Aarhus Universitets segl

Opgavetyper

På tværs af universitetets fag kan man bruge forskellige typer af selvstændige universitetsopgaver.

Når du skal skrive en selvstændig opgave, er det ikke kun emnevalget, som er vigtigt at overveje. Du kan også få meget ud af at overveje opgavens type og din undersøgelsestilgang. Det gælder uanset hvor på dit studium, du befinder dig.

Ved at kende til forskellige opgavetyper og -tilgange får du mulighed for at træffe et mere bevidst valg om din opgaves udformning. Måske har du flere forskellige muligheder, end du troede.

Ingen opgavetype er som udgangspunkt bedre eller finere end andre. Der er heller ikke tale om rene typer. De kan ofte kombineres indenfor den samme opgave.

Uanset hvilken opgavetype du vælger at skrive, er det vigtigt at strukturere og inddele din opgave i afsnit med metode, teori og analyse. Du kan læse mere om strukturering af opgaven under opgavens opbygning her.

Teoretisk

Teoretisk

Formål: Ønsker du mest af alt at fordybe dig i teorierne og arbejde uafhængigt af ydre forhold? Rent teoretiske opgaver er umiddelbart enkle at gå til, men for nogle er der fare for at køre fast i teksterne og få svært ved at producere den nødvendige mængde stof. Sørg for – som i alle opgaver – at bruge din vejleder og at arbejde hen imod en klar problemformulering. Undgå at gå i stå ved emnet (”jeg skriver om”), og kom videre til en problemformulering (”jeg vil undersøge… og det vil jeg gøre på denne måde…”).

Eksempel: Undersøgelse af velfærdsstatens krise og risikosamfundet – en teoretisk analyse af Anthony Giddens velfærdsprojekt.

Empirisk

Empirisk

Formål: Ønsker du erfaring med at indsamle data, eller ønsker du at undersøge konkret stof til bunds? Denne undersøgelsesmetode giver konkrete opgaver at gå i gang med og dermed noget at holde teorier op imod. Det kan være svært at overskue, hvor stort indsamlings- og analysearbejdet er på forhånd, så brug din vejleder.

Hvis du vil foretage kvalitative eller kvantitative undersøgelser, må du først sætte sig ind i, hvordan du fx strukturerer et interview, laver feltarbejde, udformer spørgeskemaer eller udfører eksperimenter. Husk også at sætte tid af til efterbehandlingen af det indsamlede materiale.

Eksempel: Undersøgelse af effekten af et konkret læringsforløb med mobiltelefoner.

Samarbejde med interessenter

Samarbejde med interessenter

Formål: Her får du en unik mulighed for at få indsigt i en problemstilling fra arbejdslivet. Det kan give inspiration og energi, at der er andre, der interesserer sig for din opgaves resultater. Du kan måske få adgang til materiale, du ikke ville kunne analysere uden en virksomheds eller organisations medvirken.

Du er ofte afhængig af stedets engagement og af, hvor meget plads de har i kalenderen. Det er vigtigt at lægge en plan for processen, som både du og virksomheden/organisationen kan blive enige om på forhånd. Lav også aftaler om fortrolighed. Husk, at det endelige produkt skal bedømmes som en akademisk opgave og ikke primært skrives til virksomheden/organisationen.

Eksempel: Undersøgelse af ledelsesfilosofien i Den Danske Bank.

Produktorienteret arbejde

Produktorienteret arbejde

Formål: At udarbejde et konkret produkt, der har en direkte nytteværdi, kan give energi til skriveprocessen. Du kan inddrage empiriske undersøgelser i opgaven og evt. gøre selve brugen af produktet til genstand for analyse og evaluering. Det konkrete produkt kan ikke stå alene, men kan være en del af eksempelvis et speciale. Brug din vejleder til at hjælpe dig med at vægte de forskellige elementer i opgaven.

Eksempel: Udarbejdelse af undervisningsmateriale til brug for latinundervisning i gymnasiet.

Se også

Inspiration fra andres opgaver

Skaf en oversigt over specialetitler fra dit fag, og lad dig inspirere af andres opgaver.