Konklusion

Konklusionen er afslutningen på din akademiske opgave. Her fortæller du din læser hvad du har fundet ud af i din undersøgelse/analyse, og hvorfor det er vigtigt.


Konklusionen kan indeholde:

 • opgavens hovedpunkter og resultater i kort form
 • svar på problemformuleringen
 • vurdering af metode i form af en nuancering og evaluering af din fremgangsmåde
 • perspektivering af emnet – hvis der er basis for det.

Gode råd

 • Præsentér ikke nyt stof i konklusionen
 • Brug stoffet fra dine delkonklusioner som inspiration til konklusionen
 • Sæt indledningen og konklusionen op ved siden af hinanden når opgaven er skrevet. Dermed får du svar på om din indledning lover for meget – og om din konklusion kommer rundt om alle de aspekter du nævner i din indledning
 • Læs gode konklusioner i andre opgaver og bliv inspireret
 • Skriv tidligt i arbejdsprocessen noter til din konklusion. Så har du noget at gå ud fra når du skal skrive den endelige konklusion.

Også relevant i forbindelse med konklusionen

 • Har du svært ved at komme i gang med at skrive din konklusion? Prøv nonstopskrivning.
 • Sørg for at din konklusion er velargumenteret. Belæg og hjemmel skal ligge i den del af opgaven der leder frem til konklusionen. Læs mere om argumentation.
 • Bed dine medstuderende om at give dig feedback på din konklusion. Vis dem også gerne din indledning.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.