Primærlitteratur/Sekundærlitteratur

Læs her om forskellen mellem primær- og sekundærlitteratur.


Din opgaves primærlitteratur er den litteratur du undersøger:

  • de historiske kilder, malerier, skønlitterære værker, data, observationer og andre kilder der er din primære analysegenstand.

Opgavens sekundærlitteratur er dine baggrundstekster:

  • de teori-tekster og fagbøger du analyserer og fortolker primærlitteraturen ud fra.

Brug af primærlitteratur

Din primærlitteratur skal som hovedregel være på originalsproget. Dog kan der være tilfælde hvor en oversættelse fuldt ud kan fungere som primærlitteratur. Spørg din underviser hvad du må inddrage som opgavens primære analysegenstand.

Brug af sekundærlitteratur

Det kan være svært at vide hvornår man bruger for lidt eller for megen sekundærlitteratur i sin opgave.

  • Undersøg hvordan sekundærlitteraturen bliver brugt i dit fags tekster.
  • Spørg din underviser hvordan du bedst inddrager sekundærlitteraturen i din opgave.

Det vigtigste er at du

  • introducer sekundærlitteraturen og ikke tager den for givet i teksten
  • ikke bliver for refererende, men bruger sekundærlitteraturen bevidst og med et bestemt formål for øje
  • markerer hvornår du selv taler, og hvornår dine forfattere taler – altså citerer korrekt.

I litteraturlisten

I nogle tilfælde kan det være en god idé at dele sin litteraturliste op i primærlitteratur og sekundærlitteratur. Det kan give et bedre overblik.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.