Indryk

Læs om hvornår du skal bruge indryk i din tekst.


Et indryk bruges i længere, sammenhængende tekststykker hvis du gerne vil lave mindre ophold i teksten, men ikke synes der skal være et nyt afsnit.

Hvordan?

Du laver indryk ved at skifte linje (Enter/Retur-tasten) og rykke teksten ind (Tab-tasten). Du kan indstille længden af indrykket i dit tekstbehandlingsprogram.

Brug ikke indryk efter:

  • nyt afsnit med overskrift
  • citater
  • figurer eller lignende.

Bemærk: Hvis din tekst er lang er det nogle gange ikke nok med indryk. Inddel da teksten i afsnit.

Læs også afsnittet om brødtekst.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.