Aarhus Universitets segl

Perspektivering

I nogle opgaver kan det være relevant at komme med perspektiverende overvejelser i slutningen af opgaven.

Særligt i større, selvstændige opgaver kan det være relevant at inddrage perspektiverende overvejelser. Perspektiveringen er ofte en del af konklusionen, men kan også optræde i et selvstændigt afsnit efter konklusionen.

Læs mere om opgavens opbygning.

Formålet med perspektiveringen er:

  • at gøre opmærksom på, hvordan opgavens resultater har betydning og relevans.
  • at sætte opgavens hovedresultater ind i en større faglig eller samfundsmæssig kontekst. Læs eventuelt om den akademiske opgavegenre.
  • at pege på, hvad der fremover kan gøres eller undersøges i forhold til emnet.

Udgangspunktet er det allerede skrevne

Vær opmærksom på, at perspektiveringen skal tage udgangspunkt i din egen tekst og konklusion. Her skal ikke udkastes for store teorier eller for kategoriske påstande, der kræver selvstændigt belæg løsrevet fra opgaven.

Læs også om argumentation.

Skriv din perspektivering

Er du i tvivl om, hvad du kan skrive i din perspektivering? Prøv at lave en nonstopskrivning om det. Begynd eventuelt alle sætninger med "Konklusionen ...".

Bed om feedback

Bed medstuderende give dig feedback på din perspektivering. Lad dem gerne læse din konklusion i samme omgang.

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.