Aarhus Universitets segl

Emnevalg

Du skal ofte selv gøre noget aktivt for at nå frem til en god idé til et emne.

Idéer behøver ikke at være noget, der pludselig kommer dumpende ned i dit hoved fra oven. Du skal ofte selv gøre en aktiv indsats for, at kreative processer går i gang, og idéer opstår. Når du prøver at udvikle idéer, er det vigtigt, at du ikke censurerer dig selv og dine tanker. Vær åben over for de idéer eller indfald du får - også dem, der umiddelbart kan virke skøre og ubrugelige. Så kan du altid tage stilling til deres værdi bagefter.

Hvad kan du nå at skrive?

Det er vigtigt at huske på, hvilken tidsramme du arbejder indenfor og finde et fokus, der passer til den. Prøv at finde en problemstilling, der passer til det fysiske omfang, din opgave skal have, og den tid, du har til rådighed til at skrive den. Mange falder i den fælde, at de er bange for ikke at have nok materiale og derfor vælger et alt for stort emne i forhold til opgavens omfang. 

Din vejleder kan hjælpe dig med at vurdere, om planlægningen af din opgaveproces ser realistisk ud. Du kan også aftale møder med din vejleder, så du hele tiden har en ny deadline at arbejde hen imod. Det kan være en god måde at tvinge dig selv til at overholde deadlines. Læs mere om vejledning her. 

Når du har valgt og indkredset dit emne, skal du formulere det i en problemformulering.

Sæt gang i idéerne

Nogle gange kommer idéer helt af sig selv, andre gange skal du hjælpe dem lidt på vej.

Herunder får du eksempler på seks forskellige metoder, der kan hjælpe dig med at få idéer til et emne.

Inspirationsøvelser

Mindmapping

For at få et overblik over dine tanker og idéer kan det være nyttigt at lave et mindmap.

 • Start med at definere, hvad udgangspunktet for dit mindmap skal være.

 • Skriv ordet eller sætningen ned på midten af et stort stykke papir.

 • Skriv derefter alle dine tanker, teorier og ideer ned rundt om ordet eller sætningen.

 • Hver gang du skriver noget ned, skal du tegne en forbindelseslinje til udgangspunktet eller til et eller flere af de andre notater.

På den måde kan du få øje på nye vinkler og forbindelser, som kan være svære at have styr på inde i hovedet.

Nonstopskrivning

Nonstopskrivning kan hjælpe dig med at videreudvikle en tanke eller idé og få det ned på skrift.

 • Vælg et overordnet emne.

 • Skriv uden afbrydelser om dette emne i 5 minutter. Du må ikke stoppe på noget tidspunkt, selvom du løber tør for tanker. Så må du i stedet bare skrive fyldord, indtil nye tanker og idéer presser sig på.

 • Efter de 5 minutter gennemlæser du din tekst og udvælger interessante vinkler - disse kan du med fordel brainstorme videre på bagefter.

Du kan læse om og udføre øvelsen nonstopskrivning her.

Idébank

Idéer kommer ofte vrimlende på én gang eller som en pludselig indskydelse, imens du er i gang med noget andet. Det kan være en stor hjælp at skrive dem ned, med det samme du får dem.

 • Hav altid en notesblok med dig. Idéer kan komme, når du mindst venter det. Hav derfor en blok ved natbordet, en i din daglige taske og eventuelt ved sofaen eller middagsbordet.

 • Skriv videre på idéerne, når du har bedre tid. På den måde får du hurtigt bekræftet eller afkræftet, om emnet eller idéen er værd at arbejde videre med.

 • Du kan med fordel samle alt i et idédokument - så kan du bruge dem igen til din næste opgave.

Gruppeøvelse: Cirkelteknik

Cirkelteknikken er en metode, hvor du samarbejder om idéudviklingen med andre studerende, eksempelvis din studiegruppe.

 • Sæt jer sammen i en gruppe på ca. fire personer.

 • Del et stykke A3-papir ud til hver person.

 • Skriv hver især en løs idé ned. Der er ingen forpligtelser omkring kvaliteten af idéerne.

 • Når det er gjort, sætter alle ring om idéen og sender papiret videre til sidemanden.

 • Når du modtager et stykke papir med en idé på, skriver du alle de ting, du kan komme i tanke om i forbindelse med idéen, ned på papiret. Det kan være gode råd, lignende idéer, forslag til litteratur, spørgsmål eller andet.

På den måde får I hjælp til at bygge videre på eller undersøge de idéer, I har, og fællesskabet omkring idéudviklingen kan virke inspirerende.

Kriterier til emnevalg

Ved at fastsætte nogle kriterier kan du komme nærmere dit emnevalg til frie opgaver. Hent kriterieøvelsen (pdf).

 • Start med at finde tre elementer, som du ved, at din opgave ikke skal indeholde eller omhandle. Det kan være både fagligt stof, metoder, tilgange mm.

 • Herefter finder du tre elementer, som du gerne vil anvende i din opgave.

 • Til sidst finder du eksempler på opgaveemner, som lever op til flest mulige af dine kriterier. 

Ved at følge denne progression får du indsnævret, hvad du synes kunne være spændende at beskæftige dig med. Samtidig får du omsat indledende tanker om din opgave til konkrete eksempler, som du vil kunne arbejde videre med.

Kilder til inspiration

Gennemgå punkterne på billedet med et mindmap (pdf) og forfølg hver pil. Skriv gerne noter til hvert enkelt punkt, og find på den måde det emne, som du gerne vil arbejde med.

Brug din viden og faglighed

Du har gjort dig en række faglige erfaringer med forskellige emner og områder i løbet af din studietid - brug dem!

Når du skal finde frem til et emne til en opgave, kan du finde inspiration i den viden, du allerede har tilegnet dig.

Inspiration fra din viden og faglighed

Brug din viden fra tidligere

Du behøver ikke at opfinde den dybe tallerken hver gang, du skriver en opgave. Nogle gange kan det give mening at genbruge empiri fra tidligere opgaver, kurser og projekter, og placere det i en ny kontekst eller arbejde videre med en teori, du tidligere har brugt. Stil eventuelt dig selv følgende spørgsmål for at komme i gang:

 • Hvilke emner og hvilken type empiri har du tidligere beskæftiget dig med? 

 • Hvilke valgfag har du haft? Hvorfor valgte du aktivt disse fag frem for andre?

 • Hvilke redskaber, teorier og vidensområder har du fået på de forskellige fag og kurser?

 • Hvilke opgaveemner har du været oprigtig interesseret i, mens du skrev dem? Kan du videreudvikle på dette emne eller vinkle det anderledes?

 • Var der et aspekt eller emneområde, som du tidligere ikke havde mulighed for at undersøge, men som du havde lyst til at dykke mere ned i?

 • Er der en form for forbindelse mellem de emner, du har beskæftiget dig med tidligere? Det behøver ikke at være en rød tråd, men måske har du fornemmelsen af en form for sammenhæng eller et overordnet interesseområde.

Hvad vil du gerne lave bagefter?

Hvis du har en idé om, hvad du gerne vil lave, når du er færdiguddannet, kan det være en god idé at tænke det med ind i dit emne - især hvis du skal til at skrive speciale. Tænk over, hvilken branche du kan se dig selv i, når du er færdig, eller hvad der kunne være en spændende opgave i et fremtidigt job.

Måske kan du skrive i samarbejde med en virksomhed eller en organisation, der passer ind i dine fremtidsplaner. Du kan også selvstændigt fordybe dig i et emne, der er relateret til det, du gerne vil lave i fremtiden. Dermed kan du bruge særligt dit speciale til at kvalificere dig til arbejdsmarkedet.

Brug din opgave som springbræt til arbejdsmarkedet:
 • Fokusér på, hvilke arbejdsopgaver du kunne tænke dig i fremtiden, og find en vinkel på den slags opgaver, som du kan bruge i dit bachelorprojekt eller speciale.

 • Find et felt inden for det arbejdsområde, som du gerne vil være en del af, hvor der mangler viden eller undersøgelser.

 • Hvilken funktion vil du gerne have? Kunne du tænke dig at undervise, forske, skrive, koordinere, analysere eller noget helt andet? Måske kan du undersøge aspekter af din foretrukne arbejdsfunktion i en opgave, så du kommer ud med en specialiseret viden om netop det område.

Erfaring

 • Har du erfaringer fra nuværende eller tidligere jobs, du kan bruge i din opgave?

 • Er der områder, hvor du har en større viden, som du kan bygge din undersøgelse på?

 • Måske har du været i praktik i løbet af dit studium, hvor du har fået kendskab til nogle spændende problemstillinger.

 • Har du et enestående indblik i en problemstilling, fordi du har været i nærkontakt med en virksomhed/organisation/andet

Kontakt til virksomheder

Hvis du gerne vil samarbejde med en virksomhed, men ikke har forbindelse til en i forvejen, kan du begynde med at lede på jobbank.au.dk. Her kan man:

 • både som virksomhed og studerende oprette projektforslag.

 • klikke sig ind på de forskellige projektbeskrivelser for at se, hvordan de er udformet.

 • få kendskab til en masse virksomheder, man måske ikke kendte i forvejen.

 • få ny indsigt i, hvad virksomhederne kunne have brug for at få undersøgt.

Under alle omstændigheder er det en god idé at være velforberedt, før du tager kontakt til en virksomhed, så du virker professionel, når du foreslår et samarbejde. Det er vigtigt med et klart formål og en forventningsafstemning for samarbejdet. Du kan læse mere om virksomhedssamarbejde trin-for-trin, så du blive klogere på research, kontrakt og mulige udfordringer.

Brug dine omgivelser

Inspiration til opgaver kan komme mange steder fra. Brug dine interesser eller relationer til at finde et spændende og relevant emne.

Inspiration fra dine omgivelser

Brug dine medstuderende

Det kan give dig inspiration til nye emner, hvis du taler med andre om deres emne.

 • Find ud af, hvad andre skriver om

 • Du kan også prøve at skaffe en oversigt over specialetitler fra dit fag. Søg på specialer her.

På den måde kan du få et indblik i, hvad der måske ikke er skrevet så meget om, hvad der er oppe i tiden, eller du kan blive bekræftet i, hvad du selv finder interessant. Når du ved, hvad andre skriver om, eller hvad der er skrevet om tidligere, kan du også bedre få en fornemmelse af, hvad et speciale er – eller kan være.

Find inspiration i aktuelle diskussioner

Du kan tænke nyheder og debatter fra medierne eller dit fagområde med i dit emnevalg. På den måde kan du aktualisere din opgave og sætte den i relation til problemstillinger, der optager samfundet lige nu.

Er der aktuelle begivenheder eller diskussioner, der optager dig?

 • Hvis der er noget i den aktuelle debat, du finder særligt interessant, kan det måske bruges som en del af dit opgaveemne.

 • Det kan også være, at det kan inkorporeres i diskussionen eller perspektiveringen i din opgave.

Er der aktuelle problemstillinger, som er spændende på dit fakultet?

 • Har der været afholdt seminarer eller gæsteforelæsninger for nyligt, som kunne være igangsættende for at finde frem til et emne?

 • Har nogen taget et emne op, som du gerne ville vide mere om og måske også selv kunne bidrage med et nyt perspektiv til?

Specialeseminar

Mange institutter tilbyder de specialestuderende, at de kan deltage i specialeseminarer eller specialekredse.

Der kan du få hjælp og inspiration fra andre specialestuderende, undervisere og foredragsholdere til fx

 • hvordan et speciale kan se ud.

 • at søge efter litteratur.

 • skriveprocessen.

 • planlægning af dit arbejde, så du nemmere afleverer til deadline.

Specialeseminaret er et forum, hvor de studerende kan dele erfaringer og sparre med hinanden. Det er et oplagt sted at hente informationer om det at være specialeskrivende.

Få inspiration fra din fritid

Har du interesser uden for studiet? Det kan være, at du kan bruge en specialviden, du har erhvervet dig i din fritid. Eller du kan måske lave en videnskabelig undersøgelse af noget, som du har fået et praktisk kendskab til.

Tænk over, hvad du brænder for:

 • Er der noget, der måske ikke umiddelbart har noget med dit fag at gøre, men som du virkelig synes er spændende?

 • Kan det måske inddrages i din opgave?

Hvis du er sportstræner for en gruppe børn i din fritid, kan det være, at du har en særlig interesse for formidling til denne målgruppe. Er du spejderleder i din fritid, ved du måske en masse om organisationskultur og samarbejdsformer. Eller hvis du bruger meget tid på facebook, kan det være, at en undersøgelse af identitetsopfattelser og kommunikationsfora vil være noget for dig.

Eksempler:

 • Interesse: Film. Emne: Udviklingen i dansk filmhistorie 1950-1980 med fokus på kønsroller.

 • Interesse: Politisk aktiv. Emne: Politisk retorik i konfliktsituationer.

 • Interesse: Bæredygtighed. Emne: Bælgfrugter som proteinkilde.

 • Interesse: Virtual reality. Emne: Virtual realitys påvirkning af børns fysiske udvikling.

Hvordan vil du gerne arbejde?

Tænk over, hvordan du arbejder bedst, og hvilke undersøgelsestilgange du vil bruge.

De fleste større opgaver, især specialer, består af en kombination af undersøgelsesmetoder. Det er en god ide at overveje, hvilke undersøgelsesmetoder du især gerne vil arbejde med. Du kan eksempelvis overveje:

 • Hvad har jeg gode/mindre gode erfaringer med?

 • Er der metoder, jeg gerne vil have mere erfaring med, inden jeg er færdiguddannet?

 • Er der metoder, der ofte bruges til at arbejde med emnet/problemformuleringen? Ønsker jeg at bruge disse eller gøre noget andet?

 • Er der metoder, som min vejleder har et ekstra indgående kendskab til?

 • Hvad er vejledernes respons på mine ideer til undersøgelsesmetoder?

Læs mere om undersøgelsesmetoder her.


Se også

Inspiration fra andres opgaver

Skaf en oversigt over specialetitler fra dit fag, og lad dig inspirere af andres emnevalg.


Speciale- og projektsamarbejde

Find et relevant emne eller problemstilling ved at skrive speciale, projekt eller eksamen i samarbejde med en virksomhed/organisation. Undersøg mulighederne på din studieportal