Aarhus Universitets segl

Referencehåndtering

Få styr på dine referencer, når du skriver akademiske opgaver og tekster

Uanset hvilken opgave du skal skrive, skal du altid dokumentere, hvem du citerer, hvilken litteratur du anvender, og hvor du har dine argumenter fra. Hvis dette ikke gøres i tilstrækkelig grad risikerer du at begå plagiat. Læs mere om plagiering og hvordan du undgår det her og andre regler for eksamen her.

I din opgave indsætter du derfor løbende referencer i teksten, som står samlet i opgavens litteraturliste.

Referencestil 

Hvordan du refererer korrekt, afhænger af hvilken referencestil du anvender. Nogle gange er der specifikke krav til referencestil i din studieordning, fagbeskrivelse eller studieportal. Er der ingen særlige krav fra dit studie, kan du spørge din vejleder eller underviser. Du kan også orientere dig i denne oversigt over referencestandarder på AU.  

Uanset hvilken referencestil du vælger at bruge, er det vigtigt, at du er konsekvent samt at dine referencer er præcise. Derfor anbefaler vi, at du installerer et referenceværktøj.

    

Henvisning til referencer i teksten  

Inde i teksten henviser du løbende til dine referencer, som står samlet bagerst i opgaven i en litteraturliste.  

Der findes mange forskellige standarder for referencer, og det er derfor vigtigt, at du undersøger, hvilken referencestil, du skal bruge, i god tid inden aflevering. F.eks. benytter faget Psykologi på AU standarden APA 7th. Historie anvender Chicago Full Note, og studerende tilknyttet medicin og andre sundhedsvidenskabelige uddannelser bruger ofte standarden Vancouver. 

    

Eksempel på referencestil i teksten og litteraturliste: 

Sådan ser referencen ud i teksten  Sådan ser referencen ud i litteraturlisten 

Referencestilen APA 7th 

Eksempel på en alfabetisk reference i teksten med forfatter og årstal i parentes

Det er altid vigtigt at underbygge opgavens argumentation med korrekte referencer (Rienecker & Stray Jørgensen, 2022)   Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2022). Den gode opgave: håndbog i opgave-, projekt- og specialeskrivning (6. udg.). Samfundslitteratur.  

Vancouver

Eksempel på en numerisk reference i teksten med nummer i teksten 

Det er altid vigtigt at underbygge opgavens argumentation med korrekte referencer(1) (1) Rienecker L, Stray Jørgensen P. Den gode opgave: håndbog i opgave-, projekt- og specialeskrivning. 6. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur; 2022. 

Direkte citater i din tekst 

Når du ønsker at gengive citater direkte, kan du gøre det på forskellige måder. Vær opmærksom på: 

  • Korte citater: Et kort citat kan sættes ind i teksten – f.eks.: ”Et citat skal markeres tydeligt i teksten” (Rienecker & Stray Jørgensen, 2022, s. 248).  

  • Lange citater: Længere citater markeres i nogle standarder ved at give citatet et selvstændigt afsnit. Det kan være med et indryk, så læseren kan se, at der er tale om tekst, du som forfatter ikke selv har skrevet. Under teksten indsætter du en reference. Måden, et længere citat markeres på, afhænger af den standard, du følger. Undersøg derfor altid, hvordan din valgte standard anbefaler at markere citater.  

  • Sidetal: Det afhænger af din referencestil, om du skal indsætte sidetal i referencen. 

    

Referencer til egne opgaver eller tekster

Husk, at du kan anføre dig selv som reference, når du genbruger tekster eller opgaver, du tidligere selv har produceret og fået bedømt ved en anden eksamen i et andet fag. 

Henvisning til referencer i litteraturlisten

Litteraturlisten er en liste, der indeholder henvisninger til alle kilder, du har benyttet i din tekst.  

Referencestilen dikterer, hvordan din litteraturliste skal opstilles. Den afgør eksempelvis:  

  • Om litteraturlisten skal være alfabetisk eller nummerisk opstillet. Dine referencer vil i så fald stå enten efter nummer eller efter forbogstav af forfatterens efternavn. Se eksempel under ‘Eksempel på referencestil’.

  • Hvordan forfatteres navne opstilles, om titlen skal stå i kursiv osv.  

Når du udarbejder en litteraturliste, er det en god idé at følge anvisningerne i en bestemt referencestil. Undersøg krav til referencestil i din studieordning, fagbeskrivelse, studieportal eller spørg din vejleder eller underviser, hvis du er tvivl. 

   

Eksempel på en bog i litteraturlisten: 

Referencestilen APA 7th

Referencestilen Vancouver

 

 

Værktøjer til referencehåndtering

Et referenceværktøj som f.eks. EndNote eller Zotero kan automatisk opstille dine referencer og udarbejde en litteraturliste i Word og Google Docs. Hvis du lærer at bruge et referenceværktøj, kan du spare tid i din opgaveskrivning. Du sikrer samtidig, at dine referencer er opstillet korrekt, og du kan lettere samarbejde og dele referencer med dine medstuderende.   

     

EndNote   

Som studerende på AU kan du gratis anvende programmet EndNote, som er AU’s primære referenceværktøj. Du kan tilmelde dig AU Librarys kurser i EndNote og få support i brugen af systemet.   

De største fordele ved EndNote:  

  • Du har rig mulighed for at tilpasse referencestile og materialetyper  

  • Der er ingen pladsbegrænsning og det er hurtigt at importere referencer – ideelt til store samlinger af referencer  

  • Du har mulighed for automatisk import af PDF'er og du har fuldtekst søgemuligheder direkte fra EndNote  

  • Du har gode søgemuligheder i dine referencer og i dine tekster, bl.a. i PDF'er og PDF-kommentarer  

Du kan læse mere om referenceværktøjer på AU Library og se vejledninger til brug af Endnote her.  

Brug ikke chatbots og AI til at generere dine referencer

Vær opmærksom på, at ChatGPT og andre tekstgenererende kunstige intelligenser på nuværende tidspunkt genererer referencer, der kan være falske eller ukorrekte.  

Referencerne kan se rigtige ud, fordi enkelte dele af referencen kan være korrekte (titlen på tidsskriftet eller navn på en forfatter), men den samlede reference kan være opdigtet. Læs mere om brug af chatbots i forbindelse med studiearbejde

Se mere om hvordan du refererer til GAI (med ChatGPT som eksempel).


Se også


Gode råd

Hvis du vil vide mere om referencehåndtering, litteratursøgning mm., så brug AU Library’s mange gode ressourcer. For at blive helt skarp på, hvordan du undgår eksamenssnyd, kan du besøge undgaasnyd.au.dk. GDPR kursus

AU tilbyder studerende et kursus i Databeskyttelse (GDPR). Du kan gennemgå det og få et certifikat for gennemførsel. Se mere om kurset:

Sidens indhold er udarbejdet i samarbejder med AU Library / Det Kgl. Bibliotek.