Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mundtlig eksamen

For at gøre dig klar til din mundtlige eksamen kan du med fordel forholde dig til nedenstående råd under din forberedelse

Ofte indledes den mundtlige eksamen med, at du som studerende holder et oplæg om et bestemt emne eller en problemstilling, du har forberedt hjemmefra. Herefter åbnes der for en dialog med lærer og censor, hvor du skal svare på spørgsmål om dit oplæg og eksamineres i fagets pensum. En mundtlig eksamen kan dog også tage form som et mundtligt forsvar af en opgave, du har afleveret forud for den mundtlige eksamen. Desuden kan den foregå med fysisk tilstedeværelse eller online over fx Zoom.

På denne side finder du gode råd og tips til, hvordan du bedst kan forberede dig på en mundtlig eksamen, uanset om den foregår online eller med fysisk tilstedeværelse.

 

Gode råd til mundtlig eksamen

Herunder finder du en række gode råd om mundtlig eksamen, som kan hjælpe dig i din forberedelse.

 

Forberedelse til eksamen

Forventninger

Sæt dig ind i, hvad du faktisk forventes at kunne. Det handler sjældent blot om pensum, men om hvad man skal kunne med det. Du kan orientere dig i din studieordning for at få et overblik over det, som forventes af dig.

Lav en strategi

Læg en træningsstrategi, hvor du læser og øver roligt i perioden op til eksamen. Lav evt. en ugeplan for din eksamenslæsning - men husk også at sætte tid af til at lave noget andet end blot at læse op til eksamen. Husk at bevæge dig og spise varieret, det gør ofte din eksamenslæsning mere effektiv.

Læs for at forstå

Læs stoffet for at forstå, ikke for at lære udenad. Tænk i pointer, ikke i stofafliring. Tænk på eksamensforberedelse og eksamen som en måde, du lærer noget på. Du er ikke et offer, men omdrejningspunkt for ny viden og kunnen.

Øv dig

Øv dig på din formidling. Sørg for at stemmeføring, taletempo, gestik og påklædning styrker budskabet og ikke forstyrrer eller overdøver det. Øv eventuelt dit oplæg ved at optage dig selv for at se, hvad andre ser. Du kan også træne dit forberedte oplæg med din studiegruppe.

  • Læs om eksamensforberedelse i studiegruppen her.
  • Læs mere om mundtlig formidling her

Varm op

Varm op inden eksamen. Træn din stemme, stræk ud og slap af, så du føler dig fysisk tilpas. Det giver ro og selvtillid.

Vær beredt

Tænk over din kommunikation med eksaminator og censor. Husk at de stiller spørgsmål for at hjælpe dig til at leve op til målene.

Accepter nervøsitet

Accepter din nervøsitet og kend dine reaktioner. Vær forberedt på, at du kan blive nervøs og accepter det, hvis det sker, i stedet for at modarbejde din nervøsitet. Læs mere om håndtering af nervøsitet her.

Rådene stammer fra Hanne Leth Andersen, rektor på RUC.

Træn den mundtlige eksamen i grupper

Træn den mundtlige eksamen i grupper

Hvis I skal op i kendt stof, kan I i studiegruppen med fordel træne jeres indledende oplæg til den mundtlige eksamen. Ved at konstruere en eksamenssituation træner I jeres mundtlige formidling og får muligvis et indtryk af, hvordan det føles at blive nervøs. 

Hvordan udfører I øvelsen?

1. Vælg oplægsholder og oplæg: Lad på skift én i gruppen fremlægge det forberedte oplæg. Hvis I skal trække et ud af flere forberedte emner til eksamen, kan I lave en lodtrækning blandt emnerne eller lade de lyttende gruppemedlemmer bestemme, hvilket oplæg de vil høre.

2. Tag tid: Sæt gerne et stopur eller tag tid, så oplægsholderen træner at overholde den tid, som vil være til rådighed i en rigtig eksamenssituation.

3. Hold oplægget: Oplægsholderen afholder sit forberedte oplæg og øver sig i at formidle stoffet klart. Hav gerne fokus på taletempo, kropssprog og toneleje, så formidlingen bliver god og sikker. Læs mere om mundtlig formidling.

4. Diskussion: Når tiden er gået kan de resterende medlemmer i gruppen stille uddybende spørgsmål til oplæggets faglige indhold, hvor oplægsholderen får mulighed for at svare. På den måde træner I den dialog, der typisk vil opstå mellem den studerende og eksaminator/censor i en eksamenssituation, og I får samtidig en bedre forståelse for stoffet ved at diskutere det.

5. Feedback: Til sidst kan I evaluere oplægget og diskussionen. Sørg for at give oplægsholderen brugbar feedback på både fagligt indhold og mundtlig formidling. Læs om, hvordan I giver hinanden feedback.

Læs mere om eksamensforberedelse i grupper.


Indholdet på denne side er udarbejdet af Martina Greve Jensen, mentor ved SubUniversity og Cand.mag. i Musikvidenskab og Nordisk Sprog og Litteratur. 

Online mundtlig eksamen

Situationen med online mundtlig eksamen kan skabe lidt ekstra nervøsitet. Husk dog på, at både eksaminator og censor vil have forberedt sig på situationen, og systemerne er valgt til at håndtere eksamensformen. Du kan også selv forberede dig ved fx at forholde dig til den platform, eksamen skal foregå på. 

Forskellige former for online mundtlig eksamen

Online mundtlig eksamen vil oftest foregå meget lig en almindelig mundtlig eksamen, dog via videokonferencesystemet Zoom. Her vil du, ligesom normalt, mødes med eksaminator og censor i et rum - der i dette tilfælde vil være et online møderum. 

Du kan med fordel forholde dig til nedenstående råd under din forberedelse, men husk at orientere dig i officielle retningslinjer fra dit eget fakultet. Husk også at spørge din underviser i god tid, hvis du fx har spørgsmål til det konkrete format, online eksamen skal foregå i.

 

1. Lær platformen at kende

Teknisk tryghed

Sørg for, at du er bekendt med platformen Zoom, hvor din eksamen kommer til at foregå. Det vil give dig det bedste udgangspunkt for, at din online eksamen forløber bedst muligt, og erfaring med platformen vil desuden være et godt værktøj mod eventuelle bekymringer, som kan komme til at fylde unødvendig meget og eventuelt gøre dig nervøs. Det er altså rigtig vigtigt, at du stifter bekendtskab med platformen og dens muligheder inden eksamen. Overvej, hvad du skal kunne til din eksamen - måske skal du dele din skærm, illustrere noget på en tavle eller lignende? Det er som udgangspunkt en god idé at sikre, at du kan:

  • Dele din skærm

  • Dele slides og andre dokumenter

  • Evt. bruge whiteboard/tavle-funktion til at tegne eller illustrere noget live

  • Har en stabil internetforbindelse

  • Har god lyd - brug gerne headset

  • Ændre dit navn i Zoom. Der kan være krav om enten at oplyse dit AU-id eller dit fulde navn.

Prøv det med studiegruppen 

De online mundtlige eksaminer vil foregå i Zoom. Her vil du som studerende have mulighed for at oprette dit eget møderum, hvori du kan afprøve de forskellige muligheder og blive fortrolig med programmet inden eksaminationen. Det kan være en god idé at lave en aftale med din studiegruppe, eksamensgruppe eller et par medstuderende om, at I sammen afprøver Zoom. I Zoom kan I sammen afprøve funktioner som deling af slides, brug af whiteboard/tavle, dele en fil i chatten samt teste lyd og billede, og herefter give hinanden feedback på eksempelvis lyd og video. Det giver jer også anledning til at øve jeres eventuelle faglige oplæg og få feedback på det indholdsmæssige. Vær opmærksom på rollerne i Zoom, fx om du er host, co-host eller participant. Til eksamen vil du som udgangspunkt optræde som participant. For at alle i gruppen kan afprøve alle roller, kan den der opretter mødet ændre rollerne under “participants”, hvor man ved hver deltager kan give rollen som host til denne person.

2. Forhold dig til krav og retningslinjer

Forhold dig til eventuelle krav

I nogle fag kan der eksempelvis være regler om, at man som eksaminand skal sidde i et lokale med én indgang og evt. give en 360 graders visning af lokalet i starten af eksamen for at sikre, at ingen personer eller ikke-godkendte hjælpemidler er til stede, eksempelvis tablets/telefoner eller lignende til kommunikation. Tjek op på eventuelle retningslinjer i god tid eller spørg din underviser, hvis du er i tvivl herom.

Det kan eksempelvis være et krav på nogle uddannelser, at du skal vise eksempelvis studiekort eller andet ID. Det kan derfor være en god idé at have det liggende tæt ved dig.

3. Bliv fortrolig med eksamensformen

Online omstændigheder

Det er vigtigt, at du får afprøvet og øvet dig i det format, som du skal til eksamen i. I en online mundtlig eksamen i Zoom, vil der være lidt andre omstændigheder end ved en mundtlig eksamen, hvor både du og eksaminatorer er fysisk til stede. Du vil eksempelvis ikke kunne hilse på eksaminatorer med et håndtryk, og det kan føles anderledes at bryde ind for at sige noget, og det kan virke fremmed at snakke længe ad gangen, hvis eksaminator eller censor har slukket deres mikrofoner, mens du taler. Du kan læse mere om online mødekultur her.

Du bliver højst sandsynligt ledt ind i et online waiting room, før du hentes ind i det egentlige online eksamensrum. Tjek op på eventuelle retningslinjer i god tid eller spørg din underviser, hvis du er i tvivl herom.

Prøv det med studiegruppen

Du kan med fordel vende nogle af dine tanker om det nye eksamensformat med din studiegruppe, eksempelvis ved at afprøve eksamensformen med et par medstuderende, hvor I skiftevis agerer censor, eksaminator og eksaminand. I kan altså lave en slags rollespil for blandt andet at få en fornemmelse af, hvor længe 20 minutters online eksamination i virkeligheden føles som, hvordan samtalen flyder, når der stilles spørgsmål og gives svar, samt hvordan det føles at blive set via webcam.

4. Skab behagelige omgivelser

Hjemme-eksamenslokale

Overvej, hvordan du bedst muligt forbereder det fysisk rum, du skal sidde til eksamen i. En online eksamen vil ofte foregå i vante omgivelser som eksempelvis hjemme i egen stue eller soveværelse. Det er her vi normalt slapper af og ikke et sted, hvor vi normalt skal “være på”, som vi er i en eksamenssituation. Prøv derfor at skabe et hjemme-eksamenslokale, hvor du sidder behageligt og roligt, og hvor du ikke bliver distraheret.

Sæt dig ikke med ryggen til en stærk lyskilde (eksempelvis et vindue), da denne belysning kan gøre det svært for eksaminator og censor at se dig, samt gør det sværere at afkode kropssprog og mimik, som kan fungere understøttende eller tydeliggørende ift. det, du siger. 

Find de rette remedier 

Sørg for at tilladte hjælpemidler er let tilgængelige, uden at du skal fjerne dig fra skærmbilledet. Hvis du rejser dig eller rykker dig ud af billedet, kan det virke forstyrrende undervejs til eksamen. Du kan ligeledes overveje, om du har brug for kuglepen og papir samt huske et headset for at opnå den bedste lyd. Du kan læse mere om online mødekultur her.

Sørg også for, at du har nogle remedier, der giver tryghed. Du kan eksempelvis stille et ur tæt ved, så du kan holde øje med tiden undervejs. Normalt vil der være vand i et eksamenslokale, som kan være rart at have ved hånden, hvis du undervejs bliver nervøs eller tør i munden.

5. Tal med nogen før og efter eksamen

Kom i den rette stemning 

Når du møder fysisk op til en eksamen, vil du måske lige inden eksamen hilse på en medstuderende eller smile til en forbipasserende. Det kan virke beroligende i situationen og en kort samtale kan også være med til at varme stemmen op. Ved en online eksamen vil du ikke nødvendigvis tale med nogen inden din eksamen. Det er derfor vigtigt, at du overvejer, om du kan have behov for at ringe til et familiemedlem, en ven eller studiekammeret inden din eksamen – måske bare for at fortælle, at du skal til eksamen og vende dine tanker om dette. 

Del din oplevelse

Efter din online eksamen vil du heller ikke møde nogen, og det kan derfor på samme måde være relevant at overveje, om du skal have lavet en aftale om, at du ringer til en ven eller et familiemedlem for at vende din eksamensoplevelse. Både gode og mindre gode eksamensoplevelser kan være rare at dele med andre, da eksamen ofte vil være resultatet af en intensiv arbejdsproces, som kan være rar at få afsluttet.