Aarhus Universitets segl

Sideopsætning

Få gode råd til at sætte din opgave pænt op

Når du skriver en opgave, skal du beslutte dig for, hvordan din tekst skal se ud på siden. Et pænt og overskueligt layout styrker helhedsindtrykket af opgaven.

Et godt layout

 • understøtter indholdet.
 • gør opgaven overskuelig og indbydende.
 • markerer afsnittenes funktioner.

Når du layouter din opgaver, skal du tage stilling til udformningen af siderne, skriften (skrifttype og skriftstørrelse), brødteksten (herunder margener, forkant og bagkant) og afsnittenes længde.

Margen

Margenen danner rammen for tekstens opsætning på siden.

Margenerne er den hvide kant til højre, venstre, neden for og oven for din tekst. Når du justerer på margenen, justerer du både på sidens visuelle udtryk og på linje- og spaltebredden. 

Generelle anbefalinger:

 • Lav god plads til margenerne, så teksten bliver læsevenlig, og der er plads til noter.
 • Sørg for, at din tekst har fast forkant, dvs. lige venstremargen.
 • De fleste studieguider anbefaler mindst 3.0 i margenbredde hele vejen rundt – men spørg på dit studie, hvis du er i tvivl.

Fast eller løs bagkant?

Nogle synes, det er pænest, hvis teksten har fast bagkant (lige højremargen). Andre mener, at det er mere læsevenligt at bruge løs bagkant. Uanset hvad du vælger, skal du huske at bruge orddeling, så du ikke får for store huller i teksten.

Eksempel

Teksten til venstre er sat op med løs bagkant, og teksten til højre er sat op med fast bagkant:

Sidetal

Din opgave skal have sidetal – også selvom den er kort.

Når du angiver sidetal, gør du det lettere for din læser at slå op i teksten ud fra indholdsfortegnelsen. Samtidig gør du det lettere for dig selv at vise tilbage og frem i din tekst.

Derudover sikrer sidetal, at din læser kan holde styr på opgaven og på, om der er gået nogle sider tabt under print. Derfor kan det også være en god idé at markere sidetal som side X af Y, så der på hver side er angivet, hvor mange sider opgaven fylder i alt.

Husk bilag

Hvis du har flere bilag og vælger at samle dem i et bilagsafsnit, skal de også have sidetal.

Gode råd

 • Placer sidetallet i nederste højre hjørne – det er det mest almindelige.
 • Brug almindelige tal, ikke bogstaver eller romertal.
 • Sørg for at sidetallene i opgaven stemmer overens med sidetalsangivelserne i indholdsfortegnelsen.
 • Side 1 er første opgaveside - som regel indledningen. Dvs. at en eventuel indholdsfortegnelse ikke tæller med eller skal have sidetal på.

Gode råd til sideopsætning

 • Se i din studieordning, om der er særlige regler for din opgaves layout.
 • Vælg A4-format.
 • Vær konsekvent: marker ord og afsnit på samme måde gennem hele opgaven.
 • Vælg en læsevenlig skrifttype (fx Times New Roman) og en stor skriftstørrelse (fx 12 punkt eller derover).
 • Sæt fra begyndelsen din tekst op med margenbredde, skriftstørrelse og linjeafstand, så én side tæller en normalside (fx 2400 enheder pr. side). Så kender du altid omfanget af din tekst.
 • Prioritér godt indhold og almindelig pæn sideopsætning frem for iøjnefaldende grafiske krumspring.

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.