Studieordning

Læs mere om hvad en studieordning er og kan indeholde.


Når du er indskrevet på et fag på universitetet, hører du under en bestemt studieordning. Din studieordning er din ”lovsamling”. Her kan du se hvilke regler der gælder for dig mens du læser.

Det er dit eget ansvar at sætte dig ind i den studieordning du hører under.

En studieordning indeholder som regel beskrivelse af:

  • studiets fagområder og formål
  • de kompetencer den studerende kan opnå under studiet
  • uddannelsens struktur
  • de specifikke fag og undervisningsforløb
  • eksamensbestemmelse.

Din studieordning:

De enkelte fags studieordninger kan ses via Aarhus Universitets hjemmeside.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.