Sidetal

Læs her om placering af og henvisning til opgavens sidetal.


Din opgave skal have sidetal – også selvom den er kort.

Det gør det lettere for din læser at slå op i teksten ud fra indholdsfortegnelsen. Og lettere for dig selv at vise tilbage og frem i din tekst.

Henvisning til sidetal

Vil du henvise til side 7 i en bog eller i din egen opgave, kan du gøre det på flere forskellige måder.

Du kan skrive: p. 7 (p står for pagina), s. 7, side 7 eller blot 7.

Se også litteraturhenvisning

Husk bilag

Hvis du har flere bilag og vælger at samle dem i et bilagsafsnit, skal de også have sidetal.

Gode råd

  • placer sidetallet i nederste højre hjørne – det er det mest almindelige
  • brug almindelige tal, ikke bogstaver eller romertal
  • sørg for at sidetallene i opgaven stemmer overens med sidetalsangivelserne i indholdsfortegnelsen
  • side 1 er første opgaveside - som regel indledningen.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.