må indeholde.

Din opgaves omfang vil som regel være angivet i dit fags studieordning – se under beskrivelsen af den enkelte eksamensform.

Enheder eller tegn er de forskellige anslag, som din opgave indeholder, dvs. hvert bogstav, specialtegn og mellemrum. 

Generel vejledning

Hvis din opgave skal være fx 15 sider, skal du være opmærksom på, at en side ikke bare er en side. De enkelte studier har bestemte krav til, hvor mange anslag der må være på en normalside.

Mange studier angiver en normalside til 2400 anslag. 2400 anslag udgør 40 linjer à 60 anslag (se også sideopsætning). Vær opmærksom på, at en side med 2400 anslag er en lille side.

Hvad tæller ikke med?

Max-angivelsen for din opgave (fx 15 sider) inkluderer alt indholdet samt fodnoter, men normalt ikke:

  • forside
  • indholdsfortegnelse
  • litteraturliste
  • bilag

Vær opmærksom på, at det er forskelligt, hvordan figurer, billeder, tabeller osv. tæller ift. antal tegn.

Gode råd

  • Spørg din underviser, hvad der tæller med i opgavens omfang.
  • Overhold maksimumsgrænserne for opgaven. Ellers kan den blive afvist, så du dumper eksamen.
  • Hvis du ofte ender med at have skrevet for mange tegn, kan du fra begyndelsen sætte din opgave op, så en side på skærmen er en normalside. Så ved du hele tiden, hvor mange normalsider du arbejder med.
  • Bliv ikke frustreret over, at du i første omgang producerer for meget tekst. Det er en hel normal skriveproces, at du i redigeringsfasen skal skærpe og forkorte din tekst og dine formuleringer. 

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.