Aarhus Universitets segl

Delkonklusion

Skab sammenhæng i opgaven med delkonklusioner.

I større opgaver kan det være en god idé, at du løbende konkluderer på dine iagttagelser og undersøgelser. Særligt hvis din analyse har flere trin eller dele. Dette gøres med delkonklusioner, der har til formål at opsummere større afsnit. Samtidig skaber det sammenhæng i din opgave. Ved hjælp af delkonklusioner får din læser et overblik over din metode, dine argumenter, og hvad afsnittet har bidraget med i forhold til opgavens overordnede formål.

Læs mere om opgavens opbygning.

I en delkonklusion kan du:

  • markere klart, hvad der var formålet med det foregående afsnit.
  • vise hvilke resultater, du opnåede.
  • pege på de områder, hvor du stadig mangler svar (og forklare, at du kommer ind på det i opgavens næste afsnit).
  • finde stoffet til opgavens endelige konklusion.

Husk: En delkonklusion skal være kort og præcis.

Læs også om opgavens konklusion og metasprog.

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.