Aarhus Universitets segl

Metasprog

Her kan du læse mere om, hvordan din opgave får et godt og klart metasprog

Metasprog binder din tekst sammen til en helhed. Metasprog kan være både sproglige og layoutmæssige markører, der fortæller læserne, hvor de er - eller er på vej hen - i din tekst. At kommunikere med sin læser er desuden en del af det at skrive akademisk.

Læs mere om akademiske normer

Ordet meta stammer fra græsk og kan blandt andet betyde "over" eller "bagved". Med andre ord er metasprog tekst om teksten.

Metasprog hjælper læseren og skal:

  • vise, at du er bevidst om, hvad du gør i opgaven – og gerne vil gøre det tydeligt for din læser.
  • gøre din opgave overskuelig og klart fremstillet.
  • kæde kapitler og afsnit sammen.
  • vejlede læseren i forhold til det, han eller hun læser.
  • være kort og præcist.

Metasprog foregår på forskellige niveauer:

  • et nyt afsnit eller kapitel markerer typografisk, at opgavens indhold ændrer sig.
  • forskellige teksttegn (fx kolon eller udråbstegn) markerer, at informationerne skal opfattes på en bestemt måde.
  • et metaudsagn som: ”I det følgende vil jeg…” markerer sprogligt, hvad du gør i din tekst.

Metasprog kan også være større tekstblokke, fx indledning og konklusion, hvor du eksplicit fortæller om opgavens opbygning, sammenhæng og resultater.

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.