Aarhus Universitets segl

Referencesystemer

Her kan du læse om brugen af referencesystemer, som bruges til litteraturhenvisninger i din opgave.

I dine opgaver skal du referere til den litteratur, du har brugt. Det gælder både inde i teksten, i noter og i litteraturlisten (se også litteraturhenvisninger).

Nogle undervisere foretrækker bestemte, internationalt godkendte systemer, når der skal henvises til litteratur.

  • Spørg din underviser, hvilket system du skal vælge.
  • I nogle tilfælde må du selv finde det system, der passer dig bedst.
  • Brug det konsekvent gennem hele opgaven.

AU Library har også lavet en side til referencehåndtering.

APA-system

Et af systemerne er APA-systemet (American Psychological Association system).

  • Det bruges ofte i samfundsvidenskabelige publikationer, men flere humanistiske fag anvender efterhånden også systemet.
  • APA-systemet giver retningslinjer for videnskabelige artikler og opgavers format, citat-brug, note-system og litteraturlister.

Særligt for APA

  • Har publikationens udgivelsesår langt fremme i henvisningen.
  • Giver detaljerede beskrivelser af, hvordan man refererer til elektroniske publikationer.

Eksempler på litteraturhenvisning i APA-systemet

En bog, én forfatter:

Andersen, I. (2002). Den skinbarlige virkelighed. København: Samfundslitteratur.

En bog, flere forfattere:

Rienecker, L., Kock, Chr., Hegelund, S., Jørgensen, P.S. (1999). Den gode opgave – arbejdsprocesser og kvalitetskriterier i opgaver på humaniora. (4. oplag). København, Gyldendal.

Artikel i tidsskrift:

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

MLA-system

Et af systemerne er MLA-systemet (Modern Language Association System).

  • Det bruges ofte i videnskabelige publikationer på humanistiske fag, særligt hvis emnerne er historiske eller litterære.
  • MLA-systemet giver retningslinjer for videnskabelige artikler og opgavers format, citat-brug, note-system og litteraturlister.

Eksempler på litteraturhenvisning i MLA-systemet

En bog, én forfatter:

Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed. København: Samfundslitteratur, 2002.

En bog, flere forfattere:

Rienecker, Lotte, Christian Kock, Signe Hegelund, og Peter Stray Jørgensen. Den gode opgave – arbejdsprocesser og kvalitetskriterier i opgaver på humaniora. 1997. København: Gyldendal, 1999.

Artikel i tidsskrift:

Harlow, Harry. ”Fundamentals for preparing psychology journal articles.” Journal of Comparative and Physiological Psychology55 (1983): 893-896.


Brug et referenceværktøj

Referenceværktøjer er værktøjer, der kan hjælpe dig med at organisere dine referencer og samtidigt anvende dem nemt i dit tekstdokument. Studerende og ansatte på AU kan gratis anvende EndNote.


Vejledning til APA-systemet

Der findes mange vejledninger, som beskriver APA referencesystemets standarder i forhold til udarbejdelse af teksthenvisninger, citater og litteraturliste i skriftlige opgaver. Du kan eksempelvis bruge denne guide udarbejdet af Professionshøjskolen Absalon, guiden fra Curtin University eller Kildekompasset (norsk)


SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.