Aarhus Universitets segl

Søgeprocessen

Akademisk informationssøgning er en cirkulær proces 

Akademisk informationssøgning er en proces, der udvikler sig, mens du skriver. En proces med flere faser og delmål. Vi kan ikke give dig en opskrift på denne proces, du kan følge slavisk, da universitetsfag og opgaver for forskellige. Men vi kan skitsere en fasemodel, der egner sig godt til en opgaver, hvor du selv er med til at bestemme problemformuleringen. Du kan bruge fasemodellen som inspiration i din inspirationssøgning. 

Fase 1: Afsøgning/inspiration

I første fase af din inspirationssøgning afsøger du og lader dig inspirere. Her danner du dig et overblik over de dele af dit fagfelt, som din opgave befinder sig inden for.  

Relevante begreber Identificere relevante begreber, som kan danne basis for din informationssøgning. 
Brug din faglige viden Du har brug for solid faglig grundviden, som kan bringe dig videre: kernebegreber, centrale forskningstraditioner, historiske forankringer, en brugbar metode eller noget helt andet.  
Meget litteratur/information Hvis dit felt/emne er meget velbeskrevet, må du indstille dig på at søge meget specifikt - for ikke at blive overvældet af litteratur/information.  
Manglende litteratur/information Hvis dit felt/emne ikke er velbeskrevet, er du nødt til at søge mere bredt og overordnet, og acceptere kilder og information, der kun delvist eller indirekte kommer ind på dit emne. Nyttige kilder i denne sammenhæng kunne være opslagsværker eller oversigtsværker. Her kan du i kort form finde etableret viden på et område, beskrevet af erfarne forskere. En del opslagsværker er tilmed beriget med litteraturlister, så du hurtigt får øje på områdets kernelitteratur. Disse er dog sjældent helt opdaterede, og du skal selv kunne finde nye(re) kilder.  
Find ny forskning En anden vej at gå er at fremsøge nogle helt nye forskningsartikler. Her kan du hurtigt blive opdateret på den nyeste viden. Måske er du tilmed så heldig, at teksten leverer et overblik over den eksisterende forskning på feltet.   
Se på andres litteraturlister Andres opdaterede litteraturlister er ofte også guld værd, for de kan føre dig direkte til de mest centrale tekster på området.  
Saml på gode søgeord Ved at samle på særlige begreber, nøgleord, søgeord, keywords, emneord løbende kan du bruge dem i dine søgninger. De kan evt. føre dig til endnu mere brugbar litteratur/information. Se mere om brug af gode søgeord.

Fase 2: Afgrænsning/fokusering

Målet i denne fase er, at du får arbejdet med din informationssøgning på en systematisk måde.  

  • Definér dine søgeord 

  • Find relevante ressourcer/kilder at søge i 

  • Overvej hvordan du vil søge - hvilke søgeteknikker, du vil anvende i de ressourcer/kilder, du har udvalgt 

  • Udfør søgningerne 

Find forslag til teknikker og metoder til inspirationssøgning her eller læs mere på AU Librarys hjemmeside om informationssøgning.

Definér dine søgeord
Kortlæg og definér de søgeord, du påtænker at bygge din informationssøgning op omkring. Denne kortlægning af potentielle relevante søgeord vil effektivisere dit arbejde med at sammensætte en hensigtsmæssig søgestreng, som giver en god balance mellem bredde og relevans i dine søgeresultater. Du kan evt. opstille og gruppere dine søgeord, som passer til forskellige aspekter af dit emne. 
Find relevante ressourcer
Find relevante ressourcer/kilder at søge i. AU Library giver dig adgang til en stor mængde forskellige ressourcer, og det kan være en udfordring at få et overblik over, hvilke ressourcer, der er relevante for dig og din problemstilling. Et godt sted at starte kunne derfor være en af de fagsider, som biblioteket har udarbejdet.  
Overvej dine søgeteknikker

Overvej hvilke søgeteknikker, du kan have brug for og udfør søgningerne i de udvalgte ressourcer/kilder. Så du kan arbejde mere systematisk med din informationssøgning.  

Måske kan du også overveje at bruge et referenceværktøj til at opbevare de kilder, du finder frem til – så du fremadrettet kan anvende dem aktivt i dine tekster.  

Udfør søgningerne

Udfør dine søgninger. 

På et tidspunkt skal du stoppe din informationssøgning. Mange fag lægger vægt på, at du er grundig og bruger den litteratur/information, du udvælger til en opgave. Og kvalitet tager som regel tid. Vi anbefaler, at du er bevidst om dette, hvis det netop er tilfældet for dig og opgaven, du er i gang med. Det betyder bl.a., at du får sat en stopper for din søgning, i så god tid inden aflevering, at du for det første kan få fremskaffet de materialer, du er interesseret i – og for det andet kan nå at få den udvalgte litteratur/information læst og brugt.  

Fase 3: Evaluering/præcision

I denne fase har du fundet et antal kilder, som du umiddelbart tænker, er anvendelige i din opgave. Du kan nu f.eks. overveje: 

  • Hvad har du fundet? Vær kritisk 

  • Hvem står bag det, du har fundet? 

  • Har du fundet det, du forventede? 

Evaluér dine søgeresultater. Måske sidder din informationssøgning lige i skabet, og du har fundet lige det, du tænker er relevant. Overvej også: 

  • Er der balance i forhold til det samlede mål - både i forhold til dine egne ambitioner og de formelle krav til opgaven? 

  • Har du læst nok eller mere end nok til at besvare din problemformulering? Hvis ja, så er det formodentlig på tide at stoppe med litteratursøgning. Hvis nej og hvis du sidder du med en fornemmelse af, at der kan være andre kilder, som du ikke har fundet, så må du igennem søgeprocessen igen.  

Du vil måske komme til at opleve, at dit behov for litteratur/information ændrer sig, når du først er kommet godt i gang med din opgave. Det kræver nemlig en vis fortrolighed med et emne, før du bliver skarp nok til at kunne søge mere præcist og udvælge kilder. Informationssøgning i forbindelse med større opgaver er ofte en cirkulær proces, hvor du gentager hele eller dele af processen flere gange. 

    

Dokumentation af din informationssøgning  

På nogle fag og i nogle typer af opgaver er det en forventning, at du beskriver og/eller reflekterer over din tilgang til litteratursøgning og de faglige resultater, som din informationssøgning viser. Orientér dig i, hvad der gælder for din uddannelse, dit fag, din opgave.  

    

Få hjælp til processen 

Træning og udvikling af dine søgekundskaber er noget, du kan få hjælp til på biblioteket. AU Library vejleder gerne ude på bibliotekerne eller via online møder. Bibliotekerne holder også kurser mange steder i den skemalagte undervisning og tilbyder forskellige ”åbne” kurser, som du kan tilmelde dig