Aarhus Universitets segl

Literature search

Akademisk arbejde baserer sig på det at finde og behandle information og kilder. Det er derfor vigtigt, at du udvikler dine kompetencer i at søge og håndtere information til dine akademiske opgaver 

Som studerende skal du forholde dig til store mængder information og mange forskellige former for kilder, når du skal i gang med en universitetsopgave. Universitetsopgaver bygger på information fra kilder – bøger, artikler, websider og andet – som du læser, benytter og bearbejder i din tekst. 

Find og håndter kilder

Du skal både kunne finde frem til de rigtige kilder til din opgave og kunne håndtere kilderne, når du har fundet dem. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvor du skal lede efter kilder, hvordan du finder frem til dem, og hvordan du vurderer dine kilders pålidelighed og relevans for dit emne. Når du håndterer kilder, er det derudover vigtigt, at du citerer og indsætter referencer korrekt. 

Inden du går i gang

Før du begynder din litteratursøgning, kan du få meget ud af at snakke med din vejleder, underviser eller dine medstuderende om dit emne og de tanker, du har gjort dig. De kan måske hjælpe dig med at blive opmærksom på litteratur eller nøgleord til din søgning, som du ikke selv har tænkt på. Husk også at danne dig et overblik over opgavens art, omfang og tidsfrist.